5
Ekäni äneŋi pit kubägän api ahäwek
1-2  * Mat 24:36 * Mat 24:42-44; 2Pi 3:10; Rev 3:3 Notnaye, injin ŋode bureni nadäk täkaŋ; Nämo nadäŋirä kubo ämatä bipani äbäk täkaŋ udegän Ekäni täŋo äbäkäbäk kadäni täropigän api ahäŋ nimek. Ude nadäk täkaŋ unita Ekäni äneŋi äbayäŋ täyak uwä kadäni ba kepma uken api ahäwek yäŋ imata kudän täŋpäŋ tamine? * Ese 13:10; Mat 24:39; Luk 21:34-35; Jon 16:21-22 Täŋpäkaŋ kadäni uken ämawebetä nin säkgämän kwini terakgän itkamäŋ yäkŋat irirä Ekänitä pit kubägän ahäŋ yämiŋpäŋ api däpmäŋ paorek. Bäräŋeŋ ahäŋ yämayäŋ täyak uwä webe nanak koki ikektä ittäŋgän komi bäräŋeŋ nadäk täkaŋ ude. Imaka umuri u bäräŋeŋ ahäŋ yämiŋirä jide täŋpäŋ api metäŋpeŋ kuneŋ? Upäŋkaŋ notnaye, inä bipmäŋ urani gänaŋ nämo itkaŋ unita Ekäni täŋo kadäni, kubo ämatä bäräŋeŋ ahäk täkaŋ ude ahäŋirän nämo kikŋutneŋ. * Rom 13:12; Efe 5:9 Nämoinik, ninä bipmäŋ urani ba bipanita biŋam nämo, peŋyäŋek ba kepmata biŋam äbot täŋpani.
Bänep kodaki it täkäna
Unita äma ätu bänepi nadäk-nadäkita watä nämo itkaŋ däpmon pat täkaŋ ude nämo täne. Nämoinik, nadäna tumbäpäŋ watäni itpäŋ kuŋat täkäna! Täŋpäkaŋ äma däpmon pärani uwä bipmäŋ urani gänaŋ pat täkaŋ. Ba äma ume jägämi naŋkaŋ täŋguŋguŋ kudän täk täkaŋ uwä bipani täk täkaŋ. Upäŋkaŋ kepma täŋo äbot ninäwä bänep nadäk-nadäkninta watä kehäromi itpäŋ kuŋat täkäna. Täŋpäkaŋ nadäkiniknin ba notniyeta nadäŋ yämik-iniktä kurepä ude ukät-pipik täŋ nimiŋirän äma wakitä nämo nidäpek. Ba Anututä bureni api nimagurek yäŋ bänepnin ukädagän peŋitna unitä gwäpä kehäromi ude täŋ nimik täyon. * 1Te 1:10; 2Te 2:14 U mebäri ŋode unita; Nin Anutu täŋo bänep wakwaki bureni kaŋ-ahäneta nämo iwoyäŋ nipmaŋkuk. Nämoinik! Ekäninin Jesu Kristo täŋo wäpi terak irit kehäromi koreneta iwoyäŋpäŋ nipmaŋkuk. 10  * Rom 14:8-9; 1Te 4:14 Jesutä ninta kowata kumbuko unita ukät bok täga api itne. Unita Jesu täŋo äbäkäbäk kadäni-ken nin kumnayäŋ tämäŋo u ba kodak itnayäŋ tämäŋo u tägagän, ukät penta api it yäpmäŋ ärone. 11  * Jud 20 Eruk, inä man tägagämän u nadäŋpäŋ man kowat iwerän täŋpäŋ bänepjin pen täŋ-kehäromtak täkot, täk täkaŋ ude.
Kädet Anututä gäripi nadäk täyak ugän iwatne
12  * 1Ko 16:18; 1Ti 5:17 Notnaye, man kehäromi ŋode täwetkamäŋ; Äma inta yäŋpäŋ in täŋkentäkta bämopjin-ken komi epän täk täkaŋ ba Ekänita yäŋpäŋ intäjukun täŋ tamik täkaŋ, ba täwetpäŋ täwoŋärek täk täkaŋ u nadäŋ yämik täkot. 13 Täŋkaŋ epän ude täŋ tamik täkaŋ unita inä nadäŋ yämikinik täŋpäŋ bänep oretoret terak oraŋ yämik täkot.
