33
Anutu iniŋoret-oret kap kubä
Ämawebe siwoŋi kuŋarani, in oretoret täŋpäŋ Anutu kap iniŋ ubiŋ tewut. Jop manman nämo yäwani intä iniŋoret kap teŋ imiŋirä tägawek.
Unita wagäm utpäŋ wäpi biŋam iniŋ orerut!
Wagäm bigoŋ säkgämän utpäŋ kap kodaki kubä oretoret terak teŋ imut!
 
Anutu täŋo man u bureni-inik. Ba imaka täk täyak uwä tägagän täk täyak. Goret kubä nämo täk täyak.
* Sam 11:7, 37:28, 119:64 Unitä kudän siwoŋitagän gäripi nadäk täyak. Täŋkaŋ unitäŋo butewakitä kome pähap ŋo terak tokŋek täyak. Uwä nämo paot täyak.
 
* Stt 1:6, 2:1; Sam 104:30; Hib 11:3 Täŋpäkaŋ Anututä man yäŋirän kunum, edap dapuri, komepak ba guk u kuduptagän ahäŋkuŋ.
* Kis 15:8; Jos 3:16; Sam 78:13 U man yäŋirän ume kubäkengän äbä gwägu taŋi ahäŋkuk. Ahäŋpäŋ mani buramiŋkaŋ bagani nämo irepmitpäŋ ini iraniken ugän it täyak.
 
8-9  * Sam 148:5 Unita ämawebe komeni komeni, in Anututa nadäwä umuri kubä täŋpäpäŋ iniŋ orerut! Iniŋ oretpäŋ mani buramiwut!
 
10  * Sam 2:1-3; Ais 8:10, 19:3 Täŋpäŋ ŋode nadäwut; Ekäni u intäjukun itak. Komen ämatä ude api täne täne yäŋ man topmäk täkaŋ upäŋkaŋ Anututä nadäŋirän imaka u bureni täga nämo täk täkaŋ.
U täna yäkŋat täŋpä wak täkaŋ.
11  * Jop 23:13; Sam 40:5; Snd 19:21; Ais 55:8 Täŋpäkaŋ Anutu ini, ude api täŋpet yäŋ nadäk täyak uwä burenigän pewän ahäk täkaŋ. Nadäk-nadäki kubä jop nämoinik kuk täyak, ba nämo api kwek.
 
12  * Lo 7:6; Sam 28:9, 144:15 Unita äma äbot Anutu Bureni unitagän nadäk täkaŋ u oretoret terak kuŋat täkaŋ. Ämawebe inita biŋam iwoyäwani uwä bänep pidäm terak it täkaŋ.
13-14  * Jop 28:24; Sam 11:4, 14:2 * 1Kin 8:39, 8:43; Sam 102:19 Täŋpäkaŋ Ekäni uwä kunum gänaŋ intäjukun-inik itkaŋ ämawebe kuduptagän kome terak kuŋarirä yabäŋ yäwat itak.
15  * 2Sto 16:9; Jop 10:8; Sam 119:73 Anututä ini-tägän ämawebe täŋo nadäk-nadäki pewän ahäŋkuŋo unita mebärinin nadäŋ morek täyak.
 
16-17  * Sam 44:6, 60:11 * Sam 20:7, 147:10; Snd 21:31 Täŋpäkaŋ kome täŋo intäjukun ämatä ini-ini ŋode nadäk täkaŋ; Nin täŋo komi äma mäyap-inik itkaŋ unita iwan täŋo kehäromini täga yäpmäŋ äpne.
Ba ŋode nadäk täkaŋ; Nin täŋo ämik tuŋum u kehäromi nikek unita nin intäjukun itkamäŋ yäŋ nadäk täkaŋ.
Upäŋkaŋ täga nämo! Ämik täŋo tuŋum unitäŋo kehäromi terak säkgämän nämo itneŋ. Nämoinik!
 
18  * Jop 36:7; Sam 32:8-10; 1Pi 3:12 Täŋ ämawebe Ekäni täŋo mani buramik täkaŋ ba unitäŋo iron paot-paori nämo u terak yeŋgämä pewäpäŋ it täkaŋ uwä Ekänitä watä it yämiŋirän säkgämän kuŋat täkaŋ.
19  * Jop 5:20; Sam 37:19; Apos 12:11 Ekänitä ini täŋkentäŋ yämiŋirän käyäm ba imaka umuri kubätä bäräŋeŋ nämo däpmäk täyak.
 
20  * Sam 62:1, 115:9; Ais 8:17 Unita Ekäni kubä unitägän täŋkentäŋ nimikta itsämäk täkamäŋ. Ekänitä ini-tägän täga täŋkentäŋ nimek. Uwä nintäŋo ukätpipik kurepä.
U watä it nimiŋirän säkgämän it täkamäŋ.
21 Unita Ekänitagän gäripi pähap nadäk täkamäŋ. Unitäŋo wäpi kudupi terakgän tubeŋ kuŋpäŋ it täkamäŋ.
 
22 O Ekäni, nin irit kuŋat-kuŋatnin gäkä terakgän peŋpäŋ täŋkentäkta itsämäŋitna gäkŋo ironka pähap paot-paori nämotä nintä terak äroton!

*33:5: Sam 11:7, 37:28, 119:64

*33:6: Stt 1:6, 2:1; Sam 104:30; Hib 11:3

*33:7: Kis 15:8; Jos 3:16; Sam 78:13

*33:8-9: Sam 148:5

*33:10: Sam 2:1-3; Ais 8:10, 19:3

*33:11: Jop 23:13; Sam 40:5; Snd 19:21; Ais 55:8

*33:12: Lo 7:6; Sam 28:9, 144:15

*33:13-14: Jop 28:24; Sam 11:4, 14:2

*33:13-14: 1Kin 8:39, 8:43; Sam 102:19

*33:15: 2Sto 16:9; Jop 10:8; Sam 119:73

*33:16-17: Sam 44:6, 60:11

*33:16-17: Sam 20:7, 147:10; Snd 21:31

*33:18: Jop 36:7; Sam 32:8-10; 1Pi 3:12

*33:19: Jop 5:20; Sam 37:19; Apos 12:11

*33:20: Sam 62:1, 115:9; Ais 8:17