7
Äma ŋo bäräpi nadäŋkaŋ Anutuken gera yäŋkuk
* Sam 31:1, 31:15, 71:1 Ekäni Anutuna, iwanaye yabäŋ umuntaŋ gäkken käbop itta ärek täyat. Täŋkentäŋ namiŋiri äma näk kumäŋ-kumäŋ nutnayäŋ näwarän täkaŋ uwä nutneŋtawä.
Täŋ ämatä täŋkentäŋ namikta nämo iräwä, iwanayetä tom ägwäri ude wädäŋ gärepmäŋ päŋku gupna api yäpmäŋ däkŋeneŋ.
 
3-4  * 1Sml 24:11 * 1Sml 24:7, 26:7; Sam 109:4-5 O Ekäni Anutuna, näk kudän waki kubä nämo täŋkut yäŋ nadätat. Upäŋkaŋ näkken kudän waki ätu itneŋo, ba not kubäta täŋpäwak täŋpero, ba notnapak täŋ-ikŋatpäŋ man uterak yäŋmaŋpa äroweko, ba jop nadäŋ iwanaye täŋpäwak täŋpero u täŋpäwä, eruk ŋode täga täŋpen;
Iwanaye jop yabäŋiri näwarän täŋpäŋ kaŋ nepmäŋirut! Nut-maŋpä äpmoŋpapäŋ kumäŋ-kumäŋ täga api nutneŋ. Täŋpäŋ gupna kome terak jop uken täga api pewä pärek.
 
* Sam 35:23, 94:2, 138:7 Upäŋkaŋ näk ude nämo täŋpani unita Anutu, gäk kokwawak pähap nadäŋkaŋ akuŋpäŋ iwanaye nutnayäŋ piä bumta täkaŋ u däpmäŋpäŋ yäwat-kire!
Imata, gäkäwä kudän siwoŋitagän nadäk täyan unita äbä täŋkentäŋ namisi.
* Sam 22:27 Ude täŋpäŋ punin unu itkaŋ ämawebe kuduptagän yäweri gämotkaken irirä yabäŋ yäwasi.
* Sam 26:1, 43:1, 98:9 Gähäwä ämawebe kuduptagän täŋo kudän yäpmäŋ daniwani unita Ekäni, iwanaye iŋamiken näka äma siwoŋi yäŋ näwet!
Imata, näk waki täŋira kowata yäpmäkta yäwani nämo yäŋ nadätan unita.
* Sam 34:21, 40:2, 94:23; Rev 2:23 Anutu, gäk äma siwoŋi pähap. Gäk äma täŋo nadäk-nadäk ba gäripini kudup nadäwi tärek täkaŋ.
Unita gäk äma waki täŋo kudän waki kudup kaŋ pewi paorut. Täŋkaŋ äma siwoŋita gwäki täga kaŋ yämi.
 
10  * Sam 18:2, 18:30, 97:10-11 Ämawebe, in nadäkaŋ? Anutu u näkŋo watä ämana. Äma unitäŋo man buramik täkaŋ u täŋkentäŋ yämik täyak.
11  * Sam 50:6, 90:9 Anutu uwä man yäpmäŋ daniwani tägagämän. U äma wakiwaki nämo yabäŋ oretpäŋ kowata yäpmäkta biŋam yäŋtäreŋ yämik täyak.
12  * Lo 32:41-42 Täŋpäkaŋ äma waki u kudän waki nämo penayäŋ täŋo uwä Anututä päip boham täŋo meni api wädäwek. U äpa topmäŋkaŋ gwäjikta pidäm täyak.
13  * Sam 18:14, 45:5 Täŋpäŋ ämik täŋo tuŋum komi komi u yäpmäŋpäŋ kuwek kädäp mebet ikek äma u yamäkta täŋtuŋum täyak.
 
14  * Jop 15:35; Ais 59:4; Jem 1:15 Eruk, äma waki unita nadäwut. U kudän waki täkta tawaŋ pek täkaŋ. Täŋkaŋ täŋikŋarani kudän mebäri mebäri wari wari täk täkaŋ.
15  * Sam 57:6 Uwä äma ätuta buŋep täk täkaŋ. Upäŋkaŋ buŋep iniken unitä api äyäŋutpäŋ yepmäŋirek.
16  * Sam 140:9-11 U udegän, kudän waki iniken unitägän äyäŋutpäŋ ini terak täŋpäwak api pewän ahäneŋ.
 
17 U kawut! Anutu u siwoŋi pähap unita bänep täga iwet täyat. Täŋpäŋ Ekäni Anutu ärowani unitäŋo wäpi biŋam kap terak iniŋoret täyat.

*7:1: Sam 31:1, 31:15, 71:1

*7:3-4: 1Sml 24:11

*7:3-4: 1Sml 24:7, 26:7; Sam 109:4-5

*7:6: Sam 35:23, 94:2, 138:7

*7:7: Sam 22:27

*7:8: Sam 26:1, 43:1, 98:9

*7:9: Sam 34:21, 40:2, 94:23; Rev 2:23

*7:10: Sam 18:2, 18:30, 97:10-11

*7:11: Sam 50:6, 90:9

*7:12: Lo 32:41-42

*7:13: Sam 18:14, 45:5

*7:14: Jop 15:35; Ais 59:4; Jem 1:15

*7:15: Sam 57:6

*7:16: Sam 140:9-11