7
Jeremaia 7:1-15
Anutu täŋo yotta jukuman
Yaweken nanik man ŋode Jeremaia jukuniken äpmoŋkuk;
Gäk päŋku Yawe täŋo yot yämaken itkaŋ man ŋode yäŋahäŋpäŋ kaŋ yäwet; Juda ämawebe Yawe iniŋ oretta ŋo äbäk täkaŋ in Yawe täŋo man ŋo nadäwut. Yawe Kehäromi mähemi, Isrel täŋo Anututä ŋode yäyak; In irit kuŋat-kuŋat ba täktäkjin yäpmäŋ äyäŋutpewä tägawän. Ude tänayäŋ täŋo uyaku kome ŋoken pen itneŋta api nadäŋ tamet. * 7:8,10,11; Luk 3:8 In jop manman ŋode yäŋpäŋ uterak nämo yäpmäŋ wädäneŋ; Säkgämän itkamäŋ! Ŋowä Yawe täŋo kudupi yot, ŋowä Yawe täŋo kudupi yot, ŋowä Yawe täŋo kudupi yot! Ude nämo! Inä bureni-inik irit ba täktäkjin yäpmäŋ äyäŋutpewä tägawänpäŋ äbotkayekät kudän siwoŋigän kowata kowata täŋpeŋ kuŋatneŋ. Ba äma ban nanik inkät irani, iroŋi kodäŋani, webe kajat, udewani ärowani nämo täŋ yämineŋ, ba äma momini nämo, kumäŋ-kumäŋ nämo däpneŋ, ba anutu jopi bänepjin täŋpäwak täkaŋ u nämo nadäŋ yämineŋ. Ude tänayäŋ täŋo uyaku kome orajiyetä tärek-täreki nämo itta bian yäniŋ kireŋkuro ŋo in pen it yäpmäŋ kukta api nadäŋ tamet. Upäŋkaŋ nadäkaŋ? In man bureni nämo, jop manman pähap terak yäpmäŋ wädäk täkaŋ. Jide? Ude täŋkaŋä bureni kaŋ-ahäk täkaŋ? Nämo!
Inä kubota täk täkaŋ, äma kumäŋ-kumäŋ däpmäk täkaŋ, kubokäret kädet iwat täkaŋ, ba jop manman terak wohutpäŋ yäŋkehäromtak man yäk täkaŋ. Täŋpäŋ anutu jopi Balta gupe käbäŋi nikek ijiŋ imik täkaŋ, ba anutu jopi ätu bian nämo yäpmäŋ kuŋarani u iwat täkaŋ. 10 Eruk jide? Kudän waki näkä taräki nadäk täyat u täŋkaŋ näkä yotken wäpna itakken ŋo äbäŋpäŋ iŋamnaken itpäŋ ŋode yäk täkaŋ uwä täga ba?; Yot ŋonitä äyuŋ täŋ nimiŋirän iŋamkaken säkgämän itkamäŋ! 11  * Mat 21:13; Mak 11:17; Luk 19:46 Jide? Yot ŋo gänaŋ näkŋo man pätak u intä nadäŋirä kubo äma ätu täŋo käbop irit bägup ude äworetak ba? Nämo, Yawe näkä tabäŋpäŋ-nadäk täŋ yäpmäŋ äbut!
12  * Jos 18:1; Sam 78:60; Jer 26:6 Eruk, Silo komeken imaka täŋkuro u kuŋkaŋ kaŋ kawut. Yotpärare unitä jukun naniŋ oretta wäpna peŋkuro upäŋkaŋ Isrel ämawebenaye täŋo waki unita yäŋpäŋ kome u täŋpa waŋkuŋ. Unita juku piwut! 13 Inä wakiwaki u pen täŋ irirä Yawe näkä jukuman wari wari täwet yäpmäŋ äburo upäŋkaŋ nämo nadäŋ namiŋkuŋ. Näk inken gera yäŋkuro upäŋkaŋ naniŋ yäkta bitnäŋkuŋ. 14 Unita Silo yotpärareken täŋpäwak täŋkuro, yot näkŋo wäpna nikek ŋo udegän api täŋpet. Bureni, kudupi yot näkä äbekjiye orajiye ba inta tamani unita nadäŋirä ärowani täk täkaŋ u, Silo yotpärareken täŋkuro udegän api täŋpet. 15 Näkä iŋamnaken nanik api däpmäŋpäŋ täwat kirewet, Efraim äbot notjiye kudup täŋ yämiŋkuro udegän.

*7:4: 7:8,10,11; Luk 3:8

*7:11: Mat 21:13; Mak 11:17; Luk 19:46

*7:12: Jos 18:1; Sam 78:60; Jer 26:6