31
Iwantä nidäpnayäŋ täŋirä Ekänitä api täŋkentäŋ nimek
* Sam 22:5, 71:1; Ais 49:23 Ekäni gäkä käbop nepmaŋ yäŋpäŋ dubikaken äretat. Gäk täŋkentäŋ namiŋpäŋ iwan yabäŋ äwaräkuk täŋiri nämo nutneŋ.
Gäk kudän siwoŋi-inik täŋpani unita täŋpewi iwantä nurirä mäyäk yäpettawä!
* Sam 71:2 Täŋpäŋ gäk nadäŋ namiŋpäŋ bäräŋek nämagut. Gäk mobä käwutna, watä ämana unita käbop nepmaŋiri iwantä nutneŋtawä.
* Sam 18:2, 23:3, 25:11 Watä ämana gäkä wäpka biŋamta yäŋpäŋ nämagut yäpmäŋ kädet tägaken ku!
 
Ekäni, iwantä näk nepmäŋitta buŋep täkaŋ. Unita nabäŋ näwariri jibi kubä yäpettawä! Gäk kubä-tägän watä ämana kehäromi.
* Luk 23:46; Apos 7:59 Ekäni Anutuna, man bureni täŋo mähemi, bänep nadäk-nadäkna ba irit kuŋat-kuŋatna gäk-kengän peŋira näk nämagut.
 
Gäk ämawebe ätutä mäjo wära yäniŋ oret täkaŋ unita bitnäk täyan. Upäŋkaŋ näk gäka nadäŋ gamikinik täyat.
Gäk nadäŋ namikinik täk täyan unita oretoret täyat. Näk bäräpi täŋira nabäŋpäŋ bäräpina dätäreŋ namiŋkun. Komi nadäŋira nabäŋpäŋ komina utpewi maŋkuk.
* Sam 18:19 Iwan yabäŋ äwaräkuk täŋiri komi piäken nämo nepmaŋkuŋ. Nämo. Watä säkgämän it namiŋiri tägagän itat.
 
Ekäni, gäk butewaki nadäŋ nam. Näk bäräpi kotatat. Näk konäm kottäyiwa dapunna pomi tokŋekaŋ. Täŋpäkaŋ kujatna imaka, kudup kwitakaŋ.
10  * Sam 32:3, 102:3 Bänep nadäŋ bäräpnatä irit kuŋat-kuŋatna urayäŋ täyak. Täŋirän konäm kotkä kadäni käroŋi nämo iret yäŋ nadätat. Bäräpinatä kehäromina yäpmäŋ äpäŋpewän paotak. Täŋirän kujatna imaka, kudup kwitakaŋ.
11 Kehäromina nikek nämo ude irira iwanayetä yäŋärok man näwet täkaŋ. Notnaye imaka, iŋam täŋ namik täkaŋ. Täŋpäŋ täŋkentäŋ namanitä näka gaŋa taŋpäŋ nabä-kätäkaŋ.
12  * Sam 88:4-5 Täŋirä ämawebe näka guŋ täkaŋ, äma kubäpäŋ äneŋpäŋ täŋguŋ taŋpäŋ it täkaŋ ude. Näk käbot awäram jiraŋken maŋpä kuk täkaŋ udewani.
13  * Jer 6:25, 20:3, 20:10; Mat 27:1 Täŋpäŋ iwan mäyaptä yäŋpäŋ-nabäŋ näwat täŋirä nadäk täyat. Näk nutta man yäŋpäŋ-nadäk täŋit waki täŋ naminayäŋ yäŋit täŋpewä bumta umuntak täyat.
 
