^
Kolosi
Polo Timoti-lamane Kolosi Tane Tupa Nembo Toto, Pote Leapele Oko
Kataisato Yakama Gote Towa Yamapane Mindiki Paliya Yane Oko
Poloto Gotena Piape Oko Tailo Pua Ateane Oko
Wandakali-mane Yakama Andakasa Olaini, Waiwa Ando Atalapape Leane Oko
Yakama Jisasa Kataisa Towa Atu Epoko Pua Atalapape Leane Oko
Yakamato Juta Yamena Mana Tupa Wato Mina Na-piyapape Leane Oko
Kataisana Pii Nembo Toto, Mana Epene Tupa Minu Atalapape Leane Oko
Kitisene Wandakali Yakamato Wua Piyapape Leane Oko
Poloto Tikikasa Epeakale Leyo Leane Oko
Pii Lo Koyo Pua Leane Tupa