17:1–18:30 Biŋsu taŋ kêsêp môkêlatu tonaŋ naŋ, kêjatu lau gebe sêkêŋ nêŋ da aŋga lôm dabuŋ taugeŋ. Biŋsu ŋagêdô gêjac jao gebe lau sênôm dec to sêniŋ bôc ŋamêsôm todecgeŋ. Biŋsu taŋ kêsêp môkêlatu 18 naŋ, gêwa lauo to ŋac nêŋ lêŋ sêmoa sêwiŋ tauŋŋa sa ma gêjac jao nêŋ lêŋ mockaiŋŋa ŋagêdô.