4
Anutu iŋamiken siwoŋi kuŋat-kuŋatta man
* 2Te 3:6 Notnaye, Ekäni Jesuta yäŋpäŋ jukuman kubä ŋode täwetnapäŋ nadäwut; Irit kuŋat-kuŋatjintä Anutu not täŋ imikta mebäri täwetpäŋ täwoŋärek täŋkumäŋo udegän kaŋ irut. Täŋkaŋ Anutu täŋo man u täga iwat täkaŋ upäŋ gwäk pimiŋpäŋ ehuranigän kaŋ iwarut yäŋpäŋ täwetkamäŋ. Ekäni Jesu täŋo meni terak man kehäromi täwetpäŋ täwoŋärek täŋkumäŋo nadäkaŋ u.
* 1Te 5:23; Hib 10:10; 1Pi 1:16 Anututä ŋode täwet täyak; Kubokäret peŋpäŋ bänep siwoŋi terak kuŋat täkot. Täŋpäkaŋ in bänep nadäk-nadäkjinta watäni itpäŋ webejiye-kät kädet siwoŋi terak kaŋ kuŋarut. Kädet siwoŋi terak kuŋatkaŋ ämawebe guŋ, Anututa nämo nadäwanitä yabäŋgärip täŋpäŋ kubokäret täk täkaŋ ude nämo täneŋ. Nämoinik! * Sam 94:1 Unita in notjiye täŋyäkŋatpäŋ webeniye nämo kubotäneŋ. Kädet waki udewanita bian man ŋode täwetkumäŋ; Ekänitä äma kädet ude täk täkaŋ uwä kowata waki api yämek. * 2Te 2:13-14; 1Pi 1:15-16 Bureni! Nadäk-nadäk waki yäpmäŋ kuŋatneta nämo, kudupi-inik itpäŋ nadäk-nadäk siwoŋigän yäpmäŋ kuŋatneta Anututä nimagutkuk. * Luk 10:16; Ese 36:27; Ese 37:14; 2Ko 1:22 Unita äma kubätä man u mäde ut imayäŋ täko uwä äma kubäta nämo, Anutu, Kudupi Munapik bänepjin-ken pek täyak u mäde api ut imek.
* Jon 13:34 Eruk äbot täŋpani ämawebenaye, Anututä ini bänep iron täktäk kädet mebäri täwetpäŋ täwoŋäreŋirän bureni iwat täkaŋ upäŋ imata bänep iron kowat täŋpän täneŋta äneŋi jop kudän täŋ tamine? 10  * 2Te 3:4 Nämo, inä Masedonia kome äbot täŋpani ämawebe komeni komeni it yäpmäŋ kukaŋ u bänep iron täŋ yämik täkaŋ. Upäŋkaŋ pen kaŋ täŋput yäŋpäŋ täwetkamäŋ. 11  * Efe 4:28; 2Te 3:8,12 Täŋpäkaŋ man kubä pen ŋode täwetpäŋ täwoŋäreŋkumäŋ; Kuŋ äbäŋ täŋkaŋ täŋuruk-uruk nämo täneŋ. Komejin-kengän it dämiŋpäŋ epän ketjin-ken pewani u kehärom taŋpäŋ kaŋ täŋput. 12  * 1Ko 5:12-13; Kol 4:5 Ude täŋpäŋ nakta jop kubä nämo api itneŋ. Ude täŋirä äma Anutu täŋo kädet nämo iwat täkaŋ u inta bänep täga api nadäneŋ.
Jesutä äneŋi äbäkta man
13  * Efe 2:12 Notnaye, in bämopjin-ken nanik ätu kumbuŋo u jide itkaŋ unitäŋo mebäri ket nadäwä tärewut yäŋpäŋ man ŋo täwetat. Ket ude nadäwä tärewäkaŋ guŋ ämatä noriye kumäŋirä nadäk-nadäki paoräpäŋ konäm butewaki pähap täk täkaŋ in udegän nämo täneŋ. Nämoinik! 14  * Rom 14:9; 1Ko 15:3-4,12 Nin nadäkinik ŋode täk täkamäŋ; Jesu kumäŋkaŋ akuŋkuk. Ude täŋkuko unita ŋode imaka nadäkinik täk täkamäŋ; Anututä Jesu iniŋ kireŋpewän ämawebe nadäŋ imiŋkaŋ kumbuŋo u ini-tägän yämaguränkaŋ inikät bok api ämneŋ. 15  * 1Ko 15:51 Ba Ekänitä iniken man kubäwä ŋode täwetna; Kome terak kodak iritna Ekänitä äbayäŋ täyak-ken uken kodak irani nintä kumbani nämo api yärepmitne. Nämoinik!
16  * 1Te 1:10; 2Te 1:7; 1Ko 15:52 Ekäni kunum gänaŋ naniktä äpayäŋ täŋirän womat mämä api ahäwek. Täŋpäŋ aŋero intäjukun täŋpanitä gera yäŋirän Ekäni ini uwä gera pähap yäŋkaŋ api äpek. Äpäŋirän ämawebe Kristo nadäŋ imiŋpäŋ kumbuŋo unitä jukun api akuneŋ. 17 Akuŋirä kokoki yarägän kodak itnayäŋ täkamäŋ uwä kumbani yäput penakaŋ gubamtä pudät päro nipmaŋpän punin terak Ekäni-kät kowat kawän api täne. Täŋpäkaŋ Ekäni-kät-gän api it yäpmäŋ ärone. 18 Unita in man ŋowä yäŋpäŋ-nadäk täŋpäŋ notjiye kumbanita nadäwätäk peŋpäŋ bänepjin täŋpidäm täkot.

*4:1: 2Te 3:6

*4:3: 1Te 5:23; Hib 10:10; 1Pi 1:16

*4:6: Sam 94:1

*4:7: 2Te 2:13-14; 1Pi 1:15-16

*4:8: Luk 10:16; Ese 36:27; Ese 37:14; 2Ko 1:22

*4:9: Jon 13:34

*4:10: 2Te 3:4

*4:11: Efe 4:28; 2Te 3:8,12

*4:12: 1Ko 5:12-13; Kol 4:5

*4:13: Efe 2:12

*4:14: Rom 14:9; 1Ko 15:3-4,12

*4:15: 1Ko 15:51

*4:16: 1Te 1:10; 2Te 1:7; 1Ko 15:52