34
Ekäni täŋo ironi tägata kap tewani
Kadäni kubä Devittä nepmaŋpän kwa yäŋkaŋ iwani Abimilek iŋamiken guŋ ude äworeŋirän Abimilektä kakätäŋ-pewän kuŋkuk. Täŋirän Devittä kap ŋo teŋkuk.
* 1Sml 21:13-15 * Efe 5:20; 1Te 5:18; 2Te 1:3, 2:13 Näk kadäni kadäni Ekäni wäpi biŋam yäpmäŋ akuk täyiwa!
Imaka täga täŋ namik täyak unita nadäŋpäŋ iniŋoret täyat. Ude täŋira ämawebe nadäwätäk ikektä näkŋo man u nadäŋkaŋ bänep oretoret täkot.
* Sam 69:30; Luk 1:46 Ai! In äbäkaŋ Ekäni täŋo wäpi biŋam bok yäŋahäŋitna nadäwut! Täŋpäŋ penta iniŋ oretna!
 
* Sam 18:6; Mat 7:7; Luk 11:9 In nadäwut! Näk Ekänitä täŋkentäŋ namikta yäŋapiŋira nadäŋ namiŋkuk. Täŋpäŋ umun mebäri mebäri nadäk täŋkuro u iwat kireŋirän bänep kwini terak bätakigän itkut.
Unita nadäkot; In nadäŋ bäräp täŋpäŋ Ekäniken täŋkentäkta yäŋapinayäŋ täŋo uwä bänep oretoret pähap api nadäneŋ. U imata, Ekänitä inta nämo bitnäk täyak unita.
* Sam 3:4, 34:17-19 Täŋpäkaŋ äma jopi jäwäritä Ekäniken gera yäŋirä nadäŋpäŋ täŋkentäŋ yämik täyak.
* 2Kin 6:17; Dan 6:22; Sek 9:8; Hib 1:14 Bureni! Ämawebe Ekänita nadäŋ imikinik täk täkaŋ u Ekäni täŋo aŋerotä dubiniken itpäŋ täŋkentäŋ yämik täkaŋ.
 
* Sam 2:12; 1Pi 2:3 Ekäni uwä tägagämän-inik. Unita ketem kudupi kubä nabäŋ nadäwä gäripi täk täkaŋ udegän Ekäni dubiniken kuŋkaŋ täŋpäŋ-kawut. Ude tänayäŋ täŋo uwä Ekäni uwä gäripi-inik yäŋ api nadäneŋ!
* Sam 31:23 Täŋpäkaŋ Ekäni täŋo äboriye, in gämori-kengän itkaŋ imaka kubäta nämo api wäyäkŋeneŋ.
10  * Jop 4:10-11; Sam 84:11 Tom ägwäri uwä nakta kadäni kubäkubä wäyäkŋewä waneŋo upäŋkaŋ ämawebe Ekänigän iwat täkaŋ u imaka täga kubäta nämo wäyäkŋek täkaŋ.
 
11 Unita nanaknaye, in äbä dubinaken itpäŋ Ekäni wäpi biŋam oraŋ imikta täwetpäŋ täwoŋärewayäŋ täyat ŋo ket nadäwut.
12 Uwä ŋode; In säkgämän itkaŋ oretoret terak kaŋ it yäpmäŋ ärona yäŋ nadäkaŋ?
13  * 1Pi 2:22 Eruk ŋode täŋput! In jop manman ba man käbäŋi kubä nämo yäneŋ. Nämoinik!
14  * Ais 1:16-17; Rom 12:18; Hib 12:14 In kädet waki u mäde ut imiŋpäŋ kädet täga ugän kaŋ iwarut. Täŋpäŋ kädet täga u kaŋ-ahäŋpäŋ ämawebe ätukät bänep kubägän kaŋ täŋput.
Gwäk pimiŋpäŋ kädet tägatäga u kudup kaŋ iwarut.
15  * Jop 36:7; Sam 34:6, 34:17 U imata, Ekänitä ämawebe siwoŋi yabäŋ yäwatpäŋ yäŋapik man yäk täkaŋ u nadäŋ yämik täyak.
16  * Snd 10:7; Jer 44:11; Amo 9:4 * 1Pi 3:10-12 Täŋ äma Ekäni täŋo mani nämo buramiwani uwä mäde ut yämik täyak. Mäde ut yämiŋirän äma udewani kumäŋirä ämawebetä waki täŋpani unita bäräŋeŋ guŋ taŋpäŋ äneŋi täga nämo api juku pineŋ.
 
17  * Sam 34:6, 34:15, 34:19, 145:19-20 Unita äneŋi täwera nadäwut; Ämawebe siwoŋitä Ekäniken yäŋapiŋirä nadäŋ yämik täyak. Nadäŋ yämiŋpäŋ täŋkentäŋ yämiŋirän bäräpi kubätä kehäromini nämo yäpmäŋ äpäk täyak.
18  * Sam 51:17; Ais 57:15, 66:2 Näk bureni täwetat. Ekäni uwä ämawebe nadäwätäk ikek u dubiniken it yämik täyak.
Ba ämawebe butewaki pähap terak it täkaŋ u oraŋ yämiŋpäŋ bänepi täŋpidäm taŋ yämik täyak.
 
19  * Snd 24:16; 2Ti 3:11-12 Bureni, bäräpi mebäri mebäri uwä ämawebe siwoŋi kuŋaraniken ahäŋ yämik täkaŋ upäŋkaŋ Ekänitä täŋkentäŋ yämiŋpäŋ bäräpi u ketäreŋ yämik täyak.
20  * Jon 19:36 Täŋpäŋ watä it yämiŋirän kujari kubä nämo tokät täkaŋ.
21 Täŋpäkaŋ imaka wakiwakitä äma waki täŋpani kumäŋ-kumäŋ api däpneŋ. Täŋ ämawebe, äma nadäkinik täŋpanita iwan täŋ yämik täkaŋ uwä Ekänitä komi api yämek.
 
22  * 2Sml 4:9; 1Kin 1:29; Sam 103:4 Täŋpäkaŋ Ekänitä watä piä ämawebeniye watä it yämiŋirän säkgämän it täkaŋ. Täŋpäŋ ämawebe nadäkiniki u terakgän pek täkaŋ uwä paot-paotta biŋam nämo api täneŋ. Nämoinik.

*34:1: 1Sml 21:13-15

*34:1: Efe 5:20; 1Te 5:18; 2Te 1:3, 2:13

*34:3: Sam 69:30; Luk 1:46

*34:4: Sam 18:6; Mat 7:7; Luk 11:9

*34:6: Sam 3:4, 34:17-19

*34:7: 2Kin 6:17; Dan 6:22; Sek 9:8; Hib 1:14

*34:8: Sam 2:12; 1Pi 2:3

*34:9: Sam 31:23

*34:10: Jop 4:10-11; Sam 84:11

*34:13: 1Pi 2:22

*34:14: Ais 1:16-17; Rom 12:18; Hib 12:14

*34:15: Jop 36:7; Sam 34:6, 34:17

*34:16: Snd 10:7; Jer 44:11; Amo 9:4

*34:16: 1Pi 3:10-12

*34:17: Sam 34:6, 34:15, 34:19, 145:19-20

*34:18: Sam 51:17; Ais 57:15, 66:2

*34:19: Snd 24:16; 2Ti 3:11-12

*34:20: Jon 19:36

*34:22: 2Sml 4:9; 1Kin 1:29; Sam 103:4