27
Yuda dindiha Yodama ibu kini henego ogo
(2 Kini 15.32-38)
Yodama ibu ai̱yahanda taba heneneyangi howa hama ibalu ibunaga mali pira kirani duria (25) peagola ibu kini howa ibugua Yarusalemeha mali pira mbirani waragaria (16) haru hene. Ibu ai̱ya mini Yarusa ibu agali mbira Sadogo wane berene. Yodama ibugua kini howa ibu aba Usiahanda bialu henedagua Anduane Homogo turu helo ibu deni howa mana bayale hangu wiaru bialu hene. Ibu abahanda Anduane Homogonaga andaha pialu ira hagua ngabilo inisenesi delolene manda biyadagua ibu nabini. Anigo wali agali hearu tigua nde mana ko bialu dama mitangi bialu gime wabu wiaruhondo lomabu mialu mbirale delaga bialu hene.
Yodamahanda ibunaga biabe biahaga hearuhondo bidaba layagola tigua Anduane Homogonaga anda biago daliga uyurahayagi heagonaga panga haraba mini Daliga Panga laga bu helene. Ibugua Yarusaleme tanoha dindi hombene mini Obele ege pabe ogonihayagi arema bialu mo tiga bini. Yuda dindi harihabi ibugua tano dewa bu helalu irabuhabi ami agalinaga andabi mamage holene anda hongohe luorebi bu helaga bini. Yodamahanda Amonoali baba wai bialu wayali hene. Ani wayali howa ibugua Amonoalime ibuhondo mali tebiranaga muni siliba genda magi tono tebirabi widi tono daosini mbirabi (1,000) widi ale mini bali tono daosini mbirabi (1,000) ngilo mo bia hene. Yodama ibugua Anduane Homogo ibunaga Ngode Datagaliwabe mitangi bialu ibu andaneha haabo howa ibu kini hongo timbuniorehe hene.
Biabe maru binirubi wai binirubi mana maru lo winirubi Yodamahanda bialu henedarunaga te mbuga mbira mini Isaraele Yudala Kini Henerunaga Te laga ngagoha gilibumaga ho winigo nga. Yodama ibunaga mali pira kirani duria (25) peagola ibu kini howa ibugua Yarusalemeha mali pira mbirani waragaria (16) haru hene. Mani Yodama homayagola tigua ibu mamalirunaga homali Debidinaga tano wiagoha ibu hora hene. Hora heagola ibu igini Ahasahanda ibu aba henegoria kini ha aribia hene.