14 Upäŋkaŋ gäk näkŋo Anutuna bureni-inik yäŋpäŋ-nadäŋ gamikinik täk täyat.
15 Näk gäk ketka terakgän it täyat unita iwan nepmäŋitnayäŋ näwat-kirek täkaŋ uken nanik nämagut.
16  * Nam 6:25-26; Sam 4:6, 67:1 Gäkŋo piä ämaka näk, iron täŋ nami. Gäk iron mähemi unita äneŋi nämagut.
17  * 1Sml 2:9; Sam 25:2, 115:17 Ekäni, näk gäka gera yäyat unita täŋkentäŋ nam. Gäk iwan yabäŋ äwaräkuk täŋiri näkŋo kehäromina nämo yäpmäŋ äpneŋ.
Upäŋkaŋ äma waki ini wawut! Ini kumäŋpäŋ kumäk-inik täŋput!
18  * 1Sml 2:3; Sam 12:3; Jud 15 Äma udewanitä ärowani täŋpäŋ yäŋärok man ŋode yäk täkaŋ; Äma siwoŋi kuŋarani u äma waki yäŋ yäwetpäŋ yebek täkaŋ.
Unita Anutu, äma udewani täŋo meni täŋpipi.
 
19  * Ais 64:4; 1Ko 2:9 Anutu, ämawebe gäka nadäŋ gamikinik täŋpeŋ kuŋat täkaŋ unita iron säkgämän-inik täŋ yämik täyan.
Ämawebe gäkä terak tubeŋ kuk täkaŋ u watä kehäromi it yämik täyan. Ude täŋiri ämawebe komeni komenitä kaŋpäŋ nadäk täkaŋ.
20  * Jop 5:21; Sam 27:5, 32:7 Täŋpäkaŋ ämawebekaye u iwantä täŋpäwak täŋ yämineŋ yäŋpäŋ dubikaken käbop yepmak täyan.
Täŋiri iwantä komi yämikta täŋpä wak täkaŋ. Ba äma waki täŋo mäyäk mantä täga nämo yäpmäŋ äpäk täkaŋ.
 
21  * 1Sml 23:7; Sam 17:7 Unita näk Ekäni iniŋ orera! Iwantä yotpärarena däpmäŋ eränayäŋ täŋirä Ekäni uwä iron pähap täŋ namiŋkuk.
 
22  * Ais 38:11-12; Jna 2:4 Bureni! Näk komi nadäŋkaŋ gäk käwep nepmaŋkun yäŋ nadäŋkuropäŋ konäm butewaki täŋira nadäŋpäŋ täŋkentäŋ namiŋkun.
23 Ekäni, gäk ude täŋ namiŋkuno unita ämawebe ŋode yäwera; Ekäni täŋo äboriye in uwä Ekänita gäripi-inik nadäk täkot! U ämawebe mani buramik täkaŋ u watä säkgämän it yämik täyak.
Upäŋkaŋ äma inita nadäwä ärowani täk täkaŋ unita kowata yämik täyak.
 
24  * Sam 27:14 Unita ämawebe Ekäni nadäŋ imikinik täk täkaŋ, in kuduptagän Ekäni itak yäŋpäŋ kehäromigän it täkot.
Täŋpäŋ imaka umuritä ahäŋ tamiŋirä bätakigän kuŋat täkot!

*31:1: Sam 22:5, 71:1; Ais 49:23

*31:2: Sam 71:2

*31:3: Sam 18:2, 23:3, 25:11

*31:5: Luk 23:46; Apos 7:59

*31:8: Sam 18:19

*31:10: Sam 32:3, 102:3

*31:12: Sam 88:4-5

*31:13: Jer 6:25, 20:3, 20:10; Mat 27:1

*31:16: Nam 6:25-26; Sam 4:6, 67:1

*31:17: 1Sml 2:9; Sam 25:2, 115:17

*31:18: 1Sml 2:3; Sam 12:3; Jud 15

*31:19: Ais 64:4; 1Ko 2:9

*31:20: Jop 5:21; Sam 27:5, 32:7

*31:21: 1Sml 23:7; Sam 17:7

*31:22: Ais 38:11-12; Jna 2:4

*31:24: Sam 27:14