3
Mindimane Yakama Minakasa Olane, Waiwa Ando Atalapape Leane Oko
Ayiane Goteto nanima balana andopane yame ateyai leane okomane balato nanima towa epelewa yamapane yo atalawane lo andawa leane oko andalapape. Nanima balana andopane yame ateyai leane okonena, nanima balana andopane yame tupa ateyama-ko. Yuu okona wandakali tupamane Gote nembo natalaini. Tene okonena, utupane-mane nanima balana andopane yame ateyai nembo natalaini. * Jo 1:12-13; 16:1-4
Yamapane yene yame, andipa nanima Gotena andopane yame ateyama. Matili nanima anu pua atolo-peyamape lo nanimato wayumane nembo nateyama tekeko, matili Kataisa bala panakame epola-angi, nanimato bala akali okopene ateya lo andoto, nanimapi bala yale teke atolo-peyama nembo teyama. * 2Ko 3:18 Kataisa bala epene tika-pene wete ateya pua teke ataima lakae lo nemboto maliyo atalaini wandakali tupa pitaka-mane mana koo minalaini tupa awua tepa amakale lo makande pua atalaini.
4-6 Mana koo mindi Kataisa balanga nayene atoto, balato nanima yuunga wandakali-mane koo piyamane tupa apoyale epeane oko yakamato nembo teyai okoni. Tene okonena, bala towa atu atalane wandakali okomane mana koo tupa wato mina napiyane. Mana koo wato minalane wandakali okomane Kataisa wamba anda napene atoto, bala nembo natalane. Kataisa nembo natene atoto, balato mana koo tupa wato minuto, Gotena loo tupa kalo piyane. Gotena loo kalo piyane mana okone mana koo wete mindi. * Jo 1:29; 1Pi 2:21-25; 1Jo 2:1-2
7-8 Nambana andopane yame, Gotena iwanane oko epene tika-pene atalane pua teke, mana epene tika-pene minalaini wandakali tupa epene tika-pene gulalaini. Wuane tekeko, wamba bulupane wete tewa Sataneto mana koo tupa mineane okonena, andipa mana koo tupa wato minalaini wandakali tupa pitaka balana yame atalaini. Balana yame ateyai-kola, Gotena iwanane okomane Satanena piape koo piyaini tupa minu koyo piya wakale loto, bala ati kenga atala yuunga panakame epeane. Tene okonena, yakamato mana koo mindi wato minu atalapale loto, wandakali yangone mindimane yakama minakasa olane. Waiwa ando atalapape. * Jo 8:43-44
Wandakali mindi bala Gotena andopane gulola-angi, Goteto mana epene minditupa bala lamaiya-kola, balato mana epene utupane wato minalane. Tene okonena, balato mana koo tupa minu atapowa ata napiyane. Jia. Gotena andopane atoto, balato mana koo tupa katulo wato minu atapowa ata napiyane. * 1Jo 5:18-19 10 Wuaneko, wandakali mindimane Gotena mana epene tika-pene tupa wato mina napene atoto, wandakali yangone tupa towa epelewa yamapane yo ata napeando, nanimato wandakali okone bala Gotena andopane ata napeya lo panakame andalamane. Mana epene utupane wato mina napiyane akali okone bala Satanena andopane ateya.
Yangone Tupa Towa Epelewa Yamapane Yo Atalapape Leane Oko
11 Wamba yakamato Gotena pii oko bulupane tewa ale yai-angi, mindimane yakama languato, yakamato mindi akali towa epelewa yamapane yaka pua atalapape lea-kola, yakamato pii okone ale yai okoni. * Jo 13:33-35 12 Nanima akali Kene yale ata napimakale. Jia. Balana amene Epoloto mana epene tika-pene tupa wato minu ateane tekeko, Keneto mana koo tupa wato minu ateaipia. Balato mana koo mindi minuto, akali koo Satane okona andopane atoto, balana amene Epolo oko peyo ome leaipia. * Jen 4:8 13 Tene okonena, amene imalini yame yakamato mana epene tika-pene tupa wato minu atolai-kola teke, yuunga wandakali tupamane yakama towa nembo koo wete mindi palu ateaindo, yakama moko na-lalapape. * Jo 5:18-23
