35
Äma kubä Anututä täŋkentäŋ namän yäŋpäŋ yäŋapiŋkuk
Ekäni, äma iwan täŋ namik täkaŋ u iwan täŋ yämisi. Ba äma näkkät ämik täk täkamäŋ ukät ämik udegän täkot!
Kurepäkät kupäŋtek yäpmäŋkaŋ täŋkentäŋ namikta äbäsi.
Täŋpäŋ äma näwat kirek täkaŋ u kadä bohamka yäwoŋäresi. Täŋkaŋ bänepna kwinigän itta api täŋkentäŋ gamet yäŋ näwet.
* Sam 40:14, 70:2, 129:5 Täŋpäkaŋ äma näk nutpewä kumäkta yäŋpäŋ-nadäk täŋpäŋ näwat-kirek täkaŋ u ämikken kehäromini paoräpäŋ mäyäk nadäŋpäŋ äneŋi äyäŋutpäŋ metäŋpeŋ kaŋ kut!
Ekäni täŋo aŋerotä yäwat kireŋirän täpun-täpun mänittä piäŋ äreyäŋ täŋpän kuk täkaŋ ude kaŋ äworewut.
Metäŋpeŋ kuŋirä käderi bipmäŋ urani täŋpäŋ itärop kaŋ täŋpän. Täŋirän Ekäni täŋo aŋerotä kaŋ däpän!
 
Mebäri nämo näka buŋep pek täkaŋ. U nepmäŋitta awaŋ käroŋi kädetnaken änek täkaŋ.
Unita nämo nadäŋirä täŋpäwaktä kaŋ ahäŋ yämän. Täŋkaŋ buŋepi iniken unitä yepmäŋ irirän kaŋ wawut!
 
Ude täŋirä Ekänita yäŋpäŋ oretoret api täŋpet, täŋkentäŋ namayäŋ täyak unita.
10 Bänep nadäk-nadäkna kuduptä Ekäni ŋode api iweret; Gäk bumik äma kubä nämo itak. Äma kwini äma kehäromi nikektä däpneŋ yäŋpäŋ täŋkentäŋ yämik täyan.
Ba äma jäwäri äma tuŋum ikektä täŋyäkŋatneŋta watä it yämik täyan.
 
11 Äma waki täŋpani manken nepmaŋpäŋ waki ude täŋpani yäŋ jop näkŋat täkaŋ.
12  * Sam 38:20; Jer 18:20; Jon 10:32 Täŋpäŋ täktäkna tägata kowata waki namik täkaŋ. Ude täŋirä netätä täŋkentäŋ namek yäŋ nadäŋkaŋ nadäŋ bäräp bumta täk täyat.
13-14  * Jop 30:25; Mat 10:13; Luk 10:6 Upäŋkaŋ kadäni unitä käyäm täŋiräwä, butewaki tek täŋpäŋ nakjop it täŋkuronik. Ude täŋkaŋ notnapak burenita yäŋ gwäjiŋ äpmoŋpäŋ Ekänitä täŋkentäŋ yämikta gera yäk täŋkuronik.
Ba äma kubä miŋitä kumäŋirän konäm butewaki täŋpeko ude täk täŋkut.
15 Täŋpäkaŋ kadäni näkä bäräpi gänaŋ irira wisik-inik yäŋ yäŋpäŋ näk it gwäjiŋpäŋ yäŋärok näwet täŋkuŋonik. Äma kome kubäken nanik u nutpäŋ nutgän täk täŋkuŋ.
16 Ba äma wakitä guŋ yäniŋ wärätpäŋ ibeneŋo ude nebeŋpäŋ naniŋ wärät täkaŋ.
17 Unita Ekäni jop yabäŋ äwaräkuk täk täyan u jidegän api pewen? Bäräŋeŋ äbä aŋ ägwäri nutnayäŋ täkaŋ ŋoken nanik nämagut!
18 Ude täŋiri ämawebekaye käbeyä täŋirä iŋamiken bänep täga man kwawakgän gäwetpäŋ api ganiŋ oreret.
 
19  * Sam 69:5; Jon 15:25 Täŋpäkaŋ iwanaye jop manman yäwani u yabäŋ äwaräkuk täŋiri näk närepmitpäŋ wisik-inik, kehäromini yäpmäŋ äpakamäŋ yäŋ nämo näwetneŋ.
Ba jop yabäŋiri äma jop nadäŋ kokwawak täŋ namik täkaŋ u komi namiŋpäŋ yäŋärok nämo näwetneŋ.
20 Äma udewani uwä kwini man nämo yäk täkaŋ. Nämo, u äma kwini terak kuŋaranita jop manman mebäri mebäri pewä ahäk täkaŋ.
21 Täŋkaŋ, ude täŋiri gabämäŋo yäŋ jop yäŋnäkŋatpäŋ wohut-wohut man bumta yäk täkaŋ.
22 Ude täŋirä upäŋkaŋ Ekäni, kaŋpäŋ nadäno unita man kum nämo iren. Ekäni, näk nabäŋ umuntaŋ päŋku ban nämo iren.
23 Nämo! Kikŋutpäŋ ijiwä kwäpäŋ nabä! Äbä näk gärak itkaŋ iwanaye näka äma täga yäŋ yäwet!
24  * Sam 26:1, 43:1 Ekäni, gäk siwoŋi-inik unita näka momini nämo yäŋ kaŋ yäwet. Ude täŋiri iwanaye yäŋärok nämo näwetneŋ.
25 Yabäŋ äwaräkuk täŋiri näka ŋode nämo yäneŋ; Tägagämän! U paotak!
 
26 Eruk, äma komi nadätat ŋonita yäŋärok näwet täkaŋ u kehäromini kudup paorirä täŋguŋ taŋpäŋ kaŋ irut!
Ba äma näka nadäwä äpani täŋpäpäŋ inita nadäwä ärowani täk täkaŋ uwä wäpi biŋam paorirän mäyäk pähap kaŋ nadäwut.
27 Täŋpäkaŋ Ekäni, gäk täŋkentäŋ namiŋiri ämawebe näka äma siwoŋi yäŋ nadäkinik täk täkaŋ u oretoret gera wari wari ŋode kaŋ yäwut;
Ekäni wäpi biŋam punin-inik it täyon! Epän ämani ŋonitä säkgämän irirän gäripi nadäk täyak.
28  * Sam 51:14, 71:15, 71:24 Ude yäŋirä näk imaka, täktäkka siwoŋi unitäŋo biŋam api yäŋahäwet. Täŋkaŋ yäŋetak bipmäŋtak wäpka biŋam api ganiŋoret täŋpet.

*35:4: Sam 40:14, 70:2, 129:5

*35:12: Sam 38:20; Jer 18:20; Jon 10:32

*35:13-14: Jop 30:25; Mat 10:13; Luk 10:6

*35:19: Sam 69:5; Jon 15:25

*35:24: Sam 26:1, 43:1

*35:28: Sam 51:14, 71:15, 71:24