2
* 1Ko 4:21; 2Ko 12:21 Mebäri unita nadäk ŋode peŋkut; Kuŋira nadäŋ bäräp äneŋi api täneŋo unita nämo api kwet yäŋ nadäŋkut. Inken äreŋpäŋ täŋpewa bäräpi butewaki nadäneŋo uwä netätä äyäŋutpäŋ näkŋo bänepnawä täŋpidäm täwek? Nämo, in kuduptagän bäräpi nadäneŋo uwä jide täŋpäŋ bänepna täŋpidäm täneŋ yäŋ nadäŋkut. Ude nadäŋkuro unita inken nämo äreŋkaŋ manbiŋam komi nikek in yäpän tägawäpäŋ tepmakta intäjukun u kudän täŋpäŋ tamiŋkut. Inken äreŋpäŋ ämawebetä täŋkentäŋ namiŋirä bänep oretoret tänaŋipäŋ täŋpewä butewaki nadäkta nämo nadäŋkut. Nämo, bureni nadäk täyat uwä ŋode; Näkä oretoret terak irira in udegän oretoret terak itneŋ. * Apos 20:31 Notnaye, manbiŋam u jop nadäŋ nämo kudän täŋ tamiŋkut. Nämo, bänepna-ken ägekot pähap ahäŋ namänpäŋ konäm terak kudän täŋ tamiŋkut. U bäräpi tamikta nämo, u ninta gäripi pähap nadäŋ nimik täyak yäŋ nadäkta kudän täŋkut.
Momi pekpek täŋo man
* 1Ko 5:1 Eruk, notjinpak bäräpi namiŋkuko ukeŋonita täwera nadäwut. Bureni, äma waki täŋkuko u bäräpi näka bumik namiŋkuko upäŋkaŋ bäräpi bureni intä terak äroŋkuk. Upäŋkaŋ unita man jäpi yäkta nämo nadätat. Nämo, näk komi ätukät nämo yäpuräräret. Waki täŋkuko unitäŋo kowata in mäyaptä täŋ imiŋkuŋo u täga. Unita apiŋo momini peŋ imiŋpäŋ bänepi täŋpidäm taŋ imikot, butewaki pähap nadäŋpäŋ bänepi pewän putärek-inik täŋpekta. Bureni peŋ täwetat; In kudän säkgämän täŋ imiŋirä näka bureni nadäŋ namikinik täkaŋ yäŋ kaŋ nadäwän.
* 2Ko 7:15, 10:6 Täŋpäkaŋ manbiŋam kudän täŋ tamiŋkuro uwä bänepjin täŋ-yabäkta kudän täŋkut. Näkŋo jukuman u kudup täga buramineŋ ba nämo buramineŋ u nadäwa yäŋkaŋ kudän täŋkut. 10 Nadäkaŋ? Intä äma unitäŋo momi peŋ imiŋirä näk imaka, unitäŋo momi täga api peŋ imet. Täŋkaŋ äma unitä waki u ba u täŋ namiŋkuko inta yäŋpäŋ unitäŋo momi Kristo iŋamiken uku peŋ imiŋkut yäŋ nadäwut. 11  * Luk 22:31 Äma unita butewaki nämo nadäŋ imiŋitna Satantä täŋ-nikŋatpäŋ äma uwä inita biŋam yäpeko unita ude täwetat. Satan täŋo mebärini u nadäna tärekaŋ.
Topmäk-topmäk kodaki täŋo piä äma
12  * Apos 14:27; 1Ko 16:9 Täŋpäkaŋ Kristo täŋo Manbiŋam Täga yäŋahäkta Troas komeken kuŋpäŋ Ekänitä piäni uken täkta kädet uku täwit namiŋirän kaŋpäŋ nadäŋkut. 13  * Apos 20:1 Ude kaŋpäŋ nadäŋkuro upäŋkaŋ Taitusta wäyäkŋewa wawäpäŋ nadäwätäk pähap täŋkut. Nadäwätäk täŋpäŋ Troas nanik äbot täŋpani in itkot yäŋ yäwetpeŋ Masedonia komeken kuŋkut.
14 Upäŋkaŋ Anutu bänep täga pähap nadäŋ imik täyiwa! U imata, u intäjukun it nimiŋpäŋ Kristo täŋo piäni täkta täŋkentäŋ nimiŋirän täga täk täkamäŋ. Uwä ŋode bumik; Komi ämatä päŋku iwankät ämik täŋkaŋ yärepmitpäŋä intäjukun ämanikät äneŋi oretoret bumta täŋtäŋ eŋiken ämneŋ. Udegän intäjukun ämanintä täŋkentäŋ nimiŋirän Kristo täŋo manbiŋam käbäŋi säkgämän ude komeni komeni piäŋ wädäŋ yäpmäŋ kuŋirän unitäŋo mebäri nadäk täkaŋ. 15  * 1Ko 1:18 Bureni, manbiŋam yäŋahäwani ninä Anututä peŋ niwerirän Kristo täŋo käbäŋi säkgämän yäpmäŋ kuŋat täkamäŋ. Täŋitna unitäŋo käbäŋitä äma irit kehäromita biŋam ba äma geŋi wakita biŋam u bämopi-ken piäŋ wädäk täyak. 16  * Luk 2:34; 2Ko 3:5-6 Geŋita biŋam täŋpanitä nin piäŋ nadäŋirä kumbani käbäŋ bumik täŋirän tämapu täk täkaŋ. Täŋ, irit kehäromita biŋam täŋpanitä nin piäŋ nadäŋirä irit säkgämän täŋo käbäŋ ude piäŋirän wädäŋ nadäk täkaŋ. Täŋpäkaŋ piä u täkta kehäromi nikek netä? Kubä nämo itak! 17  * 2Ko 1:12; 1Pi 4:11 Äma mäyaptä moneŋ yäpmäkta Anutu täŋo man jop yäŋ äwaräkukgän täk täkaŋ. Upäŋkaŋ ninä ude nämo täk täkamäŋ. Nämoinik, Anututä niniŋ kirewani unita iŋamiken, Kristo täŋo piä watä ämaniye ude bänep siwoŋi terak yäŋahäk täkamäŋ.

*2:1: 1Ko 4:21; 2Ko 12:21

*2:4: Apos 20:31

*2:5: 1Ko 5:1

*2:9: 2Ko 7:15, 10:6

*2:11: Luk 22:31

*2:12: Apos 14:27; 1Ko 16:9

*2:13: Apos 20:1

*2:15: 1Ko 1:18

*2:16: Luk 2:34; 2Ko 3:5-6

*2:17: 2Ko 1:12; 1Pi 4:11