2
Jonatä Anutu man iwerirän nadäŋ imiŋkuk
Jona tom koki gänaŋ patkaŋ Yawe Anutuni yäŋapik man terak ŋode iwetkuk;
Näk komi piäken patpäŋ Yawe gäkken gera yäŋira naniŋ yäŋkun.
Paotpaot komeken patkaŋ täŋkentäŋ nam yäŋpäŋ gera yäŋira nadäŋ namiŋkun yäk.
Imata, gäk gwägu pähap gänaŋ pudät mabi baninik, gwägu mebäriken umu äpmoŋkuro unita.
Täŋpäŋ gäkŋo gwägu pähaptä näk uwäktäŋ namiŋpäŋ gwägutä taŋi tokätpäŋ nut mabän äpmoŋkut yäk.
Ude ahäŋ namänpäŋ ŋode nadäŋkut; Näk iŋamka dapunken nanik näwat kireŋkuno upäŋkaŋ ŋode nadätat; Gäkŋo kudupi yotkaken äneŋi api ärowet.
Ume pähaptä uwäk täŋpipiŋpäŋ nepmaŋpän paorayäŋ täŋkut. Gwägutä näk it gwäjiŋpäŋ gwägu yenitä gwäknaken kwasikotkuŋ.
Näk gwägu gänaŋ kome mebäriken äpmoŋpäŋ äpmokinik täŋkut.
Äpmoŋpäŋ ukädagän itnaŋipäŋ Yawe Anutuna, gäk komi piäken nanikpäŋ wädäŋ tädotpäŋ nepmaŋpi pen api iret yäk.
Iritna jirupmirayäŋ täŋirän Yawe, gäka nadäŋpäŋ gerana gäkŋo kudupi yotkaken ahäŋkuk.
 
* Sam 31:6 Täŋpäkaŋ ämawebe yäwik pukpuki oraŋ yämik täkaŋ uwä gäka nadäŋ gamikinik tänaŋipäŋ mäde ut gamik täkaŋ.
Täŋ nähä bänepnatä kap teŋoret gamiŋpäŋ ärawa api täŋ gamet. Täŋpäŋ yäŋkehäromtak man gäwetkuro u täkinik api täŋpet.
Yäke! Paotpaotken nanikpäŋ yämagurani mähemi u Yawe ubayäŋ!
10 Täŋpäkaŋ Yawetä gwägu tom iwet-pewän gwägu tomtä Jona gwägu gägäniken aŋeŋ maŋpän kuŋkuk.

*2:8: Sam 31:6