50
Anututä ämawebe täŋo täktäki yäpmäŋ danik täyak
Ai! Ämawebe in nadäwut! Anutu ärowani, Ekäninin unitä man yäwayäŋ täyak. U ämawebe komeni komeni päke unita gera yäyak.
Anutu täŋo peŋyäŋek kudän Jerusalem yotpärare säkgämän uken naniktä kwawakinik teŋ yäŋetak. U kawut!
Bureni! Anutunin kehäromi nikek u man yäwayäŋ äbätak. Kädäp mebettä intäjukun kuŋirän iwän mänit pähaptä itgwäjiŋirän äbätak.
 
4-5 Anututä ämawebeniye täŋo kudän yäpmäŋ daniwayäŋ yäŋpäŋ kunum kenta kometa gera ŋode yäyak; Ek äbä ämawebe naniŋ oret täkaŋ u kuduptagän yämagut päbä iŋamnaken yepmaŋpun yäk.
Ämawebe uwä näkkät topmäk-topmäk kubägän täŋpäŋ täŋ-kehäromtakta tom däpmäŋpäŋ ijiŋ namiŋkuŋo u yäk.
Eruk, ude täŋpänkaŋ man piä täŋira kaŋ nabäwut yäk.
* Sam 75:7, 97:6 Anututä ude yäŋirän kunumtä kwawak ŋode yäŋahäk täyak; Anutu ini uwä man yäpmäŋ daniwani äma siwoŋi-inik. Jop man kubä nämo yäk täyak.
 
Eruk, Anututä ämawebeniye ŋode yäwetak; Isrel ämawebenaye, juku peŋkaŋ nadäwut! Anutu bureni-inik, intäŋo Anutujin näkŋa in manken tepmaŋpayäŋ yäk.
Tom käbäŋi nikek ijiŋ namik täkaŋ unita nämo tebetat yäk. Nämo, kadäni kadäni in tom käbäŋi nikek ijiŋ namik täkaŋ yäk.
 
Upäŋkaŋ ŋode täwera nadäwut; Näk bulimakau ba memeta nämo wäyäkŋek täyat yäk.
10-11 Nämoinik, tom ägwäri bipiken itkaŋ, ba bulimakau pomken itkaŋ, barak ba gwakgwak imaka u kuduptagän näkŋogän yäk.
12  * Sam 24:1; 1Ko 10:26 Nakta newäwä inken nämo yäŋapiwet yäk. Nämoinik, kome pähap ba imaka imaka u terak itkaŋ u mähemi näk yäk.
13 Näk inipärik kubä. Tom koyani ba nägäri nämo nak täyat yäk.
 
14 Täŋpäkaŋ naniŋ oretoret kädet bureni gäripi näkä nadäk täyat uwä ŋode; In naniŋ oretpäŋ bänep täga man yäk täkot. Uwä ärawa bureni ude api täŋ namineŋ.
Täŋpäŋ Anutu ärowani näka bänep täga täŋ namikta yäk täŋkuŋo uwä bureni täŋ namineŋ!
15  * Sam 91:15, 107:6, 107:13, 107:19; Sek 13:9 In ude täneŋo uwä bäräpi kubä inken ahäwänä näkken gera yäŋirä näkä in täŋkentäk-inik api täŋpet. Täŋpakaŋ in wäpna biŋam punin api yäpmäŋ akuneŋ yäk.
 
16 Täŋpäkaŋ Anututä äma waki täŋpani man ŋode yäwetak; In jop, mejin-tägän näkŋo baga man ba topmäk-topmäk kubägän u yäŋahäk täkaŋ. Täŋirä nadäwa siwoŋi nämo täk täkaŋ.
17  * Neh 9:26; Rom 2:21-22 Täŋpäŋ näkä in yäpä tägakta bitnäŋkaŋ kadäni kadäni näkŋo man ut täkaŋ.
18 In kubo äma yabäŋkaŋ ukät not täŋpeŋ kuŋat täkaŋ. Yabäŋirä intäŋo notjiye ude äworek täkaŋ.
Ba ämawebe kubokäretta täŋpani ba nädapitä duŋ-weŋpäŋ ini-ini iranikät not täŋ yämiŋpäŋ kuŋat täkaŋ.
19 In mejinta watä nämo itkaŋ man jop manman ba man wakiwaki yäk täkaŋ.
 
20 Täŋkaŋ notjiye manken yepmaŋit yäŋpäŋ-yabäŋ yäwarit täk täkaŋ.
21  * Sam 90:8; Ais 55:8-9, 57:11; Rom 2:4 Intä ude täŋirä näkä jop dapun tabäŋpäŋ man kubä nämo yäk täyat. Ude täŋira intä Anutu u nin bumik yäŋ nadäk täkaŋ.
Upäŋkaŋ nämoinik! Apiŋo tebeŋpäŋ manken kwawak tepmaŋpayäŋ.
22 Unita ämawebe näka mäde ut namik täkaŋ, in ŋode nadäwut; In itkaŋ ude pen udegän itpäŋä api waŋ moreneŋ.
Täŋkaŋ äma kubätä in täga nämo api täŋkentäŋ tamek.
 
23  * Sam 27:6 Täŋpäkaŋ bänep täga man näwet-näwet unita gäripi nadäk täyat. Unita nadäwa ärawa bureni ude täk täkaŋ.
Ämawebe ude täŋ namiŋkaŋ näkŋo man buramik täkaŋ uwä bureni-inik api yämaguret.

*50:6: Sam 75:7, 97:6

*50:12: Sam 24:1; 1Ko 10:26

*50:15: Sam 91:15, 107:6, 107:13, 107:19; Sek 13:9

*50:17: Neh 9:26; Rom 2:21-22

*50:21: Sam 90:8; Ais 55:8-9, 57:11; Rom 2:4

*50:23: Sam 27:6