3
* 2Ko 5:12; Apos 18:27; Rom 16:1 Man udewani yäŋitna yäŋbiŋam-biŋam äneŋi yäkaŋ yäŋ nadäkaŋ? Ba ninta ŋode käwep nadäk täkaŋ; Polkät noriye uwä äma jopi. Mebärini niwoŋärekta man kudän äbot täŋpani täŋo intäjukun ämatä kudän täŋ yämani u yäpmäŋ kuŋatta bitnäk täkaŋ. Ude nadäk täkaŋ? Ba man kudän täwani udewani kudän täŋ niminayäŋ yäŋ nadäkaŋ? Ude nämo! Äma mäyaptä man kudän udewanita nadäwä ärowani täk täkaŋ upäŋkaŋ nin ude nämo. * 1Ko 9:2 Imata, inä nintäŋo man kudän udewani, bänepnin-ken kudän täwani. Bänepjin sukureŋpäŋ Anututa nadäkinik täŋkuŋo unitä nin äma jidewani u siwoŋi yäŋahäŋirän ämawebe kuduptä kaŋpäŋ nadäk täkaŋ. * Kis 24:12; Jer 31:33; Ese 36:26-27 Uwä ŋode kaŋpäŋ nadäk täkaŋ; Inä man kudän Kristotä ini kudän täwani bumik, nintä piä täŋkumäŋo unitäŋo bureni. Täŋkaŋ uwä äma keritä mobä terak kudän täwani nämo, uwä Irit Mähemi täŋo Munapikitä äma bänepi-ken kudän täwani.
* 2Ko 2:16 Piänin unita nadäkinik täkamäŋ. Imata, Kristotä piäni u täkta täŋ-kehäromtaŋ nimiŋirän Anututä kawän tägak täyak. Bureni, nininken kehäromi ba nadäk-nadäk terak piä u täga täk täkamäŋ yäŋ yänaŋi nämo. Nämo, kehärominin uwä Anutu-ken nanik. * Jer 31:31; 1Ko 11:25; Jon 6:63; Rom 7:6 Anutu ini uwä topmäk-topmäk kodaki täŋo watä piä täkta kehäromi nimik täyak. Topmäk-topmäk kodaki uterak ämawebe Anutu-kät bänep kubägän täga itneŋ. Täŋpäkaŋ topmäk-topmäk uwä baga man kudän täwani uterak yeŋgämä pewani nämo, u Munapik täŋo kehäromi terak yeŋgämä pewani. Baga man kudän täwani unitä kumäŋ-kumäŋ kädet irepmitta nämo täŋkentäŋ nimik täyak. Täŋ, Munapik uwä irit bureni pewän ahäk täyak.
7-8  * Kis 34:30 * Gal 3:2,5 Baga man uwä mobä pipiyäwani terak kudän täwani u Ekäni täŋo peŋyäŋek ba kehäromi nikek ahäŋkuk. Unitä täŋpewän Moses täŋo iŋami-dapun ägo paki-inik weŋkuko paorayäŋ täŋkukopäŋkaŋ ämawebetä pen ugän känaŋi nämo täŋkuk. Eruk, baga man, mähemiye kumäŋ-kumäŋta biŋam yepmaŋpani unitä peŋyäŋek ba kehäromi udewani nikek ahäŋkuk. Täŋ Kudupi Munapik täŋo watä piä ämaniyetä peŋyäŋek ba kehäromi jidewani nikek upäŋ api käneŋ? U peŋyäŋek säkgämän kehäromi-inik, kädet biani täŋo irepmit-inik täŋpani u api käneŋ! * Lo 27:26; Rom 1:17, 3:21 Ba Anututa watä piä täktäk kädet biani, ämawebe mankenta biŋam yepmak täyak u peŋyäŋek ba kehäromi nikek ahäŋkuk. Täŋ piä unitä ämawebe Anutu iŋamiken momini nämo yepmak täyak unita jide yänayäŋ? Uwä ŋode; Piä u säkgämän-inik, Ekäni täŋo kehäromi ba peŋyäŋek ikek! 10  * Kis 34:29 Bureni, ämawebetä baga man unita nadäŋirä säkgämän täŋkuko upäŋkaŋ imaka säkgämän-inik, kehäromi pähaptä ahäŋirän apiŋo imaka biani unita nadäŋitna äpani, peŋyäŋeki nämo täk täyak. 11 U imata, baga man, imaka kadäni keräpi itta yäwani u peŋyäŋek ba kehäromi nikek ahäŋkuk. Täŋ imaka tärek-täreki nämo itta yäwanitä peŋyäŋek ba kehäromi jidewani nikek? U inipärik kudupi kubä!
