5
Jon-me buk meda rogaa palae ina adesa
Goa pua neme epe siaa madaa pia aana ki adesu. Nipuna popoke ki-nanere nipumi rogaae buk meda isa. Go buk-ri amaa-nane page ru-nane page tapalae isa. Goa pua rekena i ope 7-pela-me mo buk madaa rogaa palae isa. Goa pua neme puri pane ensel meda adesu rabu nipumi puri paloa gupa sa: Ora epe aa medare aapi ya? Go buk madaa rekena ia-ga aapimi rogaabae opere mada esepea buk lobalimi? Goa sa pare aa medare yaa-para napiri go su amaa napirua su ru-nane page aa meda napirisa. Goa pisa-pulu no buk mada mea esepea ru-nane adape aa meda page napirisa. Goa pua nimumi epe aa meda asapainaloa nipumi buk loboa adenalo napirisa-pulu neme re ora waru sude Go rabu makuaae aa mudu medame ni gupa lagisa: Neme re nalape. Neme Yesu adape. Nipuri mo Juda aanu rurumi madisade puri pane mena laion yaade. Goa pua niaana akua Devit-mi go puri pane aa madisa. Go aamere wae yae rabuaniaasa-pulu mo buk 7-pela rogaapa iare nipumi mada esepea mea rubalia sa.
Jon-me sipsip mena si adesa
Go rabu neme sipsip mena si meda adesu. Nipu aa mudu pirape siaa king re-para rekesa. Go sipsip-ri nimumi abade tu maomasimide nona piane adesu. Goa pua mo sipsip-ri apo piruaaya oyae maalana rikiraana page mo makuaae aa 24 mudunu rikiraana page nipu aasa. Goa pua mo sipsip-ri nipu madaa aalu eperaa 7-pela aawa ini 7-pela aasa. Gore gupa Gote-na 7-pela Kone Popo go madaa pirina Gote-me nimu su rayo-para mea rapaasa. Go rabu mo sipsip-mi king siaa madaa piri-para puare Gote-na popo ki-nane i buk pua misa Gore nipumi go buk misa rabu apo epe paa pi yae maala page makuaae aa mudu yapatu 24-pela page mo sipsip madaa rumu koba pua pirisimi. Go aa mudu rayome alowa nona piane rabialo saapirisimi. Go page aana gol-me warini plet kopo mea isimi. Go plet madaare epe kaa pi miru irae yae adaapu isimi. Gomere Gote-na ruru onaana temede beten nona piane simi. Go raburi nimumi kagaa yaasa meda gupa simi:
Ne ora epe ta-ga mogo buk muare mo nipu rogaabaaya reke mada esepea sape.
Gore abade nimumi ne tu maomasimi rabu nena yaapimi Gote-na onaa piramonalo kabesi.
Gore neme ruru rado rado piri onaanu-para adaa agaa rado rado teme-para page to rado rado aeme onaanu page ora kimisu su rayo-para piri onaanu page nena yaapimi kabesi.
10 Go onaa rayore neme niaana Gote-na miru irae kogono kaloa go onaa mapiraasi.
Goa pisi-pulu nimumi su amaa pimi pua surubolalo piralimi simi.
Sipsip mena sina bi minasaasimi
11 Gore neme wala adesu rabu neme ensel adaapuna agaa pagesu. Nimuri ora adaapu pirua ipa o-rupa pirisimi pare mada nadipialima. Gore nimu king siaa-para pa piri yae maalapu-para makuaae aa mudunu 24 mea kutapu maawa aasimi. 12 Goa pua nimumi puri paloa gupa yaasimi:
Go sipsip mena abade tu maomasimi pare abia nipu epa pia.
Goa pea pare nipumi surubape puri muaaya.
Go page epe oyae rayo-para epe makuaae kone-para adaa puri page muaaya.
Goa pua onaa rayome nipuna bi minasaamina.
Goa puare nipumi epe paana puri-para adaa bi-para muaaya simi.
13 Go rabu neme so yaa-para piri oyae rayo-para su amaa piri oyae rayo-para su ru-nane piri oyae page go yae rayona agaa pagesu. Gore nimu rayome yaaloa gupa simi:
Gote-re Aa Mudu siaa king madaa pia-ga nipuna sipsip si page nipu laapome adaa bi-para bi minasaape kone-para epe paana puri-para ora puri rayo-para oro yaalo yaalo muaepe simi.
14 Goa simi rabu mo pirisimi yae maalame lalo: Go ora yaade loa agaame abusimi. Goa pua makuaae aa mudu 24 nimu rumu koba pua nipuna bi minasaa beten simi.