95
Iniŋoret mankät jukuman
Ämawebe, in äbut! Äbäkaŋ Anututa iniŋoret kap teŋ imina! Anutu u watä it nimiŋkaŋ umuri-ken nanik nimagut täyak unita iniŋ oretna!
Iŋamiken ahäŋpäŋ bänep täga kap iniŋ ubiŋ tena!
 
Nadäkaŋ? Ekäni u Anutu pähap. Uwä wäbät ba imaka anutu yäŋ yäwet täkaŋ u kudup intäjukun-inik it yämik täyak.
Ume kubat ba pom käroŋi käroŋi kuduptagän u Ekäni täŋoniktä itkaŋ.
Ini-tägän kome ba gwägu pähap yäŋirän ahäŋkuŋo unita mähemi bureni-inik itak.
 
Unita in äbut! Ekäni nin kudup täŋpäŋ-nipmaŋpani u dubiniken äbäŋpäŋ gwäjiŋ äpmoŋpäŋ iniŋ oretna!
* Sam 80:1, 100:3 * Hib 3:15, 4:7 Uwä nintäŋo Anutu itkaŋ yawakiye ude iritna nibäŋ niwatpäŋ ketem nipmäŋ towik täyak.
 
* Nam 14:22; Lo 6:16 * Kis 17:1-7; Nam 20:2-13 Unita Ekänitä ŋode niwerirän nadäna; Äbekjiye orajiyetä bian Meriba Masa komeken näkŋo man bitnäŋpäŋ ärowani täk täŋkuŋo u in udegän nämo täneŋ.
Apiŋo näkŋo man nadäŋ parit ärowani nämoinik täneŋ yäk.
Nämo! Näk imaka tägatäga täŋira yabäŋkuŋo upäŋkaŋ äbekjiye orajiye uwä mäde ut namikinik täŋkuŋ.
10 * Hib 3:7-11 Ude täŋ namiŋirä kokwawak nadäŋ yäpmäŋ kuŋira obaŋ 40 ude täreŋkuk. Täŋpäŋ yäŋkut; Näka nadäkinik nämo täŋ namiŋpäŋ näkŋo kädet iwatta bitnäk täkaŋ.
11 * Nam 14:20-23; Lo 1:34-36, 12:9-10; Hib 4:3-5 Unita kokna wawäpäŋ man kehäromi ŋode yäŋkut; Äbot uwä äbä orek näkkät nämoinik api itneŋ.

*95:7: Sam 80:1, 100:3

*95:7: Hib 3:15, 4:7

*95:8: Nam 14:22; Lo 6:16

*95:8: Kis 17:1-7; Nam 20:2-13

*95:10: Hib 3:7-11

*95:11: Nam 14:20-23; Lo 1:34-36, 12:9-10; Hib 4:3-5