35
35:1–40:16 Lau Israel sêkêŋ nêŋ da gebe sêkwê Lômbec sa ma sêmansaŋ Lômbec ŋagêŋlêlôm. Kôm tau kêsêlêŋ kêtôm Anôtô kêjatu gêdêŋ Mose gebe sêkwê Lômbec tau sa ma sênac kawi.