120
Äma kubä Anutuken täŋkentäkta yäŋapiŋkuk
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
* Sam 118:5; Jna 2:2 Bian, komi butewaki terak itkaŋ Ekäni, gäkken yäŋapiŋira nadäŋ namiŋkun.
Unita apiŋo udegän jop manman yäwani ba täŋyäkŋarani äma bämopiken nanik nämagusi!
 
Ai, jop manman yäwani in, Anututä jide api täŋ tamek? Ba komi epän jidewani upäŋ api tamek?
Komi epän ŋodewanipäŋ api tamek; Komi äma täŋo päip bohamtä api tapmaŋpek. Ba kädäp mebetpäŋ intä terak api piŋ täbarek.
Wära! Äma waki täŋpani, inta gaŋani pähap nadätat! In bämopjinken itkaŋ gaŋani nadätat u Mesek kome ba Keda ämawebe bämopiken itkaŋ nadäwero ude.
Bänep kwini terak itta gäripi nämo nadäk täkaŋ u bämopiken kadäni käroŋi it yäpmäŋ äbut. Unita kaŋ pewa yäŋ nadätat.
Imata, bänep kwini itta man yäŋira unitäwä ämik mangän yäk täkaŋ.

*120:1: Sam 118:5; Jna 2:2