91
Anututä ninta watä säkgämän it nimik täyak
* Sam 31:20, 121:5; Ais 25:4, 32:2 Äma kubätä iwantä nutneŋ yäŋpäŋ Anutu ärowani-inik dubiniken kuŋirän käbop tewek.
* Sam 14:6, 18:2, 56:4; Jer 16:19 Täŋpäŋ Ekäni ŋode iwerek; Näk käbop irit bägupkaken äreŋira watä it namik täyan yäk.
Anutuna, näk nadäŋ gamikinik täk täyat yäŋ iwerek.
* 1Kin 8:37; Sam 124:7; Snd 6:5 Bureni-inik, Anututä watä kehäromi it gamiŋirän, imaka käbop itak unitä gäk nämo täŋpän waneŋ. Ba käyäm wakitä gepmäŋirekta api täŋkentäŋ gamek.
* Sam 36:7, 40:11, 63:7; Ais 51:16 Anututä säkgämän uwäk täŋpäŋ api gepmaŋpek, baraktä nanaki uyiŋpiŋit pat täkaŋ ude. Näk watä it gamik täyat yäŋ yäk täyak uwä bureni-inik täk täyak.
Unita gäk Ekänikät iriri ämatä ämik täŋo kurepä tageŋpäŋ it täkaŋ ude Ekänitä ude api täŋ gamek.
* Jop 5:19-23; Sam 23:4, 27:1, 64:4 Anututä watä it gamiŋirän gäk bipani imaka umuri kubäta nämo umuntäwen. Ba kepma imaka kubä gäkä terak bäräŋeŋ-inik äroŋpäŋ täŋpän waneŋ yäŋpäŋ nämo umuntäwen.
* 2Kin 19:35; Jop 5:22 Täŋpäkaŋ gäk käyäm taŋi ba imaka wakitä kepma ba bipani ahäŋ namineŋ yäŋpäŋ nämo umuntäwen.
* Jos 14:10 Äma mäyapiniktä dubikaken kumäŋirä näk udegän kumbet yäŋ nämo nadäwen.
* Sam 37:34, 58:10 Nämo! Gäk säkgämän api iren. Täŋpäkaŋ äma waki täŋpani u kowata Anututä kwawak yämiŋirän api yabäwen.
 
Ekäni u gäka watä kehäromi-inik it täyak. Anutu ärowani uken päŋku imaka wakita käbop it täyan.
10 U iriri imaka wakitä gäkä terak nämo api ahäwek. Ba käyäm wakitä gäkä eŋi gänaŋ nämo api ärowek.
11-12  * Sam 34:7; Mat 4:6; Luk 4:10 * Mat 4:6; Luk 4:11 Anututä aŋeroniye watä it gamikta yepmaŋkuko unitä api oraŋpäŋ gepmaneŋ. Ude täŋirä kuroŋka ba gukutka nämo api pimiŋ tädoren.
13  * Het 14:6; Dan 6:22; Luk 10:19 Täŋpäkaŋ gäk aŋ komi ba gämok täga api yeŋ yepmäŋiren.
 
14  * Sam 9:10, 59:1, 145:20 Täŋpäŋ Anututä ŋode yäŋkuk; Ämawebe näka gäripi nadäk täkaŋ uwä api täŋkentäŋ yämet yäk.
Ba ämawebe nadäŋ namikinik täk täkaŋ uwä watä it yämet yäk.
15  * 1Sml 2:30; Jop 12:4; Jon 12:26 Äma udewani näkken gera yänayäŋ täkaŋ uwä api nadäŋ yämet yäk. Täŋpäkaŋ bäräpi ahäŋ yämiŋirä näk täŋkentäŋ yämiŋpäŋ wäpi biŋam ikek api yepmaŋpet yäk.
16 Täŋpäkaŋ näkä kome terak irit kuŋat-kuŋari yäpurärät-pewa api käroŋtaŋ yämek yäk.
Ude täŋira äma u ŋode api yäneŋ; Uraknin u täŋkentäknin bureni yäŋ api yäneŋ.

*91:1: Sam 31:20, 121:5; Ais 25:4, 32:2

*91:2: Sam 14:6, 18:2, 56:4; Jer 16:19

*91:3: 1Kin 8:37; Sam 124:7; Snd 6:5

*91:4: Sam 36:7, 40:11, 63:7; Ais 51:16

*91:5: Jop 5:19-23; Sam 23:4, 27:1, 64:4

*91:6: 2Kin 19:35; Jop 5:22

*91:7: Jos 14:10

*91:8: Sam 37:34, 58:10

*91:11-12: Sam 34:7; Mat 4:6; Luk 4:10

*91:11-12: Mat 4:6; Luk 4:11

*91:13: Het 14:6; Dan 6:22; Luk 10:19

*91:14: Sam 9:10, 59:1, 145:20

*91:15: 1Sml 2:30; Jop 12:4; Jon 12:26