10
Tawalinarume nga biagane mini sandanaga beha anda pialu homa anda hayagua sanda nga biaga biago ngu bulebira. Ogonidagua dege mbiralime mini nawi howa biragome agalinaga mini gigabi wulene timbuni daliga ngago bo pelalu hengedape holebira.
Wali agali mini gigabiwi kagome mana bayale biaga ka. Ogonidagua wali agali mini nawi kagome mana tigabi ngaru nabiaga ka. Wali agali mini nawi ogonibime harigani pialu howa mbirale mbira biragome wali agali maru karuhondo ibu mini nawiore ka walia haga.
Í̠naga haru hagame í̠hondo keba hayagua í̠na biabe bialu kego wahalu pu nabibe. Í̠na timbuni bia ko hariyagua ema nabi bi nale kegola ibugua í̠na ko birigo la nabi waholebira.
I̱na dindi bibahendeni handalu hewaria agali haru haga haguane marume mana ko mbira bigi biyaria handarugo ogo. Haru haga haguane karume wali agali mini nawi karuhondo haru haganaga biabe timbuni ngaru bilo mo mialu homogo karuhondo biabe dindiha bayale ndo ngaru bilo mo miaga. I̱na handa dege bialu hewaria garabaya biabe ale bia haga hearume ti nogo hosini biralu pialu hea. Anigo haru haga timbuni hearume ti garabaya biabe ale bia hagame geni dindi dindi piagadagua pialu heagoni.
Í̠na gundu uli timbuni mbira tombo wiriyagua í̠ni uli ogoniha pilabehe holebere. Í̠na ege to̱le̱ pabe minu gialariyagua nogombime í̠ hayabehe holebira. Iba 7.15, Min 26.27 Í̠na dindi hari ngagoha to̱le̱ timbuni ngaru polalu hariyagua to̱le̱ urunime í̠ babehe holebira. Í̠na ira balu hariyagua nde ira ogonime í̠ni dibu bai habehe holebira. 10 Ayu ne nahego yu howa nage nawiriyagua erekui biabeore bialu ira dibulebere. Mbirali mini gigabiwi kago ibugua biabe bulenaga ala manda manda bialu haga ka. 11 Mbiralime nogombi mo dambola holene mana manda bu karia ibugua nogombi ogonime ibu ala hayilo henge miyagua mo dambola holene mana biago manda bialu hayago nagalone holebira. 12 Mbirali mini gigabiwi kago ibugua bi larago hale howa maru karume ibunaga mini mo yaraga holebira. Anigo mini nawi kago ibugua bi laragome ibuni mo habane nabulene holebira. 13 Agali ogoni ibugua bi tehinalu larangi bi la ko howa mani ibu bi lamaro bulebiraha bi larago agali lulume laradagua bulebira. 14 Wali agali mini nawi karume bi laho dege ngane laho wiaabo holebira.
Mani agi bulebirabe ina manda nabi kama. Ai ina halu homedemahabi dindi ogoria agi bulebirabe mbiralime ina langibehe ai kabe.
15 Mbirali mini nawiore kagome erekui biabe bialu ibunaga hongo bame biba ho wahowa ibu andaga polene hariga pedagoria nape pu tara howa ibuni andaga handa walia habe nahe holebira.
16 Dindi mbiranaga kini igiri emene mini boga nabime haru haga kayaguabi agali haguane maru karume egerebagi heyalu tomo ibabi timbuni dawa gimbu bu naabo halu kane mbiraga hayaguabi dindi ogoriani genda timbuniore tagira ibulebira. 17 Dindi mendenaga kini kago ibu mini bogabiore howa bulene ngago bayuwa manda bialu ibunime bi lalu haru haga ogoriani karume hina ibabi narago ti lulu yilo lowa nagimbu bialu ndo tingini hongo helo lowa nolene ngadagua nayagua dindi ogoni bayaleore wulebira. Min 31.4
18 Agali mbirame ibunaga anda arema bulene manga howa dangi nalayagua iba bondo lalu anda ogoni podo ibira holebira.
19 Tomo timbuni dawa payabu naragome wali agali mo turu halu waini iba naragome agali mini mo dungula hagane nga. Anigo muni nayi howa ogoni kirabali nabe nahe holebere.
20 Í̠ í̠ninaga paliagane tamuha howa í̠na homogo karu nahendedaha mege bialu kini kagobi hagarere bi lowa la hira nabibe. Í̠na larigoni ega mbirame lo yalu puwa tini lamule poligo manda bibe.

10:8: Iba 7.15, Min 26.27

10:17: Min 31.4