2 TIMOTI
1
Wun Pol wun wan pas pɨlɨwutaa kwiya. God wandɨ maa Kraist Jisas yeta vak kat ngepma ngepmamba la nɨmba kt yiga mbutɨwun. Kraist Jisas kwutɨnda njɨvwamba God nɨn kat apma vat yetɨneya vak kat kwivat wandɨ. Ngi kat tɨga wan vak yiga mbutɨwun. Wan pas Timoti mɨn kat pɨlɨwutaa kwiwun. Wuna apma nyan vla lɨgamɨn. Nɨna nyaek Godnogwi nɨna njambwi apma vat yimbangat wowun. Yimbɨt mala apma vat tɨgiyamɨn waa wowun.
WAN APMA NYAANGƗT MBUPMAK KAT NƗNA MBANGƗ ANA WUP YIGIYANDƗ
Wunogwio wuna ngwat nyaetno God kat maawupmba yelavɨka lɨnɨn. Kavle savle maawut ana ndɨ kat yelavɨka lɨnɨn. Sɨva sɨva mɨn kat yelavɨtaa mɨn kat tɨga walaa God kat sɨvu kɨlɨgowun. Mɨn kat kwagalawun mala nglalɨma vak kat tɨga yelavɨkwun mɨn kat. Nandinya ngan mɨn kat vɨvat nɨma vat yelavɨka lɨgowun. Mɨn kat vɨlaa solat sɨgiyowun mɨn kat. God waa apma vak kat kwutaa lɨma vak vla tat mɨna mbaambu Lois kwutaa lɨlɨ. Mɨna nyɨmeo Yunis kwutaa lɨlɨ. God waa apma vak kat. Kwutaa lɨma vak vɨga lɨgowun.
WAN APMA NYAANGƗK KAT KWUTAA LƗMANGAT MƗN KAT WAVAT YIGOWUN
Tat mɨna nambumba wuna taamba taagwun. God mɨn kat apma vat kwindɨ. Kwinda vak ke kwagalama. Kwinda vapmba yetɨ mɨla. Nat nɨmba kat vaaka yetɨneya vat God nɨn kat ana kwindɨ. Apma vat kwonduo woguga yetɨneya vat mɨna God nɨn kwindɨ. Nat nɨmba kat kwunaka woviyaguga yetɨneya vak God nɨn kat kwindɨ. Nɨn nɨna maawuk kat mɨna vɨga kwunaka yetɨnangat God nɨn kat kwindɨ. Nɨna njambwi nyan waa nyaangɨk kat mɨna mbangɨ wup ke yindeya. Wun Godna njɨvwa kwutɨwangat tɨga kalabusmba lɨgowun. Tɨwa vak kat mbupmak kat mɨn mɨna mbangɨ wup ke yindeya. Wan apma nyaangɨt mbupmɨn mala nat nɨmba mɨno mɨn kat kavle vat yinjeya vak kat mɨn ke vaka nɨma vat yelavɨka. God mɨn kat ava kwilɨgandɨ. God nɨn kat kwunatndɨ. Apma vapmba yetɨnangat nɨn kat wandɨ God. Nɨna apma njɨvwa kat tɨga vɨlaa ana kwunatndɨ. Ndɨna maawupmba mɨna yelavɨtaa nɨn kat awagapma mɨna kwunatndɨ. Tamba glei God yelavɨtndɨ. Ndi kat kwunapmak kat Kraist Jisas kat ay mɨla waigowun waa tamba yelavɨtndɨ God. 10 Mbambala God yelavɨtnda vak vɨlɨganɨn. Nɨn kat kwunatna nyan Kraist Jisas yalaa kavle vat yiga yetɨlɨna vak kat Kraist Jisas tamba kwulatndɨ. Wan apma nyaangɨt mbuka njɨmbla njɨmbla apma vat yetɨneya vak nɨn kat mbutndɨ. 11 Wan apma nyaangɨt mbuka yiga ndinyangu kat vɨsɨmogwiwangat God wun kat wandɨ, yiwun. 12 Ngi kat tɨga nat nɨmba kavle vat yetɨla nɨmba wun kat kavle vat yilɨgandi. Wan njɨvwa kwutɨwa njɨvwa wun kat God kwindɨ mala kwutɨwun, mandɨt nyaangɨt wun kat ana waigandɨ. Yelavɨka vɨga lɨgowun. Wungi kat tɨga wan njɨvwa kwupmak kat wuna mbangɨ ana wup yigandɨ. Wan kwutɨma njɨvwa kwuka lɨga ngɨni njambwi nyan yaigan nandinya ndɨ kat vɨwun, wuna njɨvwa njɨlɨgiyandɨ. 13 Wunamba wupma apma nyaangɨpmba yiga yetɨ mɨla. Wan Kraist Jisas waa nyaangɨk kat kwutaa yetɨma vak kat ke kwagalaga. Kraist Jisas nat nɨmba kat yɨga kwunaka woviyaguga yetɨlɨnda vapmba mɨno wupma yetɨ mɨla. 14 Godna waagan mɨna maawupmba lɨgandɨ. Ndɨ mɨna maawupmba lɨga wan apma nyaangɨt mɨn kat vɨsɨmogwilɨgandɨ. Wan nyaangɨk kat mɨna maawut ke sɨlawoka. Mɨn yelavɨtsɨmbla yetɨgiyamɨn.
15-16 Esiamba la nɨmba wun kat kai waa kwagalandi. Vɨga yelavɨka lɨgamɨn. Ndina vɨlɨlɨk palɨ Fiselas Hemosenis mbɨtno wun kat kai waa kwagalambɨ. Wun kat senmba tulaa kalabusmba yiga taaganja vak kat ndɨ ndina mbangɨ ana wup yindɨ wun kat. Njambwi nyan God ndɨno ndɨna ngaymba lɨga nɨmba kat nɨma vak yelavɨka kwunatndangat wowun. 17 Wan nyan Onesiforas rom walɨnja ngepma wun kat kwaka yiga wun kat vɨndɨ. 18 Efesas walɨnja ngepmamba lɨwa njɨmbla wan nyan wun kat nɨma sakwat apma vat yinda wun kat. Vɨga yelavɨka lɨgamɨn. Njambwi nyan yaiga nandinya Jisas Kraist wandɨ maa God ndɨ kat apma vat yindangat wowun.