23
Yoasa ibu Yudanaga kini helenego ogo
(2 Kini 11.4-16)
Anigo Adalia ibu Yuda dindiha kuini wali bereane dege mali kane hayagola loma binigo mo miaga Yahoiada ibugua ami agali haguane duriali Yarohama igini Asaraiabi Yahohanana igini Isimaelebi Obede igini Asaraiabi Adaia igini Maseabi Sigiri igini Elisabadabi bibahende mo ngoai howa tihondo habo nalolene bi hongohe mbira lo wini. Duriali o biarume Yuda tano bibahendeha puwa Libaialirubi hameigini tara tara haru haga agalirubi Yarusalemeha haru dai bini.
Dai buwa ti Anduane Homogonaga andaha ngoai hayagola Yahoiada ibugua ti Kini Yoasa andaneha hole lowa habo nalolene bi hongohe mbira lo wini. Yahoiadahanda Kini Ahasaia igini Yoasa tinaga deni haru tagira ibuwa tihondo mo walia halu lalu, Anduane Homogohanda abale Debidi aguanene kini haabo holebirago lalu lowinigo ai Yoasa o kago ibu kini holebira. 2 Sml 7.12 Anigo iname bulene maru ngago laro. Anduane Homogonaga loma binigo mo miagarubi Libaialirubi tidi tebirame biabe bialu howa Sabada horo haragola tidi mbirago ibu aribia haga bialu mbirago ibu ha̱lo haga biaga kamigoni. Ha̱lo kagola mendego ibu biabe bia aribia haga kamigoni. Anigo ai Sabada horo áyu holeberemagonaga tidi tebira harimigoni tidi mbiragome Anduane Homogonaga anda panga haraba mamage halu, tidi mendegome kini andaga mamage halu tidi tebonegome panga haraba mbira mini Su laga biago mamage halu hai holeberemi. Wali agali bibahende Anduane Homogonaga anda tagirayagi ngoai haga hama ngagoria ngoai holebira. Loma binigo mo miagarubi Libaialirubi tini hangu loma bia howa biabe bulene wini ngago Anduane Homogonaga anda tamuha pobehe holebira. Anduane Homogohanda bi lowinigo ngadagua talialu wali agali maru tanabi tagira holene nga. Libaialiru bibahendeme wai biaga ayu tibu yuwa Anduane Homogonaga andaha Kini Yoasa mamage kamiria ibu mbiraha pole hame layagua nde Libaialime haru polene nga. Agali maru karu aria mbira ibu kagoria kaware ibulani handaluore halimu. Agali mbira ibu anda ibiyagua ogoni ibu homelo bo wahalimu, lene.
Sabada horongi Libaialirubi Yudali haguanerubi tigua loma binigo mo miaga Yahoiada ibugua tihondo bilimu layadagua bialu mamageali maru tinaga biabe biai howa horo odangi ha̱lo hole hearubi maru biabe bu aribia hole hearubi bibahendeore Yahoiada hearia Anduane Homogo andaha haru ibai hene. Ibai hayagola Yahoiadahanda Kini Debidinaga wai biagane yandarebi humbibi Anduane Homogonaga andaha winigo ami agali haguane hearuhondo yilo mo migi bini. 10 Ani miya handala ami agali biaru tigua Anduane Homogonaga andaha kini bayuwa mamage holenaga anda unurahayagi howa hama pialu uyurahayagibi bibahendeha haame hene. Tigua loma biniru delaga dabu heagoriabi anda heagoriabi mamage hai hene.
11 Ani haiore heagola loma binigo mo miaga Yahoiadabi ibunaga iginirubi tigua Yoasa haru tagira ibuwa kininaga manda ibunaga haguaneni mo karula hene. Ani buwa mbuga mbira kininaga haru holene mana gilibuwi wiago Yoasahondo mini. Ani muwa tigua Yoasanaga haguaneni kini dabo helolenenaga olibe lininaga weli odo wia hene. Ani biai hayagola wali agali bu hearume turu halubi hongo howa ladagadaga bialu gi habe balu lalu, Kini Yoasaore ibu kini luore haabo howa hodagua helo, lalu hene.
