35
Legaba hameiginirume tinaga mamalinaga bi lo wiadagua bialu henego ogo
Yosaia igini Yahoiagimi ibu Yuda dindiha kini heangi Anduane Homogohanda i̱ Yaremaiahondo bi langialu lalu, 2 Kin 23.36–24.6, 2 Bit 36.5-7 Í̠na Legaba hameigini bu karu hondo puwa ti baba bi lalu Anduane Homogo i̱naga anda hobane mbira kagoha ti haru anda ibabe. Ani ibuwa í̠na ti waini iba nelo hambu mibe, laya. Ani laya handala i̱na agali mbira Legaba hameigini aria Yaremaia mendenaga igini Yasanaia heago ibu Habasinia aguane mbira henego hondo piru. Hondo puwa ibu hamene bu hearubi ibu igini hearubi ibu aria maru hearubi haru ibai haru. Ani ibalu Anduane Homogonaga anda heagoha bi mana latagi haga Hanana talima piaga aria Igidalianaga anda hobane heagoha haru anda ibirima. Hanana ogoni ibu Ngode Datagaliwabenaga bi mana bayuwa hale halu biaga mbira hene. Anduane Homogonaga agali haguane hearunaga anda hobane heago kaware dege daligaha Salumu igini Masea ibunaga anda hobane henegoha anda ibirima. Ani buwa i̱na waini iba beha berelowa agali Legaba hameigini uruni ti nelo mialu howa lalu, Waini iba o bedago nadaba, laru.
Ani larugola tigua lalu, Iname waini iba ogoni nanoleberema. Ina mamali Legaba igini Yonadabahanda mana mbira wabu wialu ina hameigini kamarubi ina igini aguanene mani holebirarubi bibahendeme waini iba nanalimu lene. Ani lowa ibugua inahondo bi marubi langialu, Tígua e andabi nabi gerebi mabubi nahangalimu, lalu mana lene. Ina horo bibahendengi balai andaha dege haabo holene nga lene. Iname mana ogoni talialu harimayagua nde ina dindi ogoni nabaile howa ogoriani lu haabo holeberema lene. Ina mamali Yonadabahanda bi mana o lenedagoni iname talialu bialu haabo haga kama. Inanebi ina one waneiginirubi bibahende waini iba nanaga kama. Iname andabi nabiaga gerebi mabubi nahangaga mabu marubi nahangaramali. 10 Ani nabi ina balai anda hangu bu haabo haramaligome Yonadabahanda mana langinidagoni taluwa biaiore halu haabo haramali. 11 Ani hemaria Nebugadenesa Babilononaga kini kagome ina baba wai bule Kaladia ami Siria amibi ibiyangi urunime ina bo waholilono gi halu ina bi lo mbira howa Yarusaleme tanoha hami̱ya ma lenego íbu kama. Ani buwa áyu Yarusaleme haabo kamagoni, lalu ladai biya, lene.
12 Tigua bi ogoni lai hayagola Anduane Homogohanda Yaremaiahondo lamialu lalu, 13 I̱ Anduane Homogo Hongo Haiheore Isaraele wali agalinaga Ngode Datagaliwabe kogo i̱na bi o larogo. Í̠na Yuda wali agalibi Yarusaleme wali agalibi tihondo ogodagua lamibe. I̱ Anduane Homogo i̱naga mana lo ngogo wali agali tigua talialu bialu helo mana lawai holenego hamelo ko. 14 Bamba Legaba igini Yonadabahanda ibunaga waneiginirubi hameigini mani holobadarubi tí waini iba nane halimu lene. Anidagua lenedangi tinaga mamalinaga bi hale howa nane dege hama ibinigo áyubi ogoni dege haabo ka. Anigo i̱na tíhondo bi mana langiaabo ha harugoyu tígua hale nahe harimigobi dege haabo kami. 15 I̱naga mana latagi haga agaliru pu larugo ibugu biya. Tigua ibuwa ogodagua laya, Tí bibahendeme bu mini beregedowa mana ko wahai halu mana tigabi bialu halimu. Ani bialu tígua dama mitangi bialu mbirale gime wabu ngaruhondo bi pupu nawilimu. Tígua i̱naga mana taluwa bialu harimiyagua nde tí halimulo dindi bayale tínaga mamaliruhondobi tínihondobi ngirugoria holeberemi, lalu langini. Agali bi mana latagi hagane ibiyarume bi uruni lalu hayagoyu tígua i̱naga bi mana uruni hale naharimi. 16 Legaba igini Yonadaba ibunaga waneigini aguanene hama ibinidaru tigua nde ti mamalinaga bi mana yu howa baya hangu taluwa bialu haga. Anigo wali agali áyu kamiru tígua i̱naga bi hale nahagaore haabo kamigoni. 17 Anigo ai i̱ Anduane Homogo Hongo Haiheore Isaraele wali agalinaga Ngode Datagaliwabe kogo i̱na Yuda wali agalibi Yarusaleme wali agalirubi tígua hale halimulo bi ogo laro. Bamba tíhondo i̱na bi mana langirugo tí hale naharimigonagabi i̱na tí nde olalu harugoyu tí ya nale harimigonagabi i̱na tíha mo ko holene ibilole lalu lo wirugo ibilarogoni, laya lalu Yaremaiahanda lene.
18 Mani Yaremaia ibugua Legaba hameigini biaru lamialu lalu, Anduane Homogo Hongo Haiheore Isaraele wali agalinaga Ngode Datagaliwabe kago ibugua layago langero lowa lalu, Tígua tínaga mamali Yonadabanaga bi hale halu ibugua bilimu layadagua bialu haga kami. 19 Anigo i̱ Anduane Homogo Hongo Haiheore Isaraele wali agalinaga Ngode Datagaliwabe kogo i̱na bi larogo Legaba igini Yonadaba ibu igini aguaneneru aria mbirame i̱naga anda kogoha biabe bu aribia haga bialu haabo holebira, laya lalu Yaremaiahanda lene.

35:1: 2 Kin 23.3624.6, 2 Bit 36.5-7