5
Äbot täŋpani ämawebejiye tägagän täŋ yämineŋ
* Wkp 19:32 Timoti, äma ekäni kubätä goret kubä täŋirän man jäpi nämo iweren. Nämo, yäpä-siwoŋtak man kwini terak iweren, gäkŋaken nanka iwereno udegän. Ba äma gubaŋi gubaŋi udegän, gäkŋaken notkayeta täŋ yämeno udegän täŋ yämen. Ba gäkŋaken meŋkata täŋ imeno udegän webe ekäni ekänita täŋ yämen. Ba webe gubaŋi gubaŋi udegän, gäkŋaken wanotkayeta täŋ yämeno udegän kädet siwoŋi terak täŋ yämen.
Täŋpäŋ webe kajat u oraŋ yämen. U webe täŋkentäkiye nämo udewanita yäyat. Täŋpäkaŋ webe kajat kubä äperiye nanak ba äbekiye oraniye nikek täŋpäwä, yäwetpäŋ yäwoŋärek täŋiri miŋi ba äbeki pähap u täŋkentäŋ imineŋ. Ude täneŋo uwä Anutu iniŋ oretoret kädet bureni täneŋ. Ude täŋpäŋ kowata komi nadäŋpäŋ watä it yämeko uwä udegän täŋ imineŋ. Ude täŋirä Anututä yabäwän tägawek. * Luk 2:37, 18:7 Täŋpäkaŋ webe kajat bureni-inikä, inigän-inik itkaŋ Anutu kwasikotpäŋ kepma bipani Anutu-ken täŋkentäkta yäŋapik täkaŋ. Täŋ, webe kajat kubätä iniken gärip terak kuŋareko uwä kodak itak upäŋkaŋ kumbani yäŋ iwetneŋ. Unita Timoti, man uwä kehäromigän yäweri nadäŋpäŋ Anutu ba ämawebe iŋamiken momi nämo, siwoŋigän kuŋat täkot. Täŋpäkaŋ äbot täŋpani kubätä äboriye ba nägät moräkiye yabäŋpäŋ nämo täŋkentäŋ yämeko, ba bänep iron kädet nämo täŋ yämeko uwä äma udewanita u nadäkiniki peŋpäŋ Anutu kakätäk-inik täyak ubayäŋ yäŋ nadäneŋ. Unitäŋo kudän wakitä Anututa nämo nadäwani äma täŋo yärepmitak.
Täŋpäkaŋ webe kajat kubä webe pähap täŋpäŋ obaŋ 60 ude tärewani, äma kubägän yäpani udewani äbot täŋpani-ken täŋkentäk yäpmäkta wäpi webe kajat täŋo wäpi tawaŋ terak täga peneŋ. 10  * Hib 13:2 Webe uwä täŋkentäk piä täŋpani ba nämo täŋpani unitäŋo mebäri kakta äma ätu ŋode yäwet yabäneŋ; Äperiye nanak jide ude yabäŋ yäwatkuk? Ba äma kudupitä ahäŋ imiŋirä jide ude täŋkentäŋ yämiŋkuk? Ba äma Anutu täŋo man yäpmäŋ kuŋarani iron jide täŋ yämiŋkuk? Ba äma bäräpi nikekta täŋkentäk jide ude täŋ yämiŋkuk? Ba iron kädet ätu jide ude täŋkuk? Kädet udewanita yäwetpäŋ nadäk täŋirä tägawäpäŋ eruk, webe u äbot täŋpani täŋo täŋkentäk täga yäpek.
11-12 Upäŋkaŋ webe kajat gupi kodakitä täŋkentäk yäpmäkta wäpnin tawaŋ terak kudän täwut yäŋ yäneŋo uwä yäjiwätneŋ. Imata, kajari udewani uwä kaŋgäriptä täŋpewän Jesu mäde ut imiŋpäŋ yäŋkehäromtak man webe kajat wäpi tawaŋ terak itta yäneŋo u irepmitpäŋ äneŋi äma kubä yäpmäkta nadäneŋ. Ude täŋpäŋ man bian yäneŋo u utpäŋ momi täneŋ. 13  * 2Te 3:11 Webe udewani uwä piäni nämo bumik, iniken gärip terak eŋi äro täpätek täŋtäŋ kuŋat täkaŋ. Täŋpäkaŋ ugän nämo. U ämawebe yäŋpäŋ-yabäŋ yäwat täŋkaŋ man waki mebäri mebäri yäŋ-danik täkaŋ. 14  * 1Ko 7:9 Unita näk ŋode yäyat; Webe kajat gupi kodaki udewani äma äneŋi yäpmäŋpäŋ nanak bäyaŋpäŋ eŋi ba iroŋiniye nädananita watä piä täŋpeŋ kuŋatnaŋi. Ude täŋirä iwantä yabäŋpäŋ man waki yäwetta manta wäyäkŋewä wawäpäŋ itneŋ. 15 Timoti, nadätan? Äbot täŋpani webe kajat ätu kädet siwoŋi irepmitpäŋ Satan täŋo kädet iwat täkaŋ.
16 Täŋpäkaŋ nadäkinik täŋpani webe kubä täŋo äbotken nanik kubätä webe kajat ude ireko uwä, webe unitä kajari unita watäni täga it imek. Ude täneŋo uyaku äbot täŋpani ätutä webe kajat udewani watäni itta nämo api täŋbäräp täneŋ. Upäŋkaŋ webe kajat inigän-inik irani uwä, äbot täŋpanitä watäni täga itneŋ.
Äbot täŋpanita watä irit täŋo man
17  * 1Ko 16:18 Äbot täŋpani täŋo watä äma piä säkgämän täŋpanita piä täŋo gwäki yämineŋ. Täŋpäkaŋ u bämopi-ken nanik Anutu täŋo man mebäri bureni yäwetpäŋ yäwoŋärek ba yäŋahäk-ahäk kadäni kadäni täk täkaŋ äma unita gwäki taŋi yämineŋ. 18  * 1Ko 9:9; Mat 10:10 Unitawä Anutu täŋo man kudän täwani ŋode itak u nadäkaŋ;
 