14-15 Wandakali mindimane wandakali yangone mindi towa nembo koo wete palu ateando, balato wandakali okone peyo ome lola-kola pulupeya. Wandakali yangone peyo ome lolai wandakali tupa saka atapowa ata napulu-peyai lo yakamato nembo teyai okoni. Wuaneko, wandakali yangone tupa towa epelewa yamapane yo ata napiyane wandakali okone bala omene atoto, mee atalane tekeko, nanimato wandakali yangone tupa towa epelewa yamapane yo atalamane. Tene okonena, nanima omene atene mana okone awua tepa alu, saka atapowa atene mana oko wato minu ateyama nembo teyama. * Jo 5:24; Lap 21:8
16 Jisasato nanima moyoyale bala omeane mana okomane wandakali yangone towa epelewa yamapane yo atene mana oko nanima andawa lea. Tene okonena, nanimato balana mana okone wato minuto, wandakali yangone tupa moyoyale omape-pene. * Jo 13:1-3; Ga 1:4 17 Wuaneko, wandakali mindi bala yuu okona minditaka tupa yatawa atoto, wandakali yangone minditaka jia yo atola mindi andoto teke, bala ondowa moya napeando, Goteto wandakali tupa towa epelewa yamapane yo atalane mana okone wandakali okone balanga nayola-kola pulupeya. * Lo 15:7 18 Nambana andopane yame, nanimato wandakali yangone tupa towa epelewa yamapane yo atalamane leyama okone mee ambulini-mane angu laa napimakale. Jia. Nanimato utupane towa enene wete epelewa yamapane yoto, utupane moyoyale mana epene tupa wato mina-makale. * Jem 2:15-16
Gote Nanima Towa Atu Eya Nembo Teyama Leane Oko
19-20 Nanimana nembo-tene okomane nanima yapa lo tale puato, Gotena pii enene oko wato mina napeyai leando, okone enene ya lo nembo natape-pene. Jia. Gotena nembo-tene okomane nanimana nembo-tene oko sia minuto, pitaka taka nembo talane. Wuaneko, nanimato wandakali yangone tupa towa wayumane epelewa yamapane yo atemando, nanimato Gotena pii enene oko wato mineyama nembo toto, balana wenonga nanima mini epene palu atolo-peyama.
21 Yamapane yene yame, nanimana nembo-tene okomane nanimanga koo tene mindi naeya leando, Gotena wenonga nanima yuku naene atolo-peyama. * Ip 4:16 22 Yuku naene atoto, nanimato Gotena loo tupa wato minuto, mana balato epele alane tupa minalamane mambele, nanimato bala ando nimbato nanima moyo mangene mindi pii lo tee lemando, balato nanima moyo mangene okone pulupeya.
23 Wamba balato loo mindi yata wato, nanimato balana iwanane Jisasa Kataisa oko lo bilipi loto, mindi akali towa epele aka pua yamapane yo atape-pene leaipia. balato nanima langeane pua, nanimato mana okonelapo wato minu atape-pene * Jo 6:29; 13:33-35 24 Gotena loo tupa wato minalane wandakali okone bala Gote towa atu ateya-kola, Gote bala wandakali okone towa atu atalane. Goteto balana Oli Sipitisa oko nanima gea-kola, Oli Sipitisa okonemane Gote bala nanima towa atu ateya lo andawa lalane. Tene okonena, Gote bala nanima towa atu ateya nembo teyama. * 1Jo 4:13

*3:1: Jo 1:12-13; 16:1-4

*3:2: 2Ko 3:18

*3:4-6: Jo 1:29; 1Pi 2:21-25; 1Jo 2:1-2

*3:7-8: Jo 8:43-44

*3:9: 1Jo 5:18-19

*3:11: Jo 13:33-35

*3:12: Jen 4:8

*3:13: Jo 5:18-23

*3:14-15: Jo 5:24; Lap 21:8

*3:16: Jo 13:1-3; Ga 1:4

*3:17: Lo 15:7

*3:18: Jem 2:15-16

*3:21: Ip 4:16

*3:23: Jo 6:29; 13:33-35

*3:24: 1Jo 4:13