18
Mbirali ibu wali agali maru heba nahaga kayagua ogoni ibu ibuni hangu mitangi haga ka. Ibugua wali agali marume mitangi bayale biragonaga hame nale howa lai lolebira.
Mbirali mini nawi kagome mitangi bayale bulenebi manda bayale bulenebi tanabi hame nalaga ka. Ibugua biagago damene mine halu ibu manda biaihe tingi howa biaga ka.
Ko biaga karume maru karu ti habane nabulene kagoni laga. Ani lowa tigua maru mo taga halu tinaga mini mo ko haga.
Mini bayale gigabiwi kagome bi larago galone dewa pale. Iba biru to̱lalu pugulo tagitagi bialu piagadagua mini giga bulene ogonime to̱lotagihe howa laga ka.
Mbiralime ko bidagola godini howa biamogo bialu laholene nawi. Mbirali ko nabini biago ibu godini howa yo pialu polene winigoyu í̠na hariga hangai haregome mana ogonibi bulene nakarulape nga.
Mini nawi kagome wali agali maru baba bi lai hangu lalu kayagua tigua ibunaga bi ogoni hale howa ibuni belonaga dano biaga.
Mbiralime mitangi bayale nabi howa bi layagua ibuninaga bi laragome ibuni mo ko halu gono ngagoha wiradagua biaga.
Wali agalime diburibu laragola iname turu halu hale hoa haramali. Bi ogoni tomo dendebi naramaligo bidagola hale hole dendeho haramali. Min 26.22
Biabe bulene mangahe kago ibu mbirale mo ko haga kagobi ka.
10 Anduane Homogo ibu anda mbira hongohe hagagobi kagoni. Anduane Homogo ogonibi kagola wali agali mini tigabiwi karu ti gerai puwa ibuha bayale ha do holebira. 11 Wali agali homogo karume tanonaga pabe hongoheme payanda hagadagua tinaga muni ngarume tini pabe bia anda kagola bayale kamalo manda bialu haga.
12 Mbiralime mine halu ibuninaga mini yaraga hayagua ogoni ibu mani mo ko holebira. Í̠ni ala mo dindiha nahariyagua í̠ mini lene ndo holebere.
13 Bi larago baya hangu hale hai howa mani í̠na ladai bulene nga. Ogonidagua nabiriyagua í̠na lulubi lagadagua lowa mani í̠ni taga holene wulebira.
14 Mbiralime warago bo wuwa ibunaga minime holene hame layagua ogonidagua manda biragome ibu mo dabi holebira. Anigo ibunaga minime holene ogoni galone ndo manda biyagua nde anidagua manda biragome ibunaga holene ogoni abale yupe haga.
15 Wali agali manda timbunibi karume manda bulene maru mendealime lawai harago hame lowa abale mo yai hole hale ho holebira.
16 Í̠na agali haguane mbirala bi lole manda buwa ibu mo turu halu mule mbirale mbira yalu piriyagua ibugua í̠ henge ngialu íbu lolebira.
17 Mbiralime godi deni howa bi pigane larago bayale tigatiga hangu lene mbau lolebira. Agali marume hale halu bi ogoni mo wála ha laragola agali ago ibu wayali holebirabe manda bibe nahe.
18 Agali manda timbunibi kirame godi laragola mo tiga nabibeheyagua godi hale hagame tadu ale to̱le̱ emene baraga halu agali ai ibu wayali hayadabe hondolebira.
19 Í̠na í̠ hamene miniha keba ho helariyagua wali agali maru anda naibilo tanonaga pabe payatagi hagadagua ibunaga mitangi bulene paya anda haregola í̠ hame nale howa bi nalolebira. Anigo agali kirali lai lo howa mo tiga bialu libu gi tigani nabiyagua ogonime hariga hangai kagola libu mini mo mbiraore habe nahe panga hongoheme payatagi kagola anda pobe nahe hagadagua holebira.
20 Bi laregonaga lini í̠niore nalu holebere. 21 Í̠na bi laregome wali agali karu bayale helo biamogo bialubi mo ko halubi larili. Ogoni manda buwa í̠na bi bayaleru hangu lole manda biriyagua bayale holebira.
22 Í̠na wandari mbira dabu biriyagua ogoni bayaleore. Ani biriyagua Anduane Homogo ibugua í̠hondo turuho ka lalu walia ho kegoni.
23 Yagibano kagome homogo kagohondo ibu biamogo bia lalu bi hendore laga ka. Anigo homogo kagome yagibano ladai bialu bi bayale ndo hongo howa ladai biaga.
24 Wali agali dewa nenege hinariru í̠ yu wahalu piai holebiragoyu maru mbira mbira hangume í̠ hamene mbalinila haradagua ndo í̠ha haparaore holebira. Min 17.17

18:8: Min 26.22

18:24: Min 17.17