11
Aa lapome agaa lapedepesipi
Goa puare nimumi ada robo sulalo kawi palaa salemade-rupare ni Jon gisa. Go yaere pora pami repena uni-rupa gua ni-para lagisa: Ne pua Gote-na epe ada-para pua nipuna miru irae aana reke adaalupe laapo madaa pua mea sa. Goa pua neme nimumi lotu ada-para beten teme pare akepu raapo yapame dipiape. Goa pea pare Gote-na epe adaarena peraa-nane adaalupu yoloa nameape. Go peraa-nanere pa ribaane-para piri onaanu go-para epa piralimi. Goa pua nimumi akua 42 ru-para Gote-na epe adaare-para mao yaama palimi. Gore nina agaa lakelape aa laapore neme puri kaloa repaalua. Go rabu nipumi bek piriri mamina-rupa yamoa Gote-na agaa nipumi onaa laketepe. Gore mo Gote-na epe agaa lakelaama pula pirinare yapi di gupa 1,260 go-rupa patalia.
Go agaa lakelape aa laapore su surube Aa Mudu-na ini agaa madaa rekaalipi. Go aa laapore Gote-na agaa lakene aa laapo ya-pulu nipu repena oliv laapo-para lam laapo page gona rikiraana piralipi. Gore pa aa medalomame nipu mao yaatalo palia-daare gore nipuna agaa-para repena sulaame iralipi. Goa puare nipuna iaanu waru iraabalipi. Gore onaa rayome nipu-para wae pulalo palimi-daare nipumi nimu irua tu maomaalipi. Goa pua nipuna purimi yai naepenalo yaa madaa pora poalipi. Goa pua Gote-na agaa lakelala palipi rabu yai naepalia. Go page nipu laapome ipa yokea-para rayo surubalipi pare go ipare kupa nona piane mada ma-aulaalipi. Goa pua nipumi nipuna kone suare go su amaa piri onaare wae yainanu rado rado peme-pulu mada talipi.
Gore nipumi Gote-na agaa lakelo kiritalipi rabu raa-para piri raa yana pita pea yapare naaku-para gimoa amaa-nane epalia. Goa pua nipumi nipu lapo raapu yada pua rabuaniaawa nipu lapo tu maomalia. Gore nipuna yogane ro lapore mo adaa adaarena pora-nia pua salipi. Gore niaame go adaare madaa saa agaa gupa teme Sodom Isip laapore wae su teme. Go adaare-parare nipina Aa Mudu repena polopea madaa nil-mi tisimi. Go rabu onaa rayome go aa laapona ro ado ladede palimi rabu nipuna ro narogaaminalo agaa adaapu teme. Go onaa rayore nimuna su rado radonu page nimuna ruru rado radonu page adaa agaa rado rado ne page gavman-me surube su robo radonu page go rayome yapi repo dia yoa maalana rikiraanare nipu lapona ro pa ado piralimi. 10 Gore su amaa onaa rayomere nipu lapo omalipi rabu raaname omalimi. Goa palipi rabu nimumi yaasa lo etanu no nimuna adami ona oyae pa ode kalo piralimi. Gore go aa laapore Gote-na agaa lakene aa pirua su amaa onaanu nimu kedaa waru mea kasipi-pulu goa palimi.
11 Goa pua yapi repo dia naloa maalana naare rikiraana aatade rabu Gote-me nipu laapona kone wasupa wala polo pabesa. Goa pisa rabu nipu rekoa aasipi rabu onaa rayome nipu laapo adoa ora paalame omoa pogolasaasimi. 12 Nipu rekaasipi rabu yaa-para agaa meda gupa puri palo yaaloa lakesa. Nipi lapore go yaa-para ipulupa sa. Gore iaanumi adobaina nipu yaa-para moaeme madaa pisipi. 13 Goa pua yaa-para pulaina su eto pisa. Goa pisa rabu 9 adaa adaare su agaa mua mabebolaasa. Goa pua su eto pisa rabu onaa 7,000 omesimi. Goa pua onaa medaloma pa pirua nimumi paalame waru omesimi. Goa pua rabu so yaa-para pia Gote-na bi minasaasimi.
14 Goa pua adaa wae kedaa laapo aba dia naloa yapare wala repo pa kedaa go piane epalia-ga ado piralepape.
Namba seven ensel-me bero tisa
15 Go rabu mo ensel namba 7 nipu epa rekaawa bero tisa. Go rabu so yaa-para i agaa medame puri paloa gupa sa: Abiare go su rayo surubape aare niaana Aa Mudu-para nipuna Mea Repae Aa Krais* Grik agaa madaa gupa teme: Onaanu wala minalo mea repea-aere nimumi bi Krais ma-aasimi. lapome surubalipi sa. Goa pea-pulu Krais-me oro yaalo surubalia sa. 16 Goa sa rabu mo kone makuaae aa mudunu 24 nimuna king siaa madaa pirua Gote re-para pirua nimumi adaniaa lopoa Gote madaa beten gupa simi.
17 O Mudu Gote, ne ora puri ia.
Nere abia page piruaaye abade page pirisi.
Nere abia nena adaa purimi onaanu suruboaaye-daare niaame ora pi tema.
18 Gore mo pa ribaane-para piri onaanumi ora ratu waru yawalimi.
Gore abia nena ratu yawape di re-para saina-ga ome onaaanu koso lapena epa aalimi.
Abiare neme niaa kogono naakinu-para nena agaa ratua ae aanu epe yoto kalaina.
Goa pua nena ruru rayo page naraanu page adaa bi imi onaanu page nimumi ne paalame omeme-ga epe yoto meape yape di abia go ipula-daa.
Go page abiare onaanumi su mao yaeme-pulu nimu tape di abia go ipula-daa.
19 Gore nimumi go agaa loare so yaa-para aaya Gote-na epe adana pora gaape lobesimi. Goa pua pogatu pirape agaa i buk rogo epe ada ru-nane isa-daa adesimi. Go raburi yai repena pia ari kululu loa suminini page pua yai radaki aapa waru lopesa.

*11:15: Grik agaa madaa gupa teme: Onaanu wala minalo mea repea-aere nimumi bi Krais ma-aasimi.