92
Anutu täŋo ironta bänep täga kap tewani
Juda naniktä kap ŋo Sabat kadäni kubäkubäken tek täŋkuŋonik.
Ekäni, gäk ärowani pähap. Gäka bänep täga man gäwetpäŋ ganiŋ orerira bänepna pidämtak täyak.
Täŋpäŋ iron täŋ namik täyan unita tami tami yäŋahäŋit watä säkgämän it namik täyan unita bipani bipani yäŋahäŋira bänepna pidämtak täyak.
Unita näk gita utpäŋ gäk wäpka yäpmäŋ akuk täyiwa.
 
O Ekäni, gäk epän täŋiri kaŋpäŋ bänepna tägak täyak. Ba ketka kudän kaŋpäŋ oretoret kap tek täyat.
* Sam 139:17; Ais 28:29, 55:8-9; Rom 11:33-34 Gäk nadäk-nadäkka ärowani-inik. Täŋpäŋ epän täk täyan u imaka, ärowani-inik.
 
Täŋiri äma bänep nadäk-nadäki nämotä gäkŋo täktäkkata täŋguŋtak täkaŋ. Ba äma nämo nadäŋ tumbani, guŋ udewanitä täga nämo nadäŋ gamik täkaŋ.
Äma kädet waki täŋpani udewanitä nämo nadäŋ gamik täkaŋ upäŋkaŋ wädantä tägak täkaŋ ude tägaŋpäŋ imaka imaka yäpmäk täkaŋ.
Ude täk täkaŋ upäŋ kämiwä kudup api waŋ moreneŋ.
Imata, Ekäni gäk intäjukun-inik, paot-paotka nämo it täyan unita.
 
Ekäni, äma udewani unita ŋode nadäkamäŋ; Äma waki täŋpanitä täga nämo api itneŋ. Nämoinik! Gäka iwan täŋ gamik täkaŋ uwä kudup api däpmäŋ morewen.
 
10 Täŋpäkaŋ gäkä kehärominawä bulimakau ägwäri täŋo kehäromi ude peŋ namiŋkun. Ude täŋpäŋ nadäŋ namiŋpäŋ ume käbäŋi nikek ärut namiŋkun.
11 Täŋpäŋ täŋkentäŋ namiŋiri iwanaye kumän waŋ moreŋirä yabätat. Ba äma waki täŋpanitä kähän yäŋirä nadätat.
 
12  * Sam 1:3, 52:8; Ais 65:22; Hos 14:5-6 Täŋpäkaŋ ämawebe siwoŋi kuŋaraniwä agäba päyani ärok täkaŋ udewani. Ba päya käroŋitä äromaŋ kuk täkaŋ ude säkgämän api it yäpmäŋ äroneŋ yäk.
13  * Sam 100:4, 135:2 Uwä päya Ekäni täŋo eŋi yämaken piwani, säkgämän, kehäromi nikek udewani.
14  * Sam 1:3; Jon 15:2 Äma udewani uwä nadäkiniki kodakigän pen api it yäpmäŋ kwek. Uwä päya biani-päŋkaŋ kodakigän itkaŋ bureni säkgämän pat täkaŋ ude bumik.
 
15 Unita ŋode api yäŋahäneŋ; Ekäni u tägagämän yäk. Nin kehäromigän täŋkentäŋ nimik täyak yäk.
Uken kädet goret kubä nämo kak täkamäŋ. Nämoinik!

*92:5: Sam 139:17; Ais 28:29, 55:8-9; Rom 11:33-34

*92:12: Sam 1:3, 52:8; Ais 65:22; Hos 14:5-6

*92:13: Sam 100:4, 135:2

*92:14: Sam 1:3; Jon 15:2