93
Anutu ärowani-inik itak
Ekäni uwä intäjukun-inik itak. Uwä ekäni ärowani. Wäpi biŋam säkgämäntä teki ude it täyak.
Täŋkaŋ pioŋ yamäk täkaŋ ude kehärominipäŋ yamäk täyak. U komeni komeni täŋmeham täŋpäŋ pewän wareŋi nämo it täyak.
 
* Sam 45:6, 90:2; Kra 5:19 Ekäni, gäk bian kome ŋoken imaka kubä nämo itkukken intäjukun itkun. Täŋkaŋ bian umuken intäjukun itkunonitä paot-paori nämo intäjukun it yäpmäŋ äbätan.
 
3-4 Täŋpäkaŋ kome terak imaka imaka kehäromi nikek itkaŋ uwä gäkä yärepmitan. Gwägu käroŋi boham uwä mämä taŋi yäk täyak.
Ba gwägutä taŋi tokätpäŋ mämä pähap yäk täyak upäŋkaŋ Ekäni, gäkŋo kehäromika uwä ärowani pähap.
Gäkŋo kehäromikatä imaka imaka kuduptagän yärepmitak.
 
* Sam 19:7, 29:2, 96:9; 1Ko 3:17 Ekäni, gäkŋo man kädet u kehäromigän, paot-paori nämo. Ba gäkŋo kome uwä kudupi-inik itkukoniktä api it yäpmäŋ ärowek!

*93:2: Sam 45:6, 90:2; Kra 5:19

*93:5: Sam 19:7, 29:2, 96:9; 1Ko 3:17