11
Aisaia 11:1-10
Intäjukun äma kodaki api ahäwek
* Rev 5:5, 22:16 Jesi täŋo äbot u päya madäwani täŋo doni ude itkaŋ upäŋkaŋ uken nanik käruk kodaki kubä imätpäŋ api ahäwek.
Äma u terak Yawe täŋo Munapiktä uwäk täŋ imiŋkaŋ nadäk-nadäk täga, ba ämawebeniye yabäŋ yäwatta kehäromi ba nadäk-nadäk api daiwän tokŋeŋ imek.
Daiwän tokŋeŋ imiŋirän Yawe täŋo gärip u nadäwän tärewäpäŋ gämoriken itpäŋ api oraŋ imek.
Uwä Yawe gämorikengän itpäŋ kuŋatta gäripi api nadäwek.
Täŋkaŋ man epän täŋpayäŋ täyak uwä dapuritä äma täŋo gupi kak täyak uterak nämo api täŋpek. Ba äma ätutä man yäŋirä jukunitä nadäk täyak uterakgän nämo api täŋpek. Nämo, kädet siwoŋi iwatpäŋ man epän u täŋpäŋ api yäpmäŋ daniwek.
* 2Te 2:8 Ude täŋpäŋ kudän siwoŋi terak äma jäwäri täŋo nadäŋ bäräpi api yäpmäŋ daniwek. Ba äma täŋkentäki nämo u gärak api irek.
Täŋ, meni komigämäntä momi ämata komi api yämek. Ba yäŋtäreŋ yämiŋirän äma waki täŋpanitä api kumneŋ.
* Efe 6:14 Bureni, ämawebeniye nadäŋ yämiŋpäŋ kädet siwoŋi uterak api yabäŋ yäwarek.
 
* Ais 65:25 Täŋkaŋ kadäni uken aŋ ägwärikät sipsip nanaki bok täga api itneŋ. Ba pusi ägwäri wäpi lepattä meme nanakikät däpmon bok täga api pätneŋ.
Bureni, bulimakau nanakikät laion nanaki ketem bok naŋpäŋ täga api kuŋatneŋ.
Täŋirä äma nanaktä watäni api it yämineŋ.
Ba bulimakau kenta bea ketem bok naŋirä nanakiye imaka, däpmon bok säkgämän api pätneŋ.
Täŋirä laion komitä bulimakautä-yäŋ muyeŋ api näneŋ.
Täŋ nanak pakitäwä gämok komi täŋo awaŋ meni dubinken täŋoret täga api täneŋ.
* Ais 65:25; Hab 2:14 Bureni, Anutu täŋo kudupi pom terak imaka komi ba täŋpäwak ikek kubä nämo api irek.
Täŋkaŋ gwägu pähap tokŋeŋpäŋ pat yäpmäŋ kuyak ude kome terak imaka kuduptagäntä Yaweta api nadäneŋ.
10  * Rom 15:12 Täŋpäkaŋ kadäni Yawetä iwoyäŋkuko uken Jesi äbotken intäjukun äma kodaki irayäŋ täko unitä äma äbori äborita wärani säkgämän ude it yämiŋirän yotpärareniken äbä gämoriken itkaŋ wäpi biŋam api oraŋ imineŋ.

*11:1: Rev 5:5, 22:16

*11:4: 2Te 2:8

*11:5: Efe 6:14

*11:6: Ais 65:25

*11:9: Ais 65:25; Hab 2:14

*11:10: Rom 15:12