22
Ahasaia ibu Yuda dindiha kini henego ogo
(2 Kini 8.25-29, 9.21-28)
Ala Yahorama ibu kini henedangi Arebialime wai bule ibuwa tigua Yahorama igini maru homelo bo wahalu heyogone mini Ahasaia ibu dege nabe helene. Ani binigo Yarusaleme wali agalirume Ahasaia ibu aba henegoria kini ha aribia helene. Ahasaia ibu mali pira kirani kira (22) hayagola kini pigane hene. Ibu kini howa Yarusalemeni mali mbira hangu haru hene. Ahasaia ai̱ya ibu Isaraelenaga Kini Ahaba wane Adalia berenego ibu Isaraelenaga Kini Omiri aguane berene. Ahasaia ai̱ya ibu mana ko biaga Isaraelenaga Kini Ahaba aria bereagome Kini Ahasaia ibubi mana ogoni ale dege mo bia halu hene. Ibugua Anduane Homogonaga deni mana ko dewaore Kini Ahaba ariame bia layadagua bialu hene. Tigua bia layadagua bialu horo mbirungi Kini Ahasaia ibu Isaraelenaga Kini Yorama haru halu Sirianaga Kini Hasaele baba wai bule mba lene. Puwa Gileada dindiha Lamodo tano wiagoria wai bialu hemiria Siria ami mbirame Kini Yorama timume bayagola timu ho hene. Timu ho yu puwa dabi harabe hondole Yaserili tanoni pu wini. Yaserili tanoha wiagola Kini Ahasaia ibu de hondo pole pene.
Ahasaia ibu Yorama hondole Yaserili tanoni anda pu heagola Ngode Datagaliwabehanda agali marume Ahasaia belo henge mini. Ahasaia Yoramala libu haru pialu hebira Nimisi igini Yihu lola hene. Yihu ogoni ibugua Ahaba damene igiri agaliru bibahende bo wahai helo Anduane Homogohanda abale manda manda bu helene. Yihuhanda Ahaba aria ani homelo balu hearia ibu Yudalinaga haru haga agali marubi Ahasaia hamene iginirubi Ahasaia heba ibiyaria lola hene. Lola howa Yihu ibugua ti bibahende bo wahai hene. Ani bai howa Yihunaga amialirume Ahasaia haibu pialu hemira Samaria tanoni ha do hearia handa walia hene. Tigua handa walia howa Yihu hearia minu yalu piyagola Yihuhanda Ahasaia abale homelo bene. Ahasaia homayagola ibuni dameneme ibu Yarusaleme yalu puwa hora hene. Ani binigo irane Ahasaianaga mamali Yahosabada ibu Anduane Homogonaga mana bayale talialu henego mitangi bialu ani bini. Ahasaia damene hongo nahe howa ti mbiralime Yudanaga kini habe nahe hene.
Adalia ibu Yuda dindiha kuini berenego ogo
(2 Kini 11.1-3)
10 Kini Ahasaia ai̱ya Adalia ibugua ibu igini Ahasaia bo wahaya layago hale howa ibugua abaleore ami agali bu hearu lamialu lalu, Yudanaga kini heneru aria agali bu karu damene bibahendeore bo wahai hole pudaba, lene. 11 Ani layagola Kini Ahasaia igini Yoasa ibu dege bo wanahe hene. Irane Kini Ahasaianaga mbalini Yahoseba ibu loma binigo mo miaga agali mini Yahoiada one berenego ibugua Ahasaia igini mbira Yoasa ibu damene maru heba bo waholigo lowa haru pene. Haru pialu wandari mbira ibu handayaho haga heba Anduane Homogonaga andaha paliaga hobane mbira heagoha ha do heleagola Adalia ibugua Yoasa handa walia nahayagome ibu bo wanahene. 12 Ani biyagola Yahoseba ibugua Yoasa Anduane Homogonaga andaha mali waragaria ha do ho helene. Ani ha do ho heangi Adalia ibu Yuda dindiha kuini wali berene.