32
Momi ärutärut uwä imaka tägagämän kubä
* Sam 85:2, 103:3 Anututä äma kubä täŋo momi peŋ imiŋirän säkgämän it täyak.
* Jon 1:47; 2Ko 5:19 * Rom 4:7-8 Bureni, ämawebe Anututä momini ärut yämiŋpäŋ momijin nämo yäŋ yäwet täyak uwä säkgämän it täkaŋ. Ämawebe udewani Ekäni täŋikŋarani äneŋi nämo täk täkaŋ.
 
* Sam 31:10, 38:8, 39:2-3 Bureni Anutu, momina gäkken nämo yäŋahäŋkaŋ käbop peŋpäŋ kepma bipani konäm kotkä gupna kudup putäreŋkuk.
Kadäni uken kepma bipani bänepna sukurekta komi namiŋiri kehäromina kudup paotkuk, edap taŋi ijiŋpäŋ kome kawuktak täyak ude.
 
* Wkp 26:40; 2Sml 12:13; Jop 31:33; Sam 103:12; 1Jo 1:9 Täŋpäŋ kämi ŋode nadäŋkut; Näk momina Anutuken yäŋahäwa! Ude nadäŋpäŋ momina kwawakgän peŋpäŋ yäŋahäŋira waki täŋkuro unitäŋo momi ärut namiŋkun.
 
* Sam 46:1-3, 69:1, 69:13 Mebäri unita ämawebe gäkŋo manka buramik täkaŋ u kudup bäräpi ahäŋ yämäwä gäkken bäräŋeŋ kaŋ yäŋapiwut! Täŋirä bäräpi taŋi-inik, umetä tokätpäŋ äma yäpmäŋ kuk täkaŋ ude täŋpäŋ nämo api däpek.
 
* Het 5:1-31; Sam 31:20, 91:1, 121:7 Bureni Anutu, näk imaka kubäta umuntaŋpäŋ gäkken päŋku käbop täga iret. Bureni, gäkä watä it namiŋiri bäräpitä näk nämo yäpmäŋ äpäk täkaŋ.
Wakiken nanik nämagut täyan unita näk ganiŋ oretta kap taŋigän tek täyat.
 
* Sam 25:8, 33:18 Täŋpäkaŋ Ekänitä ŋode näwetkuk; Kädet iwarayäŋ täyan u näkä nadäk-nadäk siwoŋigän gamiŋpäŋ api gabäŋ gäwaret yäk.
Unita gäk hos kenta but ude nämo äworewen yäk. Yarä uwä nadäk-nadäki nämo yäk. U yen topmäŋpäŋ wädäwikaŋ manka buramiŋpäŋ gäkken ämdeŋ yäk. Täŋpäkaŋ gäkä udegän nämo äworewen yäŋ näwetkuk.
 
10  * Sam 16:4; Snd 13:21; Rom 2:9 Ämawebe, näkä ŋode täwera nadäwut; Äma kädet wakiwaki täk täkaŋ udewani terak bäräpi mebäri mebäri ahäŋ yämik täkaŋ.
Upäŋkaŋ ämawebe Anututa nadäŋ imikinik täk täkaŋ u säkgämän yabäŋ yäwat täyak.
11  * Sam 7:10, 64:10, 97:12 Unita ämawebe siwoŋi, in bänep täga nadäk täkot! Täŋpäŋ imaka imaka täŋ tamiŋkuko unita oretoret täk täkot!
In ämawebe bänep sukurewani kudup, Anutu iŋamiken kap teŋpäŋ gera terak oretoret täk täkot!

*32:1: Sam 85:2, 103:3

*32:2: Jon 1:47; 2Ko 5:19

*32:2: Rom 4:7-8

*32:3: Sam 31:10, 38:8, 39:2-3

*32:5: Wkp 26:40; 2Sml 12:13; Jop 31:33; Sam 103:12; 1Jo 1:9

*32:6: Sam 46:1-3, 69:1, 69:13

*32:7: Het 5:1-31; Sam 31:20, 91:1, 121:7

*32:8: Sam 25:8, 33:18

*32:10: Sam 16:4; Snd 13:21; Rom 2:9

*32:11: Sam 7:10, 64:10, 97:12