7
Amos 7:10-17
Profet ude itta Ekänitä iwoyäŋpäŋ teŋkuk
10 Täŋpäkaŋ Betel kome täŋo bämop äma wäpi Amasiatä Isrel täŋo intäjukun äma Jeroboamta man ŋode pewän kuŋkuk;
Amos uwä Isrel äma bämopiken itkaŋ gäk iwan täŋ gamikta äma bänepi yäpmäŋ ärokärok täk täyak. Täŋirän kome mähemtä unitäŋo mani nadäŋpäŋ nadäwätäk pähap täk täkaŋ yäk. 11 Amostä ŋode yäk täyak yäk; Jeroboamtä ämik terak api kumbek. Ba iwan ämatä Isrel äma komeniken nanik yämagutpäŋ kome banken komi epän api yämineŋ yäŋ yäk täyak.
12 Amasia ude yäŋpäŋ päŋku Amos ŋode peŋ iwetkuk; Profet, gäk ähan peŋpeŋ Juda komekaken ku! Uken kuŋkaŋ profet epän täŋpäŋ moneŋ kaŋ-ahä! 13 Betel kome ŋoken intäjukun ämanin uwä Anutu iniŋ orerani. Täŋkaŋ kudupi yot ŋowä Isrel äbot täŋo kudupi yot. Unita Betel kome ŋoken profet man wari nämo yäwen.
14 Amasiatä ude iweränä Amostä man kowata ŋode iwetkuk; Näk profet ätu ude nämo yäk. Ba profet täŋo nanaki nämo. Nämo, näk sipsip täŋo watä äma ude irit, ba päya piwanita watä äma itkut. 15 Ude irira Yawetä sipsip täŋo watä ämatä epänken nanik yäŋ-nämagutpäŋ ŋode näwetkuk; Gäk kuŋkaŋ Isrel ämawebenaye näkŋo mena jinom yäpmäŋpäŋ kaŋ yäŋahäŋpäŋ yäwet. Yawetä ude näwetkuk yäk.
16 Täŋkaŋ Amasia, Yawetä gäwerayäŋ täyak u ket nadä. Gäk Isrel täŋo äbot u Yawe täŋo man yäŋahäŋpäŋ yäweretta naniŋ bitnäk täyan. 17 Unita Yawetä ŋode yäyak; Nadätan? Webekatä moneŋi epän kubokäret webe ude äworeŋpäŋ yotpärare bämopiken api täŋtäŋ kuŋarek. Ba äpetkaye nanakaye ämikken api kumäŋ moreneŋ. Täŋpäkaŋ komekawä iwantä yäpmäŋ daniŋpäŋ api yäpneŋ. Ba gäkŋawä guŋ äbot bämopiken api kumben. Täŋkaŋ Isrel ämawebe komeniken nanik yämagutpäŋ ämatä komeken ban itkaŋ unitäŋo komi epän api täneŋ.