12 Eruk nin peŋyäŋek bureni u nämoinik api paoreko unita nadäkinik täkamäŋ unita unitäŋo manbiŋam täŋumun-umun terak nämo, bätakigän yäŋahäk täkamäŋ. 13  * Kis 34:33-35 Nin Mosestä täŋkuko ude nämo täk täkamäŋ. Ägo iŋami dapun-ken weŋkuko u nämo paorirän tektä iŋami-dapun täŋpipiŋkuk, Isrel ämawebetä nadäk-nadäki imaka kadäni keräpi-tagän peŋyäŋekta yäwani uterakgän peneŋ yäŋpäŋ täŋpipiŋkuk. 14  * Rom 11:25 Täŋirän Isrel ämawebe täŋo nadäk-nadäki mobä ude äworeŋkuko unita peŋyäŋek unitäŋo mebäri nämo kaŋpäŋ nadäwä tumbuŋ. Täŋpäŋ topmäk-topmäk biani unitäŋo man daniŋpäŋ nadäk täk täkaŋ upäŋkaŋ pen, mebäri kwawak nämo kaŋpäŋ nadäk täkaŋ. Tek u pen iŋami-dapun ba nadäk-nadäki täŋpipiŋ itak bumik. Bureni, u nämo wärämurani. Nämo, äma kubätä Kristota nadäkinik täŋpäŋ kwasikorirän uyaku Anututä tek u täga wärämutek. 15 Täŋkaŋ apiŋo imaka, Moses täŋo baga man u daniŋpäŋ nadäk täkaŋ upäŋkaŋ tek unitä bänep nadäk-nadäki-ken uwäk täŋirän mebäri nämo nadäwä tumäk täkaŋ. 16  * Rom 11:23,26 Täŋpäkaŋ äma kubäkubätä bänep nadäk-nadäki Ekänikengän peŋirä eruk tek u wärämut yämik täyak. 17  * Jon 8:32,36; Rom 8:2; Gal 5:1 Täŋpäŋ Ekänita yäyak uwä Munapik ubayäŋ. Ekäni täŋo Munapiktä äma kubäken irirän eruk äma u baga man täŋo topmäk-topmäk terak nämo it täyak. Bureni, Anutu dubini-ken kukta imaka kubätä käderi wari nämo itpipitak. 18  * Kis 16:7, 24:17 Unita notnaye, nadäkinik täŋpani nininta ŋode yäwa; Tek unitä nintäŋo iŋam-dapunin nämo uwäk täyak. Nämo, Ekäni täŋo peŋyäŋek ba täktäki säkgämän u kaŋpäŋ nadäkinik täk täkamäŋ. Ude täŋpäŋ nintä terak Ekäni ini peŋyäŋek kudäni ba täktäki u yäpurärätpäŋ yäpurärätpäŋ peŋirän ini bumik äworeŋ itkamäŋ. Täŋpäkaŋ Ekänitä ude täŋ nimiŋ itak. Täŋ Ekäni uwä Munapik ubayäŋ.

*3:1: 2Ko 5:12; Apos 18:27; Rom 16:1

*3:2: 1Ko 9:2

*3:3: Kis 24:12; Jer 31:33; Ese 36:26-27

*3:4: 2Ko 2:16

*3:6: Jer 31:31; 1Ko 11:25; Jon 6:63; Rom 7:6

*3:7-8: Kis 34:30

*3:7-8: Gal 3:2,5

*3:9: Lo 27:26; Rom 1:17, 3:21

*3:10: Kis 34:29

*3:13: Kis 34:33-35

*3:14: Rom 11:25

*3:16: Rom 11:23,26

*3:17: Jon 8:32,36; Rom 8:2; Gal 5:1

*3:18: Kis 16:7, 24:17