51
Wakini yäŋahäk-ahäk
Devit Basiba kubo täŋirän Natantä kaŋ-yäŋkuko unita nadäŋpäŋ man ŋo kudän täŋkuk.
* 2Sml 12:1-15 * Sam 109:26; Ais 43:25; Apos 3:19; Kol 2:14 Anutu, gäk butewaki mähemi unita näka butewaki nadäŋ namisi. Butewaki nadäŋ namiŋpäŋ wakina kudup ketäreŋ nami.
* Ais 1:16; Jer 4:14; Hib 9:14 Ude täŋkaŋ wakiwakina ärut paktaŋ nami.
 
* Ais 59:12 Anutu, momi äma näk, wakina unita nadäwätäk täŋpäŋ kuŋat täyat.
* 2Sml 12:13; Luk 15:21; Rom 3:4 Momina uwä ämaken nämo, gäkkengän täŋkut. Imaka u täŋira gäkä nabäŋiri taräki täŋkuk.
Unita iŋam man näwetkuno u burenigän näwetkun. Ba täktäkna yäpmäŋ daniŋkuno u siwoŋigän yäpmäŋ daniŋkun.
* Jop 15:14; Efe 2:3 Wära! Kädet wakina ŋowä kädet kodaki nämo täyat. Nämo! Näk meŋnatä momikät bok bäyaŋpäŋ nepmaŋkuk.
Täŋpänkaŋ momi täŋpani pen udegän it yäpmäŋ äbätat.
 
* Sam 15:2; Snd 2:6; Jem 1:5 Anutu, gäk näkä jop manman yäkta gäripi nämo nadäk täyan unita gäkŋaken nadäk-nadäk bureni näwoŋäre.
* Nam 19:18; Ais 1:18; Hib 9:19 Täŋpäŋ gäk momina ketäreŋ namiŋiri pakigän-inik ira.
* Sam 35:10; Ais 35:10; Jol 1:16 Bureni Anutu, bäräpi pähap namiŋkuno u ketäreŋ namiŋpäŋ bänep oretoret peŋ nami.
* Jer 16:17 Momi täŋkuro u ärut paktaŋ namiŋpäŋ momina unita kaŋ täŋguŋta!
 
10  * Sam 78:37; Mat 5:8; Apos 15:9; Efe 2:10 O Anutu, gäk bänep pakigän pewi ahäŋ namikot. Bänepna täŋ kodaktaŋ namiŋiri gäkgänpäŋ kaŋ gäwaräntäwa!
11  * 2Kin 13:23; Ais 63:10-11; Jer 7:15 Iŋamkaken nanik näwat kireweno, Anutu. Ba gäkŋaken Munapikka nomägareno!
12  * Sam 13:5 Bian gäkŋata biŋam nämaguriri bänep oretoret nadäŋkuro u, apiŋo bänep oretoret udegän täŋ namisi yäŋ nadätat!
Gäkŋo man iwatta gäripi pewi ahäŋ namänkaŋ gäkä mehamtäŋ namiŋiri man u buramiwa.
 
13  * Sam 22:27; Apos 9:21-22 Ude täŋ namiŋiri peŋawäk äma gäkŋo kädet siwoŋi api yäwoŋärewet. Täŋira momi äma udewanitä bänepi api sukureneŋ.
 
14  * 2Sml 12:9; Sam 35:28, 71:15 Anutu, yäpätägak ämana, näk kumäkta biŋam täyat upäŋkaŋ näk kumäŋ-kumäŋ nämo nuren. Ude täŋpayäŋ täno uwä bänep oretoret terak gäkŋo kudän siwoŋi u pen api yäŋahäk täŋpet.
15  * Kis 4:15; Sam 9:14 Ekäni, mena jinom täŋpidäm taŋiri wäpka biŋam yäŋahäŋpäŋ ganiŋ orera!
 
16  * Sam 40:6 Nadätat! Anutu, oraŋ gamikta gupe käbäŋi nikek ijiŋ gamik-gamikta bitnäk täyan. Unita gäripi nadäwipäŋ uyaku ijiŋ gamitet.
17  * Sam 34:18 Upäŋkaŋ oraŋ gamik-gamik kädet gäkä gäripi nadäk täyan uwä ŋode; Äma manka buramiŋpäŋ gämotkaken kuŋat täkaŋ unita gäripi nadäk täyan.
Näk nadätat, gäk äma iniken momita nadäŋ bäräp täŋpäŋ inita nadäwä äpani täk täkaŋ äma udewanita mäde nämo ut yämik täyan.
 
18 Anutu, gäkŋaken gärip iwatpäŋ ämawebe Jerusalem nanik täŋkentäŋ yämiŋiri säkgämän kaŋ irut. Täŋpäŋ Jerusalem täŋo yewa pähap äneŋi täŋkodak taŋpäŋ kaŋ pe!
19 Ude täŋiri ämatä gupe käbäŋi nikek ijiŋ gamiŋirä gäripi taŋi api nadäwen.

*51:1: 2Sml 12:1-15

*51:1: Sam 109:26; Ais 43:25; Apos 3:19; Kol 2:14

*51:2: Ais 1:16; Jer 4:14; Hib 9:14

*51:3: Ais 59:12

*51:4: 2Sml 12:13; Luk 15:21; Rom 3:4

*51:5: Jop 15:14; Efe 2:3

*51:6: Sam 15:2; Snd 2:6; Jem 1:5

*51:7: Nam 19:18; Ais 1:18; Hib 9:19

*51:8: Sam 35:10; Ais 35:10; Jol 1:16

*51:9: Jer 16:17

*51:10: Sam 78:37; Mat 5:8; Apos 15:9; Efe 2:10

*51:11: 2Kin 13:23; Ais 63:10-11; Jer 7:15

*51:12: Sam 13:5

*51:13: Sam 22:27; Apos 9:21-22

*51:14: 2Sml 12:9; Sam 35:28, 71:15

*51:15: Kis 4:15; Sam 9:14

*51:16: Sam 40:6

*51:17: Sam 34:18