^
1 Timoti
Owato Tisa Tupamane Mana Kuai Lo Lamai Na-piyaini Leane Oko
Pii Nambato Leyo Utupa Nimbato Lamawua Atape Leane Oko
Wandakali Pitaka-mane Pote Lape-pene Leane Oko
Wanda Yame-mane Mana Epene Tupa Minu Petepe-pene Leane Oko
Gotena Piape Akali Tupamane Mana Epene Tupa Minu Atape-pene
Nimbato Mana Utupane Wandakali Tupa Lamawua Atape
Gotena Piape Oko Kuai Lo Pua Atape Leane Oko
Gotena Piape Ando Atolane Mana Tupa
Nimbato Gotena Piape Akali Tupa Kuai Lo Ando Atape Leane Oko
Piape Wandakali Tupamane Piape Kuai Lo Pimaipe-pene Leane Oko
Gotena Piape Tupa Kuai Lo Pua Atape Leane Oko
Minditaka Kambua Yene Wandakali Tupa Mana Lamawua Atape Leane Oko
Poloto Pii Lo Koyo Pua Leane Tupa