15
Jeremaia 15:15-21
Yawetä Jeremaia bänepi täŋkehärom takta man iwetkuk
15  * Mat 5:11-12, 10:22, 19:29; Rom 12:19; 2Ti 4:14; 1Pi 4:14-16Täŋpäkaŋ Jeremaia näkä Yawe ŋode iwetkut;
Yawe, gäk näkŋo bäräpina nadätan unita nadäŋ namiŋpäŋ täŋkentäŋ namisi. Täŋkaŋ äma näk täŋpäwak täŋ itkaŋ ŋonita kowata komi yämisi. Yabäŋ äwaräkuk täŋiri näk kumäŋ-kumäŋ nämo nutneŋ. Nadätan? Näk gäkŋo epän täŋira iwan u täŋ namik täkaŋ. 16  * Sam 19:10, 119:72, 97, 103Kadäni kadäni man näwet täŋkuno u yäpmäŋpäŋ iyap taŋkut, ämatä ketem yäpmäŋpäŋ nak täkaŋ ude. Täŋira manka unitä bänep oretoret taŋi pewän ahäŋ namiŋkuk. U imata, näk Yawe Anutu kehäromi mähemi gäkŋata biŋam itat unita.
17 Näk äma käbeyä täŋkaŋ man jopi-jopi yäŋkaŋ yäŋpäŋ-mägayäk täŋtäŋ kuk täkaŋ udewanikät itpäŋ oretoret nämo täk täyat. Nämo, gäk man näwet täyan unita juku piŋpäŋ äma waki täŋpanita kokwawak taŋi nadäŋkaŋ näkŋa pärik it täyat. 18 Upäŋkaŋ komi imata wari wari nadäŋ itat? Komi nadätat uwä paräm bänepnaken tokŋetak u mebäri imata u bäräŋeŋ nämo tägak täyak? Gäk ume äpä kum täŋpani ude täŋnäkŋaren, ume säkgämän näŋpa yäkŋat päŋku ume kawuk täwanipäŋ käwa waneŋo ude?
19 Ude yäŋira Yawetä kowata ŋode näwetkuk; Gäk näkken äneŋi äbäŋiri gämagutpäŋ gepmaŋpa piä watä ämana ude äneŋi täga api iren. Täŋkaŋ man jopjop yäkyäk kädet u peŋpäŋ man täga mebäri nikek ugänpäŋ yäŋahäwayäŋ täyan uwä näkŋo mena jinom yäpmäŋpäŋ bumik api iren. Ude täŋiri ämawebe gabäŋkaŋ api gäwarän täneŋ, gäkä ämawebe nämo api yäwarän täwen. 20 Ude täŋiri gäk näkŋa täŋpewa ämawebe u iŋamiken yewa kehäromi, ainpäŋ täŋpani ude api iren. Näkŋa watä säkgämän it gamiŋira ämawebe u iwan täŋ gamiŋpäŋ täga nämo api yäpmäŋ äpneŋ. 21 Nämo, näkä äma waki täŋpani, butewaki bänep nadäk-nadäki-kät nämo kuŋat täkaŋ unitäŋo keriken nanik wädäŋ tädotpäŋ api gepmaŋpet. Yawe näkä ude yäŋkehärom täyat.

*15:15: Mat 5:11-12, 10:22, 19:29; Rom 12:19; 2Ti 4:14; 1Pi 4:14-16

*15:16: Sam 19:10, 119:72, 97, 103