5
Adam äboriye täŋo wäpi tawaŋ
* Stt 1:27-28 Adam äboriye täŋo wäpi tawaŋ ŋode kudän täwani;
Anututä ämawebe pewän ahäŋkuŋo uwä Anutu ini bumik gatäŋkuk. * Mat 19:4; Mak 10:6 Ämani bok webe bok gatäŋpäŋ man yeri nikek yäwetpäŋ wäpi taŋi Äma yäŋ yäwetkuk.
Täŋpäŋ Adamtä obaŋ 130 irirän nanaki gweki wäpi Set ahäŋkuk. Set u nani ini iŋami dapun bumik ahäŋkuk. 4-5 Set ahäwänkaŋ, nani Adam äneŋi obaŋ 800 u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋ yäpmäŋ kuŋirä obaŋ 930 ude täreŋirän kumbuk. Adam nanaki Set unitä obaŋ 105 täreŋirän nanaki tuäni wäpi Enos ahäŋkuk. 7-8 Nanaki Enos u ahäwänkaŋ, nani Set uwä äneŋi obaŋ 807 u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋ yäpmäŋ kuŋirä obaŋ 912 ude täreŋirän kumbuk.
Täŋpäŋ Enos unitä obaŋ 90 täreŋirän nanaki tuäni wäpi Kenan ahäŋkuk. 10-11 Kenan u ahäwänkaŋ nani Enos uwä äneŋi obaŋ 815 u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋ yäpmäŋ kuŋirä obaŋ 905 ude täreŋirän kumbuk.
12 Täŋpäŋ Kenan unitä obaŋ 70 täreŋirän, nanaki tuäni wäpi Mahalalel ahäŋkuk. 13-14 Mahalalel u ahäwänkaŋ nani Kenan uwä äneŋi obaŋ 840 u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋ yäpmäŋ kuŋirä obaŋ 910 ude täreŋirän kumbuk.
15 Täŋpäŋ Mahalalel unitä obaŋ 65 täreŋirän, nanaki wäpi Jaret ahäŋkuk. 16-17 Jaret u ahäwänkaŋ nani Mahalalel uwä äneŋi obaŋ 830 u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋ yäpmäŋ kuŋirä obaŋ 895 ude täreŋirän kumbuk.
18 Täŋpäŋ Jaret unitä obaŋ 162 täreŋirän, nanaki tuäni wäpi Enok ahäŋkuk. 19-20 Enok u ahäwänkaŋ nani Jaret uwä äneŋi obaŋ 800 u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋ yäpmäŋ kuŋirä obaŋ 962 ude täreŋirän kumbuk.
21 Täŋpäŋ Enok unitä obaŋ 65 täreŋirän, nanaki tuäni wäpi Metusela ahäŋkuk. 22-23 Metusela u ahäwänkaŋ Enoktä Anutukät kentäŋpäŋ obaŋ 300 u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋ yäpmäŋ kuŋirä obaŋ 365 ude täreŋirän kumbuk. 24  * Hib 11:5; Jud 14 Enok uwä Anutukät kentäŋpäŋ kuŋattäŋgän paotkuk. Paotkuko uwä Anututä ini komegup ikek imagutkuk.
25 Täŋpäŋ Metusela unitä obaŋ 187 it yäpmäŋ äroŋirän nanaki tuäni Lamek ahäŋkuk. 26-27 Lamek u ahäwänkaŋ nani Metusela uwä äneŋi obaŋ 782 u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋ yäpmäŋ kuŋirä obaŋ 969 ude täreŋirän kumbuk.
28 Täŋpäŋ Lamek unitä obaŋ 182 täreŋirän nanaki tuäni ahäŋkuk. 29 Nanaki tuäni ahäŋirän wäpi Noa yäŋ iwetpäŋ ŋode yäŋkuk; Anututä kome terak tagwän peŋkuko unita komi piä, butewaki piä pähap täŋpäŋ kuŋaritna nanak ŋonitä api niniŋ kawatäwek yäk. 30-31 Noa u ahäwänkaŋ Lamek uwä äneŋi obaŋ 595 u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋ yäpmäŋ kuŋirä obaŋ 777 ude täreŋirän kumbuk.
32 Täŋpäŋ Noa unitä obaŋ 500 täreŋirän nanaki yaräkubä ahäŋkuŋ. Kubä wäpi Siem, kubäwä Ham, kubäwä Jafet.

*5:1: Stt 1:27-28

*5:2: Mat 19:4; Mak 10:6

*5:24: Hib 11:5; Jud 14