4
So yaa-para pia Gote madaa beten loaeme
Gore yae aba dia naloa so yaa madaa pora gaape meda loba pa isa-daa ni Jon-me adesu. Agaa medare bero temede-rupa pagesu pare go agaame ni wala gupa lagisa: Nere sopo-pare ipu sa. Neme orope epaliade oyae rayo mea waatoa sa. Go raburi aipapulu Holi Spirit ni piri-para ipua puri gisa. Goa pisa pare so yaa-para pirape siaa king* Jon-me siaa king madaa pirina adea aare Gote-para ta. Yapare go agaamere ora Gote adawa pi-daa nata. Dia, pare lain 7-para 10 laapo madaare Gote sia king madaa pia ta. Goa pea pare Gote-re onaa-rupa pia pi-daa nata. Nipuna paa-para nipuna pepena-para nipuna su adaa ora epe ta-daa adaawa lade. meda isa pare aa meda go madaa pisrisa-daa adesu. Go siaa madaa pirisade aare gore gupa adesu. Go aana ini agaa madaare poto poto palasa-ga gore aana jaspa-para konilian lapona epe pepena nona piane pisa. Go raburi asawakumi go aa mudu pirisa siaa mea maawa isa. Gupa isa pare aana emeral kagaa rekene ne mada poto poto pala aasa. Goa pua go aa muduna piri siaa madaare siaa 24 mo mudu makuaae aa pirisa-para mawaawa saabaasa. Go siaanu madaa kone makuaae aa 24 pirisimi. Gore mo aa mudu yapatuna mamina-re yaako pi agu yamesimi. Goa puare nimumi aana gol-me warini raguna dipisimi. Mo aa mudu pirisa siaa madaare yaki repena pitaa-rupa agaa rado radonu-para yaa-para kululu tade-rupa page ipisa. Goa pua aa mudu pirape siaa robaa-nanere paata 7-pela risa. Go risade paata 7-pelari gore Gote-na kone popo 7-pela yaade Go Aa Mudu-na pirape siaana robaa-nanere oyae meda saabasa-ga gore adaa ipa ini nona piane isa pare ipa wasupa rilala aasa-pulu waru adesu.
Goa puare aa muduna siaa su mawaae-nanere pa pirae yae maala pirisimi. Go oyae maalare nimuna robaa-nane page nimuna masaa-nane page go lapo rata madaare ini adaapu risimi. Go piri yae padanere nipu ora mena laion-rupa pirisa. Lapore mena gawa nona piane pirisa. Gore repore nipuna ini agaa pa onaa nona piane pirisa. Oyae maalare yaa itaayama biyaa pami nona piane pirisa. Go pa pia yae maalare nimu padane padane laatapu madaare nimuna popaa 6 agu aasa. Goa puare nimuna popaa rayo madaa page rolo-nane page ini risimi. Gore ribaa page paa-para page oro yaalore nimumi yaasa gupa loaasimi: Mudu Gote-re ne puri adaape pate-ga. Ne ora epe ta. Ne ora epe ta. Ne ora epe ta simi. Ne ora abade page pirua abia page pi ora yaalo page piruali simi. Go agaare u napati pa pirua teme.
Go pa piri oyae maalame aa mudu pirape siaa king oro yaalo pa pi aa loa yaasa teme. Goa temere nipuna bi minasaawa nipu puri ina-ga ora pi lo pimi. Oro yaalo mo oyae maala-mere gupa lo pimi. 10 Yaasa teme rabu mo makuaae aa mudunu 24 rumu koba pua Gote-na bi minasaa pimi. Goa pua nimuna epe raguna mo aa mudu pirape siaa-na robaa-nane mea ludi lopaawa nimumi gupa teme:
11 O Gote, nere niaana Aa Mudu padane yaade.
Ne padanere onaa rayome epe paana puri page bi minasaape kone page puri rayo page meaina teme.
Gore abade neme oyae rayo warisi.
Goa pua neme kone sua oyae waria pisi rabu go oyae rayo epe-rupa pirape kone kasi teme.

*4:2: Jon-me siaa king madaa pirina adea aare Gote-para ta. Yapare go agaamere ora Gote adawa pi-daa nata. Dia, pare lain 7-para 10 laapo madaare Gote sia king madaa pia ta. Goa pea pare Gote-re onaa-rupa pia pi-daa nata. Nipuna paa-para nipuna pepena-para nipuna su adaa ora epe ta-daa adaawa lade.