26
Wali agalime mbirali mini nawi kagonaga mini yaraga hayagua ogoni gaea birangi dalu dindi guni ibaganego alebi tomo ibiredagola bu wulene horongi iba dalu ibaganego alebi biragoni.
Agali mbirali ibu mana liahe mbira nabi kagola marume ibuhondo bi ko lalu ha hayagua bi ogonime ibu mo ko naholebira. Tinaga bi laragoni egarume yagalo yu ibaga biaabo halu mbirani biru dambo nalagagobi holebira.
Nogo hosiru gerai pelo tibu tandaga biagame balu nogo dongiru bayuwa tiga tiga haru polenaga ibu ne harigaha aeane mbira bangabia ho helaga. Ani bialu mbirali mini nawi kago mini wilo gewame minu bolene nga.
Mbirali mini nawi kagome í̠hondo bi nagalone mbira hale haragola í̠na ladai biriyagua í̠bi nde mini nawi ibu ale dege kegoni.
Wali agali mini nawi kagome bi nagalone mbira í̠hondo hale hayagua í̠nabi nde ibuhondo nagalone dege ladai bibe. Irane ibugua ibu manda timbunibi kogoni manda buligo anidagua ladai bibe.
Í̠na mbirali mini nawi kagohondo bi mbira yalu pu lalu lawia hariyagua ogoni í̠na í̠ninaga ge gandulo waharadagua beregoni.
Agali ge kohe kago ibaga nabibehe hagadagua mbirali mini nawi kagome bi bayale gigabi mbira lole manda bialu karia labe nahe kagoni.
Mini nawi karu mini yaraga halu karuni laba dandaha to̱le̱ berelowa bole hongo howa ndibulo yani hagago ale bialu kagoni.
Agalime lulu iba nowa lulu yu howa ibunaga gini ani kenda kago dugule manda biagadagua mbirali mini nawi kago ibugua bi bayale mbira lole manda bialu karia nalabehe kagoni.
10 Biabe hondo haga kagome mini nawi karubi maru tanabi karuhondobi biabe bilo miyagua ogoni agalime danda bu yuwa timume agali boga dege dindi hagago ale bira.
11 Biangome magu tagu wuwa lone ibuni no dai biagadagua mbirali mini nawi kagome mana ko ala ibuni binigo lone budai dai bialu haga ka. 2 Pi 2.22
12 Mbirali mini nawi kago ibu manda bayale bilo biamogo bulene karulape. Anigo mbiralime mbirale bibahende ibuni manda biaihe tingi ho kayagua ogonibigo ibu biamogo bulene erekuibiore holebira. Min 29.20, Lg 18.11, Lm 12.16
13 Wali agali mangaheme andaga hangu bame biraabo howa ibugua ogodagua lalu, Laiono timbuni mbira harigani ibaga bu kago i̱ tagira napolebero, laga ka.
14 Anda panga hiniyime panga yani ho wiagadagua mbirali mangahegome ibuninaga dagiani palu beregedaga dege bialu wulebira.
15 Wali agali marume mangaheore howa tinaga ne harigaha tomo mo yanda halu nolenegobi bibe manga dege holebira.
16 Mbirali mangahe kago ibugua agua manda biaga. I̱na manda bidogome agali karia mini gigabi mbirale bayuwa latagi hai haga karuni bolangua ho kogoni, lo mitangi biaga ka.
17 Kirali lai lalu kagoha puwa í̠ ogoniha bangabia ho pu hariyagua ogoni biango mbira harigani pialu karia hondowa haleni minu gili laradagua beregoni.
18-19 Mbiralime ibunaga nenege mbira mo hondo howa mani ibugua lalu, Tabirini habiya biru, layagua ogoni ibu agali lulu mbirame timume boga dege dindi halu ira dedaore dugu giligalalo waharadagua biragoni.
20 Ira bo dela nabiyagua ira nade hundulebira. Wali agalime bi diburibu nale hayagua gimigomo lalu keba holene nawulebira.
21 Ira gabunime ira dene bayuwa hungu bialu dagadagua agali lai hangu laga kagome wai bilo mo bia haga kagoni. Min 15.18, 29.22
22 Mbiralime diburibu lalu mendeali lo gurarago ina hale hole hame laramali. Bi ogonibi laragoni tomo dendebi aledagola iname abale naramali. Min 18.8
23 Mbiralime bi hongo halu mana bayale bulenenaga letingi howa mana ko bulenaga layagua bi ogoni todobene be dindi dongoma degeme wabinigo silibame hira dambi kagola bayale wini mbau lagagobi nga.
24 Wali agali tombene hondo kihe karume bi bayale turubi hangu lararume handabe manga holene tinaga miniha wu kago nawi tingi haga. 25 Bi urunibi laragoni í̠naga haleme hale hoabi lolebiragoyu í̠na tigua bi laragoni henene lara manda nabibe. Tinaga miniha ko tara tara to̱lo tagiho kagoni. 26 Tinaga mini ko ogoni wia do ho kagoyu wali agali marume o tinaga mana ko birago bayuwa handai holebira.
27 Wali agali mbirame ko mbira bule lo mitangi bu hayagua ogonime ibuni mo ko holebira. Mbirali uli pelo wa karia o biagoniha ibuni uli pu wulebira. Ibugua to̱le̱ hari hombeneni dugu yalu iragaho ngeledaria mani to̱le̱ biago pendegelope howa ibuni dambulebira.
28 Í̠na wali agali maruhondo ke̱ howa mo hondo hariyagua í̠na ti handabe manga ho kegobi walia hare. Anigo í̠naga miniha mende manda bu howa bime mende ale lariyagua mo ko holene hangu yu anda ibaga. Iba 12.3, Min 29.5

26:11: 2 Pi 2.22

26:12: Min 29.20, Lg 18.11, Lm 12.16

26:21: Min 15.18, 29.22

26:22: Min 18.8

26:28: Iba 12.3, Min 29.5