4
Kataisana Piape Akali Tupa Koo Ya Lolaini Leane Oko
Wandakali-mane nanima aposolo akali tupa nembo toto, nanima Kataisana piape akali tupa atoto, balana pii too-pene tupa ando ata maiyamane nembo tape-pene. Piape ando ata-maiyaini akali tupamane piape anduane okona pii ale wato, balato lola pua, piape pua atape-pene. * Lk 12:42
3-4 Yakamato nambana piape oko yapa lo tale peaindopi, wandakali waka minditupa-mane nambana piape oko yapa lo tale peaindopi, okone angini mindi jia. Koo tene mindi nambanga naeya nembo teyo tekeko, nambato wuane nembo teyo okomane koo tene mindi nambanga naeya lo andawa naleya. Tene okonena, namba tane nambana piape oko yapa lo tale na-piyawane. Jia. Akali Andane okomane nambana piape oko yapa lo tale piyane.
Andipa wandakali-mane mana koo minditupa minu ateyai-kola, mana koo utupane undupi pango too pitane ateya tekeko, matili Akali Andane oko bala epoto, mana koo utupane tii-pene okona mo pana olopeya. Dee, wandakali minditupa-mane mana epene tupa mina-makale nembo talaini. Matili Akali Andane oko bala epoto, utupanena nembo-tene epene utupane mo pana ola-kola, Goteto utupanena gene tupa laiyu lolopeya. Tene okonena, Akali Andane oko ipu ata naeya-kola, yakamato Kataisana piape akali mindi yapa lo tale puato, bala piape akali koo ya na-lalapape. Jia. * 1Ko 3:8-9
Nambana Mana Wato Minalapape Leane Oko
6-7 Amene imalini yame, nimbato wandakali waka tupa sia minuto, lipinga wete atele lo apito nimba langeape. Goteto minditaka nimbanga eya tupa pitaka nimba gii napipia-yale, nimbato katulo nimba tanena gene oko laiyu loto, namba tane minditupa mewane lapi-yale tekeko, balato utupane pitaka nimba gea-ko. Anu peakale nimbato nimba tanena gene oko laiyu lalenepe. Wuane pua teke, yakamato Apolosa nalipana mindi anda napi loto, mindokona gene oko laiyu lolaini nembo teyo-ko. Yakamato nalipana mana andoto, Gotena pii pepa pelene eya tupa kuai lo wato minulane mana tupa mialapale nembo teyo. Wamba nambato wuane nembo toto, yakama moyoyale, nalipa towa makande puato, kokoli pii minditupa loto, pii utupane yakama langiyo. * Lom 12:3-6
8-9 Wandakali-mane nanima aposolo akali tupa peyo ome lamakale nembo toto, minu koyo eyai-kola, wandakalipi, enjolepi, utupane-mane andatawa atalaini. Wandakali-mane nanima peyo ome lape-pene leai-kola, Goteto nanima wandakali waka tupana napinga wete gulo ateyai lo andawa leane nembo teyo. Nambato wuane nembo teyo tekeko, Kotini tane Kitisene wandakali yakamato Gotena pii mana kambua wetete mialu, yakama tane katu wete eyama nembo talaini yalua. Nanima yakama towa atu ata napema-kola, yakamato nanima sia minuto, wamba ini akali kawane kiŋi tupa gulo ateyama nembo talaini yalua. Yakama kiŋi enene tupa gulapiai-yale, nanimapi katulo yakama towa atu kiŋi gulaima-yale. Wuaneko, yakama kiŋi enene tupa gulapiai-yale, nanima kuai lo ataima-yale nembo teyo.
