10
Ensel-me Jon buk kasa rabu nipumi nisa
Gore aba dia naloare neme so yaa-para piri puri pane ensel meda ipisa-daa adesu. Nipuna yoganere ora moaeme rigitua maraasa. Goa pua asawakuri nipuna aalu maawa isa. Nipuna ini agaa-parare naare roae nona pisa. Nipuna aa laapo madaa repena sulaame ralae nona pisa. Gore nipuna kimi oge buk-si meda saapirisa. Nipuna aa kalae-nanere ipa solwara mada aawa aa koya-nanere su amaa aasa. Goa pua mena laion adaapumi puri paloa e tade-rupa nipumi yaasimi. Goa puare so yaa-parare kululu 7-pela buba loa sana nimumi nipu-para agaa abusimi. Go kululu 7-pela buba lo kiritinaloare neme go pepa tulalo pisu. Goa pisu pare neme so yaa-para i agaa meda gupa pagesu: Go kululu 7-pelami buba sa-daa nena kone-para kudiripu waru sape sa. Neme pepa mada natape sa.
Go pua neme adesu rabu ipa solwara-para su amaa lapone rekasade ensel-me nipuna popoke kiri so yaa-nane minasaasa. Goa pua nipumi Gote-na bi madaa yaa madaa makuaa sa. Goa pua Gote-re oro yaalo pirua abade su yaa lapo rata wariasa sa. Nipumi go yae lapo-para ia oyae rayo page warisa. Ipa solwara page oyae rayo go ipa solwara-para piri oyaenu page warisa. Go madare ensel-me yaa madaa makuaa loa gupa sa: Dia-ga orope ensel 7-pelame bero nipuna e talo palia raburi Gote-me nipuna kudiripu i kone madia yaawa pogatu piramina sa. Go konere abade Gote-me nipuna kogono pua agaa mana lakene aanu lakesa.
Goa pua so yaa-para aba pagesude agaare gore ni wala gupa lagisa: Go ensel-me kimi buk saapirua nipu no ipa solwara-para su amaa lapo wala rekaaya-daa buk pua mea sa. Gore neme ensel piri puare neme go oge buk-ri ni gi lakesu. Gore nipumi ni-para lalo: Neme mea naliri nena agaa-parare alubi aapa ne nona piane rede palia. Goa pea pare nena robaa-para ramua rero palia sa. 10 Nipumi goa lagisa-pulu neme nipuna kimi saapiri buk misu. Gore neme agaa-para nisu rabu alubi aapa nona pua rede waru pisa. Goa pisa pare nina robaa-para puare ora rero waru pisa.
11 Goa puare ni-para gupa lagisa: Gore neme Gote-na agaa wala lakelape. Go agaamere su rayona epaliade oyaenu madaa remaa lakelape. Goa pua yogane rado radonu onaanu-para gavman rado rado-para adaa agaa rado radonu-para aa mudunu-para go rayo madaa lo kiritaina sa.