96
Anutu uwä intäjukun-inik itkaŋ komen ämawebe yabäŋ yäwat täyak
Komen ämawebe kuduptagän, nin Ekänita kap kodaki kubä teŋ imina!
Ekänita kap teŋ imiŋpäŋ wäpi iniŋ oretna! Täŋpäŋ yäpätägak epän täŋkuko unitäŋo manbiŋam kepma kepma ämawebe kap terak yäwet täkäna!
Bureni! Wäpi biŋam ärowani ba kudän kudupi täk täyak unitäŋo manbiŋam ämawebe komeni komeni yäŋahäŋpäŋ yäwetna!
 
4-5 Imaka imaka ämawebe komeni komenitä nadäŋ yämik täkaŋ uwä jopigän. Upäŋkaŋ Ekäni ini-tägän kunumkät imaka imaka punin itkaŋ u täŋpäŋ peŋkuk.
Bureni! Ekäni u wäpi biŋam ikek unita unitäŋo wäpi biŋamä yäpmäŋ akuŋpäŋ punin unu pena!
Täŋ, wäbät nämo nadäŋ yämine. Nämoinik! Ekänitagän umuntak täkäna!
 
Ekäni uwä wäpi biŋam pähap ikek unitä Intäjukun Äma itak. Ba iniken eŋini udegän, kehäromi, epmäget tägagämän ikek.
 
* Sam 29:1-2 Unita äma äbori äbori, in kuduptagän Ekäni iniŋ orerut! Ekänitä iniken täktäki ba kehärominita yäŋpäŋ wäpi biŋam yäpmäŋ akukot!
Wäpi biŋam iniŋ oretkaŋ imaka kubä Ekäni iniŋ oretta pewani yäpmäŋ iniken eŋi gänaŋ ärowut!
* 2Sto 20:21; Sam 33:8, 93:5, 114:7 Nadäkaŋ? Ekäni u kudupitä kudupi-inik unita ämawebe komeni komeni Anututa nadäŋpäŋ kwaineŋ.
 
10  * Sam 9:8, 67:4, 93:1, 98:9 Täŋpäkaŋ Anutu täŋo ämawebe, in äma äbori äbori ŋode kaŋ yäwerut; Ekäni uwä intäjukun itkaŋ kome täŋ-kehärom taŋkuk. Täŋpäkaŋ kometä säkgämän itpäŋ wareŋi nämo pat täyak.
Täŋpäkaŋ kämi Ekänitä iniken nadäk-nadäk siwoŋi terak äma äbori äbori yäpmäŋ daniŋpäŋ api yabäŋ yäwarek. Ude kaŋ yäwerut!
 
11 Ai! Kunum ba kome, ek oretoret täkon! Täŋpäŋ gwägu pähap, gäk ba imaka imaka gäk gänaŋ kuŋat täkaŋ in gera mämä täŋput!
12 Epän, inkät ketem in gänaŋ itkaŋ u kudup Ekäni iniŋ orerut! Täŋpäkaŋ Anutu iŋamikenä päya bipiken päke itkaŋ u kuduptagän kap teŋpäŋ oretoret kaŋ täŋput!
13  * Sam 98:9 U imata, Ekäni uwä äbayäŋ täyak. Äbäŋpäŋä ämawebe komeni komeni iniken nadäk-nadäk siwoŋi terak yabäŋ yäwatpäŋ man bureni terak api yäpmäŋ daniwek.

*96:7: Sam 29:1-2

*96:9: 2Sto 20:21; Sam 33:8, 93:5, 114:7

*96:10: Sam 9:8, 67:4, 93:1, 98:9

*96:13: Sam 98:9