26
Jeremaia 26:1-16
Jeremaia kumäŋ-kumäŋ utta yäŋkuŋ
1-2  * 2Kin 23:36–24:6; 2Sto 36:5-7 Jehoiakim, Josaia täŋo nanakitä Juda täŋo intäjukun äma ude yäput peŋpäŋ api irirän kadäni uken Yawetä Jeremaia ŋode iwetkuk; Yawe näkä ŋode peŋ gäwetat; Gäk kumaŋ päŋku kudupi yot täŋo käbeyä bägupken itkaŋ Juda täŋo yotpärare uken-uken naniktä naniŋoret käbeyäta u äbäk täkaŋ u man yäwetta peŋ gäwetkuro u kudup yäŋahäŋpäŋ kaŋ yäwet. Man u kubä käbop nämo pewen. Man u kudup yäŋahäŋiri ämawebe u nadäŋpäŋ iyap taŋpäŋ bänep äyäŋutpäŋ täktäki waki u peŋ moreneŋ käwep. Ude bureni tänayäŋ täŋo täŋpäwä peŋawäkita yäŋpäŋ täŋpäwak täŋ yämikta man bian yäŋkuro u peŋpäŋ bureni nämo api täŋpet.
Eruk, Yawetä ämawebe man ŋode kaŋ yäwet yäŋ näwetkuk; Yawe näkä in ŋode peŋ täwetat; In näkŋo man u nadäŋpäŋ baga jukuman nikek tamiŋkuro u kaŋ iwarän täwut. Täŋkaŋ profet piä ämanaye, wari wari yäniŋ kireŋpewa äreŋpäŋ man yäŋahäk täkaŋ upäŋkaŋ in unitäŋo man u nämo nadäŋpäŋ iwatkuŋ. Täŋ apiŋowä mani nadäŋ imiŋpäŋ kaŋ buramiwut. * Jos 18:1; Sam 78:60; Jer 7:12-14 Ude nämo tänayäŋ täŋo uwä kudupi yot ŋo api täŋpa waneŋ, bian Silo komeken naniŋ oretoret käbeyä bägup täŋpa waŋkuŋo ude. Ude täŋira äma äbori äboritä man waki yänayäŋ nadäŋpäŋ kome ŋonitäŋo wäpi api yäneŋ.
Eruk Jeremaiatä Yawe täŋo yot gänaŋ man u yäŋahäŋirän bämop äma, ba profet ätukät ämawebe kuduptagäntä nadäŋkuŋ. Täŋkaŋ man kudup Yawetä u yäŋahäkta iwetkuko udegän yäŋahäŋ morewänä bämop äma, profet ba ämawebe kudup akuŋ kireŋpäŋ iŋitpäŋ yäŋkuŋ; Gäk apiŋo kumäkinik täŋpayäŋ! yäk. Gäk Yawe täŋo wäpi terak imata yot ŋo Silotä waŋkuko udegän api wawek yäŋ yäk täyan? Ba imata yotpärare ŋo waŋpäŋ ämawebe kuduptagän api paotneŋ yäŋ yäŋahäk täyan? Ude yäŋpäŋ Yawe täŋo yot gänaŋ u Jeremaia it gwäjiŋkuŋ.
10 Eruk Juda nanik täŋo äma ekäni ekänitä biŋam nadäŋpäŋ intäjukun äma täŋo yot gänaŋ naniktä äpäŋpäŋ päŋku Yawe täŋo yot gänaŋ äroŋpäŋ yot unitäŋo yäma kubä wäpi Yäma Kodaki uken käbeyä täkta maŋitpäŋ itkuŋ. 11 Maŋit irirä bämop äma ba profettä äma ekäni ekäni ukät ämawebe kuduptagän itkuŋo u ŋode yäwetkuŋ; Äma ŋo yotpärare ŋo wakta yäŋahäŋirän nadäk täkaŋ. Unita kumäkta biŋam täŋpän! yäk.
12 Ude yäwäwä Jeremaiatä ämawebe kuduptagän ŋode yäwetkuk; Yawe ini yot ba yotpärare ŋonitäŋo man yäŋahäŋira intä nadäkta peŋ näwet-pewän äbut. 13 Unita ŋodetä irit ba täktäkjin yäpä-tägawäpäŋ Yawe Anutujin täŋo man buramiŋpäŋ kuŋarut. Ude tänayäŋ täŋo uyaku Yawetä kokwawaki peŋpäŋ täŋpäwak ahäŋ tamikta yäŋkuko u nämo api pewän ahäwek. 14 Täŋ nähä ketjin terak itat. Unita imaka u ba u täŋ namikta nadäwä siwoŋi täŋpäwä udegän kaŋ täŋ namut. 15 Upäŋkaŋ nadäkinik ŋode täŋput; Näk kumäŋ-kumäŋ nutnayäŋ täŋo uwä äma momina nämo näkŋo nägättä in ba yotpärare ŋoken ba ämawebe uken it täkaŋ u terak api ärowek. U imata, Yawetä ini man päke ŋo yäŋahäŋpäŋ täwerira intä nadäkta nepmaŋpän yäpmäŋ äbut.
16 Jeremaia man ude yäwänä äma ekäni ekäni ukät ämawebe kuduptä bämop ämakät profet ŋode yäwetkuŋ; Äma ŋo kumäkta biŋam tänaŋi nämo! Uwä Yawe Anutunin täŋo wäpi terak man u niwet yäpmäŋ äbätak yäk.

*26:1-2: 2Kin 23:3624:6; 2Sto 36:5-7

*26:6: Jos 18:1; Sam 78:60; Jer 7:12-14