Bulimäkautä piä täŋ gamiŋkaŋ ketem moräki näŋpayäŋ täŋirän nämo yäjiwären. Ketem näŋpeko uwä piä täŋo gwäki. Lo 25:4
 
Ba man kubä ŋode;
 
Piä ämatä piä täŋo gwäki täga yäpek. Luk 10:7
 
19  * 2Ko 13:1 Täŋpäkaŋ äma kubä-tägän äbot täŋpani täŋo watä äma kubä manken tewa yäŋ yäweko uwä nämo nadäŋ imen. Äma yarä ba yaräkubätä yäneŋo uyaku nadäŋ yämiŋpäŋ man piä täŋpen. 20  * Gal 2:14; Efe 5:11 Täŋpäkaŋ watä äma u momi täŋirän kaŋ-ahäweno uwä ämawebe iŋamiken yäpä-siwoŋtak man kehäromi iweriri äma ätu imaka, nadäŋpäŋ umuntäneŋ. 21 Täŋpäkaŋ Timoti, Anutu, ba Jesu Kristo ba siwoŋi aŋero äboriye u nabäŋirä ŋode peŋ gäwetat; Jukuman gäwetat ŋo kudup kaŋ iwat. Ude täŋkaŋ äma ätuta gäripi nadäŋpäŋ täŋkentäŋ yämiŋkaŋ ätuta mäde nämo ut yämen. Nämo, kuduptagänta piä uterakgän täŋ yämen. 22 Täŋkaŋ äma kubätä Anutu täŋo piä täŋpayäŋ yäŋirän gäkä jukun tärop taŋpäŋ piä täkta ketka gwäki terak nämo pewen. Nämo, äma u momi pengän täŋpeko uwä momi bok tädeŋo udeta. Unita gäkŋaken bänepka gupkata watäni iriri pakigän kaŋ irän. 23-25 Nadätan? Äma ätu täŋo momi pengän kwawak ahäŋirän ämawebe kuduptagän kaŋpäŋ nadäk täkaŋ. Täŋ, ätu täŋo uwä käbop pat yämik täkaŋ uwä kämi yäpmäŋ danik-danik kadäni-ken kwawak mät ahäneŋ. Täŋpäkaŋ ämawebe bämopi-ken täŋkentäk-kentäk piä udegän kwawak ahäk täyak. Täŋ, pengän kwawak nämo ahäk täyak uwä käbop it yäpmäŋ kuŋkä kämi mät ahäwek.
Täŋpäkaŋ Timoti, kokka-ken käyäm kadäni kadäni täk täyan unita umegän nämo näŋpen. Wain ume täpuri ätu bok näŋpen.

*5:1: Wkp 19:32

*5:5: Luk 2:37, 18:7

*5:10: Hib 13:2

*5:13: 2Te 3:11

*5:14: 1Ko 7:9

*5:17: 1Ko 16:18

*5:18: 1Ko 9:9; Mat 10:10

*5:19: 2Ko 13:1

*5:20: Gal 2:14; Efe 5:11