40
Sêkwê lômbec sa
17 Gêdêŋ jala kêtu luagêcŋa ŋaajôŋ ŋamataŋa ŋabêc ŋamataŋa êsêac sêkwê lômbec tau sa. 18 Mose kêkwê lômbec sa. Eŋ kêkêŋ nombaŋ to kêmasaŋ sagiŋtêkwa ma kêkêŋ budeŋ gêsac ŋaô ma kêkwê alê ŋalêlômŋa. 19 Go gê obo kêpi lômbec tau ma kêmasaŋ obo teŋ gêsac ŋaô kêtu salôm, kêtôm Apômtau kêjatu eŋ. 20 Go Mose kêkôc poc tapa ma kêkêŋ kêsêp katapa poacŋa. Su, go kêmasaŋ katapa ŋata ma kêkêŋ ŋagadê gêsac katapa tau ŋaô. 21 Ma eŋ kêkôc katapa kêsô lômbec gêja ma kêkêŋ obo baliŋ geŋkaleŋ gêsaŋ katapa poacŋa auc, kêtôm Apômtau kêjatu eŋ.
22 Go ketoc tebo kêkô bec sêkac tauŋ saŋa. Tebo tau kêkô obo baliŋ nêmŋa kêkanôŋ gamêŋ gêmu kêpiŋa, 23 ma kêdênaŋ polom, taŋ sêkêŋ gêdêŋ Apômtau kêtu da naŋ, gêsac tebo ŋaô, kêtôm Apômtau kêjatu eŋ. 24 Ma eŋ ketoc jakaiŋ kêkô bec sêkac tauŋ saŋa ŋalêlôm, kêkô tebo ŋamakeŋ kêkanôŋ lômbec ŋagamêŋ gêmu kêsêpŋa, 25 go kêkêŋ ja ŋalêsi kêkô Apômtau laŋônêmŋa, kêtôm Apômtau kêjatu eŋ. 26 Go ketoc altar gold kêkô obo baliŋ ŋalêlôm aŋga bec sêkac tauŋ saŋa tau. 27 Go kêkêŋ ja geŋ gêŋ ŋamalu, taŋ gêsac altar ŋaô naŋ, kêtôm Apômtau kêjatu eŋ. 28 Go kêkêŋ obo baliŋ geŋkaleŋ lômbec ŋasacgêdô. 29 Ma ketoc altar dajaŋa kêkô bec sêkac tauŋ saŋa tau ŋakatam nêmŋa ma kêkêŋ daja to da gêŋ kêpuc ŋamalac ôliŋ tôŋŋa gêsac ŋaô, kêtôm Apômtau kêjatu eŋ. 30 Go ketoc laclu kapôêŋ kêkô bec sêkac tauŋ saŋa to altar ŋasawa ma kêkêŋ bu kêsêp êtu sêkwasiŋ lemeŋ to eŋkaiŋ ŋa bu tau tonaŋ. 31 Mose ma Aron to latui sêkwasiŋ lemeŋ to eŋkaiŋ ŋa bu tau tonaŋ. 32 Kêtôm têm samob, taŋ êsêac sêsô bec sêkac tauŋ saŋa to sêndambiŋ altarŋa naŋ, sêkwasiŋ tauŋ, kêtôm Apômtau kêjatu Mose. 33 Ma eŋ gêjac balaŋ malacluŋ to lômbec ma altar auc ma kêkêŋ obo geŋkaleŋ malacluŋ ŋasacgêdô amboac tonaŋ. Tec Mose gêjac dabiŋ nê kôm tau.
Tao gêsaŋ lômbec auc
34 Go tao gêsaŋ bec sêkac tauŋ saŋa auc ma Apômtaunê ŋawasi gêjam lômbec ŋalêlôm auc. 35 Ma Mose kêtôm gebe êsô bec sêkac tauŋ saŋa êna atom, gebe tao kêkôm auc ma Apômtaunê ŋawasi gêjam lômbec ŋalêlôm auc. 36 Kêtôm têm samob, taŋ lau Israel sêsêlêŋ sêmoa intêna naŋ, tao embe êôŋ sa aŋga lômbec, go êsêac sêndi ma sêsêlêŋ. 37 Mago tao embe êôŋ sa atom, go sêndi sêsêlêŋ atom, sêôŋ e tao êôŋ sa acgom. 38 Kêtôm têm samob, taŋ lau Israel sêsêlêŋ sêmoa intêna naŋ, Apômtaunê tao kêkôm lômbec auc gêdêŋ geleŋŋa, ma ja gêjam tao auc gêdêŋ gêbêc. Israelnêŋ gôlôac samob sêlic.