6
Anututä ämawebe täŋo irit kuŋat-kuŋat kaŋirän wakiinik täŋkuk
1-2  * Jop 1:6, 2:1 Eruk ämatä kome terak mäyap ahäŋ yäpmäŋ äbuŋ. Täŋkaŋ äperiye bäyaŋkuŋo u Anutu täŋo nanakiyetä iŋami dapun yabäŋgärip täŋpäŋä iniken iniken gäripi terak webeniyeta yäpuŋ. Täŋirä, Yawetä yäŋkuk; Ämawebe u paotpaot ikek yäk. Kadäni käroŋita nämo api täŋkentäŋ yämet yäk. Näkŋo Munapiktä ämaken nämo it yäpmäŋ äroŋirän obaŋ 120 udegän itpäŋ api kumneŋ yäŋ yäŋkuk.
* Nam 13:33 Täŋpäkaŋ Anutu täŋo nanakiyetä komen äma täŋo äperiye ukät nädapi täŋirä nanakiye ahäŋkuŋ. Uwä äbot biani, inide kubä, ämik täkta kehäromi nikek. Ämawebetä äbot unitäŋo kudän pähap kaŋpäŋ biŋam pähap yäk täŋkuŋonik. Täŋpäŋ wäpi Nefirim yäŋ yäwet täŋkuŋonik. U kadäni uken, ba kämi imaka, kome terak it täŋkuŋonik.
* Mat 24:37; Luk 17:26; 1Pi 3:20 Täŋpäŋ ämatä kome terak wakiinik mebäri mebäri täŋit bänepiken nanik nadäk-nadäk wakigän nadäŋ yäpmäŋ äbäŋirä Yawetä yabäŋpäŋ-nadäŋkuk. Yabäŋpäŋ-nadäŋkaŋ imata ämawebe u gatäŋpäŋ kome terak peŋkut yäŋ nadäŋpäŋ bänepiken jägämiinik nadäŋkuk. Jägämi nadäŋpäŋ yäŋkuk; Äma näkŋa kome terak pewa ahäŋkuŋo u kuduptagän kome terak nanik kaŋ awähut morewa! yäk. Bänepna jägämi täyak unita ämawebe ukät tom ba gwak ba barak bok, kuduptagän api däpmäŋ morewet yäŋ yäŋkuk. Täŋpäkaŋ Yawetä Noata nadäŋirän tägaŋkuk.
Noa täŋo manbiŋam
* 2Pi 2:5 Täŋpäkaŋ Noa täŋo manbiŋam ŋode; Noa uwä siwoŋi kuŋat täŋkuŋonik. Ämawebe ätu päke u bämopiken, Noa-tägän kuräki, momini nämo, kuŋat täŋkukonik. Täŋkaŋ Anutukät kentäŋpäŋ kuŋat täŋkukonik. 10 Täŋpäkaŋ unitäŋo nanaki yarä kubä. Kubä wäpi Siem, kubä Ham, kubä Jafet.
11 Eruk, komen äma kudup Anutu iŋamiken waŋ moreŋirä kome terak ämik kädet mebäri mebäri bumta tokŋeŋkuk. 12 Tokŋeŋirän Anututä kome kaŋirän wakiwakitä komen äma täŋo irit kuŋatkuŋari u täŋpän wakinik täŋkuk. 13 Täŋpän wakinik täŋirän Anututä Noa ŋode iwetkuk; Näk komen äma api däpmäŋ paoret. Unitäŋo ämik kädettä kome terak tokŋetak unita däpmäŋ paorayäŋ. Näk bureni yäyat, ämawebe bok kome bok api awähuret. 14 Ude täŋpayäŋ täro unita gäk päya kehäromi kehäromi madäŋpäŋ upäŋ gäpe kubä kaŋ tä. Täŋpäŋ gäpe gänaŋ täŋkireki täŋkireŋpäŋ täŋkireŋpäŋ kaŋ pe yäk. Täŋpäŋ gupiken kukŋi kukŋi nämäkpäŋ kaŋ urumäŋpipi. 15 Täŋpäŋ ŋode kaŋ tä; Järapita 140 mita, keräpinita 23 mita, käroŋinita 13 mita ude kaŋ tä. 16 Täŋkaŋ pujiŋi peŋpäŋ, järapi täŋpipiŋ yäpmäŋ äroŋiri mänit kädetta bägup jopi haf mita ude piri gämoriken jop kaŋ irän. Täŋpäŋä järapi bämopiken yäma kubä kaŋ tä. Täŋpäŋ bukä yarä punin täŋkaŋ kubä gänaŋ umude kaŋ tä.
17 Anututä ude yäŋpäŋ iwetkuk; Nadätan? Näk kome terak, ämawebe ba imaka irit kuŋat-kuŋat ikek kudup däpmäŋ morewa yäŋpäŋ ume gwägu taŋi api pewa ahäwek. Täŋpäkaŋ imaka kudup kome terak itkaŋ u api paotneŋ. 18 Upäŋkaŋ gäkkät topmäk-topmäk kubägän täŋira gäpe gänaŋ äroŋpäŋ api iren. Täŋkaŋ u gäkŋagän nämo. Gäk ba nanakaye webeka ba äbekaye uwä gäkkät gäpe gänaŋ äro api itneŋ. 19-20 Täŋpäŋ tom mebäri mebäri kudup yarä-yarä, ämani webeni gäkken äbäŋirä gäpe gänaŋ kaŋ yepmaŋ. Barak mebäri mebäri, tom mebäri mebäri, gämok mebäri mebäri ba gwakgwak mebäri mebäri u yarä-yarä gäkkät bok nämo paotneŋta äroŋpäŋ kaŋ irut. 21 Ketem mebäri mebäri in ba barak tom unitä nak täkaŋ u kämi nakta yäpmäŋpäŋ gäpe gänaŋ pewi ärowut yäk.
22  * Hib 11:7 Täŋpäkaŋ Noatä Anututä man iwetkuko udegän buramiŋpäŋ täŋ moreŋkuk.

*6:1-2: Jop 1:6, 2:1

*6:4: Nam 13:33

*6:5: Mat 24:37; Luk 17:26; 1Pi 3:20

*6:9: 2Pi 2:5

*6:22: Hib 11:7