121
Ekäni u watä ämanin tägagämän
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
* Sam 87:1, 123:1 Näk pom taŋi taŋi udu terak dapun käroŋ täŋ itat upäŋkaŋ täŋkentäkna dekaken naniktä äbäŋkaŋ täŋkentäŋ namayäŋ?
* Sam 115:15, 124:8 Eruk näk nadätat, Ekäni kunum kenta kome täŋ-peŋkuko unitägän api täŋkentäŋ namek.
 
* Sam 41:2, 66:9, 127:1 Nadätan? Ekäni unitä gabäŋ äwaräkuk täŋirän nämo maŋgurek. Nämo, watä ämaka u däpmon nämo pat täyak.
Bureni-inik, Isrel täŋo watä äma unitä kodakigän itpäŋ watä säkgämän it gamik täyak.
5-6  * Ais 49:10; Rev 7:16 U dubikaken itkaŋ watä it gamiŋpäŋ äyuŋka ude it gamik täyak.
Ude it gamiŋirän kepma edaptä täga nämo gurek ba bipani komepaktä gäk täga nämo täŋpän waneŋ.
 
* Sam 91:10-12 Täŋpäkaŋ Ekäni u gabäŋ gäwatkaŋ imaka umuri pähapken wädäŋ tädotpäŋ gepmaŋpän säkgämän api iren.
* Sam 113:2, 115:18 Täŋpäŋ täha peŋpeŋ deken kwenopäŋ äneŋi tähaken äbeno uwä Ekänitä watä it gamiŋirän umun terak nämo api iren.
Täŋpäkaŋ apiŋogän nämo gabäŋ gäwarek. Nämo, watä kadäni nämo, api it gamik täŋpek.

*121:1: Sam 87:1, 123:1

*121:2: Sam 115:15, 124:8

*121:3: Sam 41:2, 66:9, 127:1

*121:5-6: Ais 49:10; Rev 7:16

*121:7: Sam 91:10-12

*121:8: Sam 113:2, 115:18