8
Amos 8:4-7
Isrel ämawebe täŋo kudän waki ätu
In ätutä äma jopi, tuŋumi nämo, yeŋ täŋpä kuk täkaŋ ba kome ŋonitäŋo äma jäwäri däpmäŋ paotta piäni täk täkaŋ in ket nadäwut. Inä ŋode yäk täkaŋ;
Anutu iniŋoret-oret kadäni bäräŋeŋ tärewänkaŋ ketem tuŋum namiŋ-gamiŋ kaŋ täna. Yäke, Sabat kadäni ŋo jidegän tärewänpäŋ ketem maketken api pene? Inä ude yäŋpäŋ namiŋ gamiŋ täk täkaŋ uwä tuŋum täŋo gwäki jop yäpmäŋ äroŋpäŋ tuŋum yämik täkaŋ u täŋyäkŋatpäŋ ähan yämik täkaŋ, yäminaŋi ude nämo.
Täŋkaŋ ketem ämatä moneŋ peŋpäŋ yäpmäkta pek täkaŋ uwä waki bok täga bok täŋ-awähutpäŋ pek täkaŋ. Täŋpäkaŋ kädet waki ŋode imaka, täk täkaŋ; Äma jopi jäwäri imaka täpuri, kuroŋi ärärani ude, gwäki nämo, inken jop yäpeko uwä, eruk inä tuŋum jop yäpeko unitäŋo gwäki yäpmäkta äma jäwäri u iŋitpäŋ moneŋ nimän yäŋpäŋ äma kubäta iniŋ kireneŋ, watä piäni täŋ imekta.
Ude täk täkaŋ unita Yawe, Isrel nanik täŋo Anututä ŋode yäŋkehärom täyak; Näk Isrel ämawebe intäŋo waki udewanita nämoinik api täŋguŋ täwet.