10-13 Wamba ato tewa aposolo akali nanimato Kataisana piape pua epoko piki pemane pua teke, andipapi peyama okonena, nanima tanena anda mindi ata napiyane. Alu mindi ulia ipapi jia eya-kola, atalamane. Alu mindi nanima tona wambane lete-lene tupa piyamane. Alu mindi akali-mane nanima minu peyalaini. Ulia kambamakale nembo toto, nanima tanena kii-mane piape taimane piyamane. Kataisana piape puyale, nanimato kenda-pene utupane awua atalamane oko andoto, wandakali-mane nanima kee-ene ya lalaini. Wandakali-mane kenda-pene andane tupa nanima geyai-kola, nanimato kenda-pene utupane awua atalamane. Wandakali-mane nanima lamba leyai-kola, nanimato utupane lamawuato, Goteto yakama moyo ateakale lalamane. Wandakali-mane nanima andayo pii koo wete tupa leyai-kola, nanimato pii epene tupa tenga-mane lalamane. Wuane peyama-kola, wandakali-mane nanima akali tai nalene ateyai lalaini. Wandakalina wenonga nanima kangalamu yandopi, minditaka koo kunu apene yandopi, okonetaka gulo ateyama-kola, utupane-mane nanima anda napi lalaini. Mana utupane wamba yane pua teke yama ipapo eya. Wuane tekeko, Kotini tane Kitisene wandakali yakama tane mana andene wandakali tai ateyama nembo teyai-kola, wandakali-mane yakamana gene tupa laiyu lalaini. * 2Ko 11:23-27; Ap 18:3; 2Tes 3:6-10; Mt 5:44-45
14-15 Nambato pepa peleyo utupa-mane yakama mo yala piya oyale pepa napeleyo. Jia. Wamba ini bulupane nambato Kotini tane wandakali yakama Jisasa Kataisana yame atalapale nembo toto, Gotena pii layene epene oko yakama languato, yakama mandewa-kola, yakama Kitisene guleai. Wuaneko, akali kambua wete (10,000) tausene paiyasa-mane katulo yakama mana languato, Kataisa wato minuto, wua piyapape lolopeyai tekeko, namba angu yakamana ayiane gulo ateyo. Tene okonena, nambato yakama nambana andopane yamapane yene yame ateyai nembo toto, yakama koyolaini ando atalapape lo mana languato, pepa oko peleyo. * Ga 4:19-20
16 Namba yakamana ayiane gulo atoto, yakamato nambana mana tupa wato minalapape lo yakama langeyo nayu leyo. * Pl 3:17-19 17 Yakamato nambana mana utupane wato minalapale nembo toto, nambato Timoti bala yakama ateyainga epeakale lewa. Bala nambana iwanane yamapane yene atoto, Akali Andane okona piape oko kuai lo piyane. Namba Jisasa Kataisana piape akali atoto, yuu kambuanga poto, Kitisenena mana tupa Gotena wandakali pitaka lamai-yawane. Timoti bala yakama ateyainga epola-angi, balato yakamana nembo-tene tupa mina ika laya wato, mana utupane dee lapone teke yakama langulu-peya. * Ap 19:21-22 18 Nambato yakama andolo naepolo-peya nembo toto, yakamana minditupa-mane yakama tane gene yene ateyama nayuto, luawa ata apiane tene mo ateyai.
19-20 Yakamato wuane pua ateyai tekeko, Akali Andane okomane namba yakama ateyainga epola nembo teando, namba wamba ini kapoyale epokale. Goteto wandakali tupa ando atoto, mee pii-mane angu ando ata napiyane. Jia. Balato balana tai-lene okomane towa utupane ando atalane. Wuaneko, namba epolowa-angi, luawa ateyai wandakali tupana pii angu ale naene, utupanenga tai-lene anu-pene mindi eyape lo andokale. * 1Ko 2:4-5 21 Tene okonena, nambato anu pipi lakae lo yakamato nembo teyaipe. Nambato kelewa kanda mindi awua epoto, yakama taimane mo tika pipi lakae lo nembo teyaipe. Pee, nambato yakama epelewa yamapane yoto, tambo lo yakama mo tika pipi lakae lo nembo teyaipe.

*4:2: Lk 12:42

*4:5: 1Ko 3:8-9

*4:6-7: Lom 12:3-6

*4:10-13: 2Ko 11:23-27; Ap 18:3; 2Tes 3:6-10; Mt 5:44-45

*4:14-15: Ga 4:19-20

*4:16: Pl 3:17-19

*4:17: Ap 19:21-22

*4:19-20: 1Ko 2:4-5