12 Wali agali bibahende bu hearume bi lagadaga bialu kini mini yaraga halu lalu hayuago hale howa kuini wali Adalia ibu andaga howa Anduane Homogonaga anda wali agali íbu ngoaiho heagoha abaleore pene. 13 Ani puwa ibugua Anduane Homogonaga anda haneni anda gene mbira heagoria hapara howa kinime hagadagua kini gahenge mbira ona hearia hendene. Ani handalu hearia ami agali haguanerubi agali maru pilipe ale biguli pu lagarubi ti kini heagoria kaware hapara ho hearia hendene. Ani hondowa Adalia ibu miniha keba timbuni howa ibunaga aga minu lerelene. Ani bialu howa ibugua lalu, Tí wali agali koore kamigoni. Tígua i̱hondo mana koore lehe bialu harimida, lene.
14 Ani biyagola Yahoiada ibugua Anduane Homogonaga andaha Adalia bo wahelo hame nale howa ami agali haguane hearuhondo lalu, Adalia minuwa Anduane Homogo andaha howa tagira haru pialu ami agali ho dugu bu karia dombeneha minu yalu pudaba. Agali mbirame wali biago pele mule manda bialu ibu poradagua talima piyagua agali ogoni homelo bo wahalimu, lene.
15 Ani laya handala tigua Adalia minu yalu pialu kini andagaha anda polene panga mbira mini Nogo Hosi Panga uba andatagi biaga hariga wiagoha minu yalu pene. Minu yalu pialu tano tagirahayagi puwa homelo bo wahene.
Yahoiadahanda wali agalime Anduane Homogo talima pelo biamogo binigo ogo
(2 Kini 11.17-21)
16 Loma binigo mo miaga Yahoiada ibugua Kini Yoasabi wali agali bu hearuhondobi lalu, Anduane Homogola habo nalolene bi mbira tíbi i̱bi ina bibahendeme ibunaga wali agaliore holeberema lalu lo wimi̱ya, lene. 17 Ani laya handala wali agali hearume dama mitangi bialu gime wabini mini Balanaga bi pupu wiaga anda heagoha puwa bo gialo wahai hene. Lomabu delaga dabu anda ogoniha heagobi dama Bala wiagobi bibahende bo gialo wahai hene. Ani buwa tigua Balanaga loma binigo mo miaga mbira mini Madana heago ibu lomabu delaga dabu kaware heagoria bo ngelene. 18 Ani biai heagola Yahoiadahanda loma binigo mo miaga agalirubi Libaialirubi Anduane Homogonaga andaha biabe bulene winiru bilo ala Debidihanda biabe mo tahayadagua ibugua tahaga bini. Mosese heangi bi mana lowinigo tigua loma biniru Anduane Homogohondo bo delolenebi wali agali ngoai harangi iba gana haru helobi dabo helene. 19 Ani dabo helai halu Yahoiadahanda Anduane Homogonaga anda panga haraba bibahendeni agali Anduane Homogonaga deni ko dodohe hearu anda naibilo agali mamage helaga bini.
20 Ani buwa Yahoiadabi ami haguane hearubi agali mini lene hearubi wali agali haru haga haguane hearubi Yuda wali agali bibahende hearubi tigua Anduane Homogonaga andaha howa kini haru halu kini ibuni andaga pole pene. Tigua pole pialu heagola wali agali bibahende mama talima pialu hene. Ti kini andaga panga haraba dunini wiagoria anda puwa Yoasa ibu kini biragane dagia wiagoria pu berene. 21 Adalia bo wahayagola wali agali bibahende hearu ti turu howa bu miniha dungu lowa turu haga bialu Yarusalemeni hene.

23:3: 2 Sml 7.12