Täŋpäŋ notjiye-kät not täŋpäŋ bänep kwini terak it täkot. 14  * 2Te 3:6,11,15 Unita notnaye, in ŋode täk täkot; Äma gaŋani, epän nämo täŋpanita umun man yäwet täkot. Ba äma täŋ mäyäk-mäyäk ba umun terak kuŋarani udewani täŋkentäŋ yämiŋpäŋ bänepi täŋ-kehäromtak täkot. Ba äma kehäromini nämo täŋ-mehamtaŋ yämik täkot. Täŋpäŋ äma udewani täŋkentäŋ yämikta nämo gaŋa täneŋ. Nämo, pentagän täŋkentäk-kentäk terak kuŋat täkot. 15  * Snd 20:22; Rom 12:17; 1Pi 3:9 Täŋkaŋ waki kowata kowata täneŋta watä kehäromi itpäŋ kuŋat täkot. Ude täŋkaŋ injin-tägän ba äma gägäni kuduptagän täŋkentäk-kentäk kowata kowata kaŋ täŋ yäpmäŋ ärowut.
16  * Plp 4:4 Ude täŋkaŋ kadäni kadäni bänep pidäm terak oretoret täŋpeŋ kaŋ kuŋarut. 17  * Luk 18:1 Täŋkaŋ Anutu-ken yäŋapik man yäkta nämo gaŋa täneŋ. Nämo, pen yäk täkot. 18  * Efe 5:20 Ba imaka u ba u unita Anutu bänep täga man iwet täkot. Inä Kristo Jesu-kät kwasikoranitä ude kaŋ täŋput yäŋpäŋ Anututä peŋ täwetak.
19  * Efe 4:30 Täŋpäkaŋ Munapik täŋo kädäp nämo däpä kumneŋ. 20  * 1Ko 14:1,39 Täŋpäŋ äma kubätä Anutu täŋo mani biŋam yäŋahäŋpäŋ täwerirän nadäŋ äwaräkuk nämo täneŋ. 21 Upäŋkaŋ man nadäk täkaŋ u kuduptagän nadäŋpäŋ yäpmäŋ danik kaŋ täŋput. Ude täŋkaŋ imaka täga täŋpänä u kaŋ yäpmäŋ kuŋarut. 22 Ude täŋkaŋ waki mebäri mebäri kudup mäde kaŋ urut.
23  * 1Ko 1:9; 2Te 3:3 Eruk notnaye, inta yäŋpäŋ Anutu-ken ŋode yäŋapik täkamäŋ; Anutu, bänep kwini mähemitä ini ärutpak taŋpäŋ tepmaŋirän bänep kudupi kaŋ täŋ morewut. Ude täŋirän gupjin, bänepjin ba mäjojin kudupi parirän Ekäninin Jesu Kristo äbayäŋ täyak u iŋamiken momijin nämo, kaŋ irut. 24 Täŋpäkaŋ näk nadätat, Anutu tämagut täyak, man burenigän yäwani unitä imaka yäyat ŋo inken bureni api täŋpek.
25  * Kol 4:3; 2Te 3:1 Täŋpäkaŋ notnaye, in ninta nadäŋpäŋ Ekäniken yäŋapik täkot. 26  * Rom 16:16 Täŋkaŋ äbot täŋpani injin-tägän, Ekäni wäpi terak not täŋpäŋ keräntäk täk täkot. 27 Unita näk Ekäni iŋamiken man kehäromi ŋode täwetat; In man kudän ŋo äbot täŋpani kuduptagän daniŋpäŋ yäwerirä nadäwut.
28 Täŋpäkaŋ Ekäninin Jesu Kristo täŋo orakoraktä inken itpäŋ itinik täk täyon. Ude.

*5:1-2: Mat 24:36

*5:1-2: Mat 24:42-44; 2Pi 3:10; Rev 3:3

*5:3: Ese 13:10; Mat 24:39; Luk 21:34-35; Jon 16:21-22

*5:5: Rom 13:12; Efe 5:9

*5:9: 1Te 1:10; 2Te 2:14

*5:10: Rom 14:8-9; 1Te 4:14

*5:11: Jud 20

*5:12: 1Ko 16:18; 1Ti 5:17

*5:14: 2Te 3:6,11,15

*5:15: Snd 20:22; Rom 12:17; 1Pi 3:9

*5:16: Plp 4:4

*5:17: Luk 18:1

*5:18: Efe 5:20

*5:19: Efe 4:30

*5:20: 1Ko 14:1,39

*5:23: 1Ko 1:9; 2Te 3:3

*5:25: Kol 4:3; 2Te 3:1

*5:26: Rom 16:16