16
JISAS KIYALAA LAATNDƗ
Jɨvwa lapman nandinya yindɨ maa Magdalamba lak Maria Jemsna nyɨme nat Maria, Salomi, apma njangu veilɨga ngwaat Jisasna sɨmba salɨpmak kwutaa kalindi. Kɨta wan nandinya ngambi glei laataa waangu la kavat yindi. Avla ngambundi. Nɨn kat kandana kambat lavwigiyalaa waa ngambundi. Yilaa kambak lavwilaa lɨndɨ, vɨndi. Wan kambak nɨma kambakna. Waangu wuleilaa kɨta nyan sawun mbangɨ waavwi kwusolaa la nyan ndina yaagindan naangamba ndaalɨndɨ, vɨlaa ngɨpaliga ndandi.
Ndi kat wandɨ. ke vak. kwaka yangwan Nasaretmba la nyan ana lɨgandɨ. Tambu laatndɨ. Tat ndɨ kat taaganja kava avɨ waa wandɨ. Ndɨna kwupmba la nɨmbagwi Pita kat yiga ambuk. Jisas laataa Galili yigiyandɨ waa ambuk waa wandɨ. Galilimba ndɨ kat vɨgiyangwuk waa ambuk waa wandɨ.
Waangumba lɨga vaaka kɨta yi yindi. Ngɨpaliga ndalaa avamban plaga yindi. Vaaka lɨga nat nɨmba kat ana mbutndi.
MAGDALAMBA LAK MARIA JISAS KAT VƗLƗ
Kɨta wan nandinyamba Jisas laatndɨ maa Magdalamba lak Maria ndɨ kat tatak vɨlɨ. Tat Jisas lɨ kat tavila waagan sɨla vɨli savɨlɨndɨ. 10 Jisasonala ta nɨmba nolin tapman nglalɨndi maa Maria yaa ndi kat mubtuɨ. 11 Maria ndi kat mbutɨ. Jisas kiyalaa tamba laatndɨ waa mbutɨ. Wala vak wutaa ndina mbangɨ wup yindɨ.
JISASNA MBAAPMAMBA LA MBƗT VƗLƗLƗK PALƗ JISAS KAT VƗMBƗK
12 Jisas mandɨt nyan vla lɨndɨ, vɨlɨlɨk palɨ ngepma lapman kavamba yetɨga lɨga Jisas kat vɨmbɨt. 13 Vɨlaa nat nɨmba kat yiga mbupmbɨk. Wamba nyaangɨt wutaa ndina mbangɨ wup yigandɨ.
JISASNA MBAAPMAMBA LA TAMBA VƗLI KIYELI KƗTA LA NƗMBA NDƗ KAT VƗNDI
14 Ngɨni wan tamba vɨli kiyeli kɨta nɨmba njambamba ndaalɨga nao kɨlɨndi, Jisas ndi kat yandɨ. Yalaa ndi kat mbangɨ kɨlɨpangɨ yindɨ lɨnjangat nɨma kwundimba wandɨ. Tat va taagwa yaa mbuta nyaangɨt ngwula mbangɨ ana wiyo waavi taagandɨ. Wungi kat tɨga Jisas yiga ndi kat wandɨ. 15 Ndi kat wupma wandɨ. Kava kavamba wan apma nyaangɨt aywaa ndi kat yiga ambuk waa wandɨ. 16 Kɨta nyan wan apma nyaangɨt maawupmba kwutaa lɨndeyan ndɨ kat yagunjeyan ndɨ kat God kwunakiyandɨ. Maawupma kwupmak kak kai wagiyaa nɨmba kat God nɨma vat yigiyandɨ. 17 Wan apma nyaangɨt maawupmba kwukiyaa nɨmba ndinogwionala sɨmogwilɨga nda lɨgiyandɨ. Wuna sɨ waga waagan kat tula waa wanjeyan kwagalagiyandi. Mandɨp mandɨp kwundimba waigandi. 18 Kamboy kwutaa katsonjeyan ana valɨgiyandɨ. Ndaa kwutɨga ngu kɨnjeyan ana kiyaigandi. Yelogwen ta nɨmba kat taamba taaganjeyan kwo lɨgiyandi.
JISAS NYƗNANGWUTNAT WOKENDƗ
19 Njambwi nyan Jisas ndi kat walaa nyɨnangwut wokelaa Godna yaagindan naangamba ndalɨndɨ. 20 Ndi kava kavamba yiga mbutndi. Nɨma nyan ndina lak kwandɨ. Sɨmogwi lɨga nɨma njɨvwa kwutndi. Va nɨmba vɨlaa yelavɨtndi. Wanja nyaangɨt woseka ana walɨkandi waa yelavɨtndi. Ngiyambak.