YISU KILISI ANE BINGE VIE GIENGK IWAL AVOS

Kolosi